Công văn 630/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
4
download

Công văn 630/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 630/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở của Bộ Nội vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 630/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630 /BXD-HĐXD -------------- V/v: Chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009. chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2161/VPCP-KTN ngày 07/4/2009 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn 869/TTr-BNV ngày 31/3/2009 của Bộ Nội vụ về việc xin chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ theo Luật Đấu thầu, Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, gói thầu trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Theo nội dung giải trình, đây là gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Do yêu cầu cấp thiết về chỗ làm việc của Bộ Nội vụ và việc tổ chức đấu thầu để thực hiện gói thầu xây lắp trên có thể làm kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án nên có thể xem xét cho phép chỉ định thầu gói thầu trên. Tuy nhiên, người có thẩm quyền chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng và năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm mang lại chất lượng và hiệu quả cho dự án. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: Vụ HĐXD, (V.A.M - 03). đã ký Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản