Công văn 7581/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 7581/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7581/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết một số vướng mắc của Dự án thủy điện Xekaman 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7581/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7581/VPCP-KTTH V/v Giải quyết một số vướng Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 mắc của Dự án thủy điện Xekaman 3 Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Công Thương; - Bộ Xây dựng; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 3158/NHPT- TDTW ngày 15 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8544/BKH-TH ngày 21 tháng 11 năm 2007), Bộ Công Thương (công văn số 3245/BCT- NLDK ngày 22 tháng 11 năm 2007) và Bộ Xây dựng (công văn số 2480/BXD-KTTC ngày 21 tháng 11 năm 2007) về tháo gỡ vướng mắc trong việc giải ngân của Dự án thủy điện Xekaman 3, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Dự án thủy điện Xekaman 3 có tính đặc thù riêng, tạm thời chấp thuận việc chủ đầu tư ký hợp đồng tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát thi công công trình với CTyCP Tư vấn Sông Đà; nhưng chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về quyết định thuê tư vấn của mình. 2. Đồng ý chủ đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 3 được tạm ứng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - CTyCP Điện Việt - Lào; - VPCP: BTCN, Nguyễn Quốc Huy Các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Ký, các Vụ: TH, CN; Website Chính phủ; - Lưu: VT, KTTH (3) 20
Đồng bộ tài khoản