intTypePromotion=1

Công văn 771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
2
download

Công văn 771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 771/BXD- KTXD ----------------- V/v: Hướng dẫn thực hiện các Thông tư Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ XD Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA Trả lời Văn bản số 72/2009/CV-PCA ngày 13/4/2009 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA đề nghị hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn tại hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu của chủ đầu tư; Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất của nhà thầu được lựa chọn và các tài liệu khác có liên quan (trong đó có các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng theo thời điểm có hiệu lực) để các bên đàm phán, ký kết hợp đồng theo quy định; 2. Trường hợp trong nội dung hợp đồng đã được các bên ký kết theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá và được điều chỉnh khi nhà nước thay đổi chế độ tiền lương, giá vật liệu do nhà nước quản lý thì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình được áp dụng cho các khối lượng thi công xây dựng thực hiện theo thời điểm có hiệu lực của Thông tư; 3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết (không phụ thuộc vào phương pháp lập và quản lý chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hay Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng). Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2