intTypePromotion=1

Công văn 797/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức phục vụ công tác khảo sát gói thầu số 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
163
lượt xem
9
download

Công văn 797/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức phục vụ công tác khảo sát gói thầu số 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 797/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức phục vụ công tác khảo sát gói thầu số 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 797/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức phục vụ công tác khảo sát gói thầu số 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 797/BXD-KTXD ---------------------- V/v: Định mức phục vụ công tác khảo sát gói Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009 thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 735/CHHVN-CTHH ngày 20/4/2009 của Cục Hàng hải Việt Nam về định mức phục vụ công tác khảo sát gói thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp sử dụng các định mức xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố làm cơ sở lập đơn giá để thanh toán đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Vì vậy đối với định mức phục vụ công tác khảo sát gói thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định. Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2