intTypePromotion=1

Công văn 83/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
11
download

Công văn 83/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 83/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 502/SXD-QLN ngày 12/6/2009 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 83/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/BXD-QLN -------------------- V/v: trả lời công văn số 502/SXD-QLN ngày Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2009 12/6/2009 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng nhận được công văn số 502/SXD-QLN ngày 12/6/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 quy định tại phần hồ sơ gốc trên giấy chứng nhận ghi rõ "số, ký hiệu của Quyết định cấp giấy chứng nhận". Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, khi thực hiên cấp giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân, tổ chức. Quyết định này là cơ sở pháp lý để cơ quan cấp giấy thể hiện các nội dung nêu trên vào giấy chứng nhận. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo đúng quy định pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT - Lưu: VT, QLN (2b). ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2