intTypePromotion=1

Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
300
lượt xem
56
download

Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/04/2009 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 85/BXD-KTXD --------------------- V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 đồng theo Thông tư số 05/2009/TT- BXD Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 68.09/CV-HH ngày 29/5/2009 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới tại Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên. Trường hợp trong Hợp đồng số 01.03.2009/VTBP-LDHH&CT59 ngày 10/3/2009 các bên đã thoả thuận “Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương và cho phép điều chỉnh bổ sung đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói thì hai bên thương thảo, báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh giá hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động” , thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo bổ sung hợp đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ KTXD(Th8). VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (Đã ký) Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2