intTypePromotion=1

Công văn 908/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
130
lượt xem
1
download

Công văn 908/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 908/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Thanh Hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 908/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 908 /BXD-KTQH ---------------------- V/v: giới thiệu đơn vị tư vấn nước ngoài lập Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Thanh Hóa Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1856/UBND-CN ngày 24/5/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giới thiệu đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Thanh Hóa; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1/ Theo quy định tại Điều 28 Mục 3 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ, việc tổ chức lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy UBND tỉnh Thanh Hóa cần chủ động trong việc lựa chọn nhà thầu có năng lực để thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo các yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 2/ Để UBND tỉnh Thanh Hóa có thêm thông tin trong công tác lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, Bộ Xây dựng giới thiệu một số công ty tư vấn nước ngoài đã có kinh nghiêm thực hiện các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư tại Việt Nam như sau: Công ty NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trụ sở chính: 3-18-2 Kandahashi, Chiodaku, Tokyo Văn phòng đại diện tại Hà Nội: tầng 6, tòa nhà 18 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 37152013 Fax: (04) 37152014 Công ty Surbana Corporation Pte, Ltd. Trụ sở chính: 168 Jalan Bukit Merah, Surbana One, Singapore 150168 Văn phòng đại diện tại Hà Nội: số 801 tầng 8 tòa nhà King Building, số 7 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: (04) 62761065; Fax: (04) 62761064. Công ty JINA architect Ltd. Trụ sở chính: Sungwoo building, 11F 1424-2, Seocho-Dong Seocho-Gu, Seoul, 137-864, Korea; Văn phòng đại diện tại Hà Nội: E5 N0802, CIPUTRA Hanoi International city, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 37588779 Fax: (04) 37588779 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, Vụ KTQH. Đã ký Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2