intTypePromotion=1

Công văn 909/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
153
lượt xem
6
download

Công văn 909/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 909/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 909/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 909/BXD-KTXD ----------------- V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 xây dựng công trình Kính gửi: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 326/CV-CPVNGĐ-QLKT ngày 02/4/2009 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và công văn số 500/ CV-CPVNGĐ-QLKT ngày 12/5/2009 về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Công trình Cải tạo hè đường nội bộ khu Biệt thự Vạn Phúc III thực hiện theo Quyết định số 756/QĐ-NG-CPV ngày 05/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật Xây dựng công trình (điều chỉnh); vì vậy, việc áp dụng Bộ Đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 12/7/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với các công tác phá dỡ gạch bê tông lát vỉa hè và lát lại vỉa hè đó bằng gạch bê tông là phù hợp. 2. Việc vận dụng đơn giá tính chi phí đền bù hoàn trả lại mặt đường, mặt hè, các vệt sơn kẻ đường trên địa bàn thành phố Hà Nội số 2394/HD-QLKT ngày 22/12/2005 của Sở Giao thông công chính Hà Nội để áp dụng đối với công tác hoàn trả mặt đường tuyến nước là chấp nhận được. 3. Việc áp dụng đơn giá sản xuất bê tông nhựa trạm trộn có công suất 25T/h như nêu trong các công văn số: 326/CV-CPVNGĐ-QLKT và 500/CV-CPVNGĐ-QLKT là phù hợp với quy định. Căn cứ hướng dẫn trên, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ KTXD, TH.a8. (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2