intTypePromotion=1

Công văn đề nghị của doanh nghiệp - Mẫu số 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.984
lượt xem
79
download

Công văn đề nghị của doanh nghiệp - Mẫu số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn đề nghị của doanh nghiệp - Mẫu số 4 được ban hành kèm theo Thông tư số 03/LĐTBXH-TT ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn đề nghị của doanh nghiệp - Mẫu số 4

  1. Công văn đề nghị của doanh nghiệp (Mẫu số 4) M ẪU SỐ 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/LĐTBXH-TT ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ C ỘNG H ÒA XÃ H ỘI CHỦ N GHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố - Tên doanh nghiệp: - Trực thuộc Bộ, Tổng công ty: - Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp: - Cơ quan ra quyết định thành lập: - Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng:
  2. ... ... Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ năm ...... Tỉnh, thành phố, ngày tháng năm Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh (thành phố) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản