intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 6876/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Jiangwanyin Jiangwanyin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 6876/TCHQ-GSQL năm 2019 về thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 6876/TCHQ-GSQL

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÔNG C ̉ ỤC HẢI QUAN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 6876/TCHQ­GSQL Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 V/v khai bổ sung   Kính gửi: Công ty CP XNK Việt An Khang. (Đ/c: P606 tháp A1, Indochina Plaza Hà Nội, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà   Nội) Trả lời công văn số 1207 của Công ty CP XNK Việt An Khang về việc đề nghị thay đổi tên  người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất  khẩu ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan thì người khai hải quan xác định có sai sót  trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong một số trường hợp. Quá thời hạn  quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan người khai hải quan mới phát hiện  sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định. Căn cứ quy định nêu trên, việc khai bổ sung được thực hiện khi người khai hải quan phát hiện  sai sót trong việc khai hải quan. Với trường hợp nêu tại công văn số 1207 dẫn trên, tờ khai số  30251128310 Công ty CP XNK Việt An Khang đã hoàn thành thủ tục hải quan, không có sai sót  trong việc khai hải quan, do đó, không thuộc trường hợp khai bổ sung theo quy định tại Luật Hải  quan. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP XNK Việt An Khang biết, thực hiện./.   TL. TÔNG C ̉ ỤC TRƯỞNG Nơi nhận: KT. CUC TR ̣ ƯỞNG CUC GSQL VÊ HQ ̣ ̀ ­ Như trên; ̣ ̉ ̉ ực hiên); ­ Cuc HQ TP Hai Phong (đê th ̀ ̣ PHO CUC TR ́ ̣ ƯỞNG ­ Lưu: VT, GSQL (2b). Trân Đ ̀ ức Hung ̀  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2