Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
187
lượt xem
9
download

Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện Tuyển chọn cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài: - Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo thông báo trình lãnh đạo Bộ duyệt ký và gửi tới các đơn vị. - Các ứng viên nộp 03 bộ hồ sơ theo yêu cầu của thông báo về Văn phòng giải quyết thủ tục một cửa (gọi tắt là Văn phòng một cửa) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Sau 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng một cửa chuyển hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài

  1. 3. Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài a. Trình tự thực hiện Tuyển chọn cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài: - Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo thông báo trình lãnh đạo Bộ duyệt ký và gửi tới các đơn vị. - Các ứng viên nộp 03 bộ hồ sơ theo yêu cầu của thông báo về Văn phòng giải quyết thủ tục một cửa (gọi tắt là Văn phòng một cửa) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Sau 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng một cửa chuyển hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ. - Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, Vụ Tổ chức cán bộ chốt danh sách và thành lập Hội đồng xét tuyển gồm: Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng phụ trách, Phó chủ tịch Hội đồng là 01 lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên hội đồng gồm 01 lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, 01 lãnh đạo Cục đào tạo với nước ngoài (trong trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm một uỷ viên là giảng viên ngoại ngữ của trường đại học), thư ký hội đồng là chuyên viên theo dõi của Vụ Tổ chức cán bộ. Sau 21 ngày làm việc sẽ có kết quả và những ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo một cách công khai. Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài: - Vụ Tổ chức cán bộ gửi công văn thông báo các ứng viên trúng tuyển và hướng dẫn các ứng viên hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu cụ thể của mỗi nước cũng như yêu cầu của Bộ Ngoại giao. - Theo tinh thần công văn, mỗi ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ tại Văn phòng một cửa. - Sau 01 ngày làm việc, Văn phòng một cửa chuyển hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ. - Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo công văn gửi Bộ Ngoại giao trình lãnh đạo Bộ duyệt ký. - Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ cùng công văn gửi Bộ Ngoại giao. - Sau khi có Quyết định của Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Quyết định trình lành đạo Bộ duyệt ký (sau 19 ngày làm việc). b. Cách thức thực hiện - Qua đường bưu điện hoặc qua Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. c. Thành phần, số lượng hồ sơ - Tuỳ theo yêu cầu của mỗi nước cũng như yêu cầu của Bộ ngoại giao, hồ sơ sẽ được quy định cụ thể trong Thông báo dự tuyển cũng như trong công văn thông báo trúng tuyển. - Số lượng hồ sơ: Dự tuyển 03 bộ; Cử đi 02 bộ. d. Thời hạn giải quyết Tuyển chọn 21 ngày làm việc; Cử đi tuỳ thuộc vào thời gian ra quyết định của Bộ Ngoại giao. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cá nhân. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện Thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005. - Quyết định số 196/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức biên chế các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tinh giản biên chế.
  3. Phụ lục 1: Quy trình cử cán bộ đi nước ngoài ngắn hạn (Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Văn phòng Tiếp nhận hồ sơ & chuyển cho Vụ HTQT Vụ HTQT Trao đổi ý kiến với Cơ quan chức các cơ quan chức năng năng Thông báo ý kiến cho Vụ HTQT Vụ HTQT Vụ HTQT Trình lãnh đạo Bộ Trả lời ra Quyết định Cơ quan mời hoặc các TCQT Vụ HTQT Chuyển kết quả cho Văn phòng Văn phòng Trả kết quả cho đương sự

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản