intTypePromotion=1

Đặc điểm kiểm tra của chính quyền cảng và những vấn đề thuyền viên cần quan tâm khi kiểm tra tàu

Chia sẻ: Nguyễn Đức Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
22
lượt xem
0
download

Đặc điểm kiểm tra của chính quyền cảng và những vấn đề thuyền viên cần quan tâm khi kiểm tra tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính quyền cảng (PSC) là một phần của tổ chức quốc tế có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và loại bỏ những con tàu không đảm bảo tiêu chuẩn trên cơ sở các qui định quốc tế liên quan đến an toàn, an ninh, môi trường và công ước lao động hàng hải năm 2006. Ngoài ra mỗi một Quốc gia cũng có luật và qui định riêng đối với các tàu tham gia hoạt động trong vùng nước của mình. Các Quốc gia có quyền tham gia sửa đổi, khai thác tàu phù hợp với các công ước SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 78/10... Bài báo này giới thiệu một số đặc điểm kiểm tra của Chính quyền cảng, kiến thức và thái độ ứng xử của thuyền viên để thành công trong suốt quá trình kiểm tra tàu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm kiểm tra của chính quyền cảng và những vấn đề thuyền viên cần quan tâm khi kiểm tra tàu

54<br /> Journal of Transportation Science and Technology, Vol 21, Nov 2016<br /> <br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM KIỂM TRA CỦA CHÍNH QUYỀN CẢNG VÀ NHỮNG<br /> VẤN ĐỀ THUYỀN VIÊN CẦN QUAN TÂM KHI KIỂM TRA TÀU<br /> THE CHARACTERISTICS OF INSPECTION OF PORT STATE CONTROL AND<br /> MATTERS OF SEAFARER GREAT INTEREST WHILE INSPECTING THE SHIPS<br /> Trần Hồng Thanh<br /> Khoa Máy tàu thủy, Trường ĐH GTVT TPHCM<br /> Tóm tắt: Chính quyền cảng (PSC) là một phần của tổ chức quốc tế có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và<br /> loại bỏ những con tàu không đảm bảo tiêu chuẩn trên cơ sở các qui định quốc tế liên quan đến an toàn, an<br /> ninh, môi trường và công ước lao động hàng hải năm 2006. Ngoài ra mỗi một Quốc gia cũng có luật và qui<br /> định riêng đối với các tàu tham gia hoạt động trong vùng nước của mình. Các Quốc gia có quyền tham gia<br /> sửa đổi, khai thác tàu phù hợp với các công ước SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 78/10... Bài báo này<br /> giới thiệu một số đặc điểm kiểm tra của Chính quyền cảng, kiến thức và thái độ ứng xử của thuyền viên để<br /> thành công trong suốt quá trình kiểm tra tàu.<br /> Từ khóa: Chính quyền cảng, sĩ quan kiểm tra tàu, an toàn, an ninh, Công ước quốc tế về an toàn sinh<br /> mạng trên biển 74, Công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm biển từ tàu 73/78, Công ước quốc tế về tiêu<br /> chuẩn đào tạo, cấp bằng và trực canh 78/10, Bộ luật Quốc tế về Quản lý an toàn, Bộ luật Quốc tế về An<br /> ninh Tàu và Bến cảng<br /> Abstract: Port State Control (PSC) is part of an international effort to identify and eliminate sub-<br /> standard ships basis on the international rules relating to safety, security, the environment and Maritime<br /> Labour Convention 2006. In addition a country may have its own laws and regulations for any ship<br /> operating in its waters. Countries have the right to verify that ships operating in their waters comply with<br /> SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 78/10... This paper will introduce the characteristics of inspection of<br /> Port State Control, the seafarer’s knowledge and attitudes needed for success during inspection period.<br /> Keywords: Port State Control (PSC), Port State Control Officers (PSCOs), Safety, Security, Solas,<br /> Marpol, STCW, ISM Code, ISPS Code.<br /> 1. Giới thiệu Cơ sở pháp lý về quyền kiểm tra tàu của<br /> Sự ra đời của công ước MLC 2006, các Chính quyền cảng bao gồm các công ước và<br /> qui định mới của MARPOL 73/78 về kiểm bộ luật:<br /> soát phát thải và các tiêu chuẩn ngày càng - SOLAS 74<br /> cao đối với các tàu hoạt động tuyến quốc tế, - MARPOL 73/78<br /> Chính quyền cảng của các quốc gia thuộc tổ - STCW 78/10<br /> chức Hàng hải Thế giới (IMO) đã tăng cường - LOADLINE 66<br /> kiểm tra tàu. Việt Nam là quốc gia trong - COLREG 72<br /> vùng đã ký kết thỏa thuận “Bản ghi nhớ về - TONNAGE 69<br /> kiểm soát của Chính quyền cảng” Khu vực - MLC 2006<br /> Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo MOU). - ISM Code<br /> Với vai trò kiểm soát tiêu chuẩn an toàn, loại - ISPS Code<br /> trừ các nguy cơ gây mất an toàn và ô nhiễm Thủ tục lên tàu kiểm tra không được<br /> môi trường, Chính quyền cảng đã tăng cường thông báo trước và thường dựa trên các cơ sở<br /> kiểm tra tàu nhằm tìm ra khiếm khuyết về như: Kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần, kiểm<br /> quản lý tàu, con người và các lỗi kỹ thuật tra theo chiến dịch của nhiều khu vực như<br /> nhằm loại bỏ những con tàu không đảm bảo Tokyo MOU, Paris MOU, Indian Ocean<br /> tiêu chuẩn vào vùng biển của mình. Vậy MOU…liên quan đến an toàn, an ninh hàng<br /> thuyền viên phải làm gì để hạn chế tối đa các hải, phòng chống ô nhiễm môi trường và<br /> khiếm khuyết trong suốt quá trình khai thác kiểm tra dựa trên các dấu hiệu cho thấy tàu<br /> và kiểm tra tàu của Chính quyền cảng. đã không tuân thủ các qui định về an toàn,<br /> Hãy nâng cao sự hiểu biết của thuyền phòng chống ô nhiễm…Có nhiều lý do mà<br /> viên về Chính quyền cảng và hợp tác với họ tàu thường gặp phải rắc rối trong suốt quá<br /> trong suốt quá trình kiểm tra tàu. trình kiểm tra. Tuy nhiên có bốn vấn đề được<br /> 2. Cơ sở pháp lý của việc kiểm tra tàu coi trọng hàng đầu đó là:<br /> - An toàn;<br /> 55<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 21-11/2016<br /> <br /> <br /> - Phòng chống ô nhiễm; giấy chứng nhận phải đầy đủ và còn hiệu lực.<br /> - An ninh; Để việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng tất cả<br /> - Công ước Lao động Hàng hải năm các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ trên tàu phải<br /> 2006. được chuẩn bị sẳn sàng và đảm bảo rằng các<br /> Trong quá trình kiểm tra, các khiếm quy trình đã được thực hiện đầy đủ. Một số<br /> khuyết mà thuyền viên thường gặp sẽ được giấy chứng nhận như giấy chứng nhận quốc<br /> ghi nhận bằng các mã phân biệt hành động tế về phòng chống ô nhiễm dầu (gọi tắt là<br /> khắc phục như sau: IOPP) phải nêu rõ các thiết bị trên tàu được<br /> - 10: Khiếm khuyết đã được khắc phục; chứng nhận và yêu cầu các giấy chứng nhận<br /> - 15: Phải khắc phục tại cảng kế tiếp; liên quan đến các thiết bị, đồng thời sẽ tiến<br /> - 16: Phải khắc phục trong vòng 14 hành kiểm tra những thiết bị đó. Những bằng<br /> ngày; chứng cho thấy việc tuân thủ liên quan đến<br /> - 17: Phải khắc phục trước khi tàu giấy chứng nhận IOPP đó là:<br /> chạy; - Kế hoạch ứng cứu tràn dầu khẩn cấp<br /> - 30: Cơ sở cho việc lưu giữ tàu; (SOPEP);<br /> - 40: Thông báo cho cảng kế tiếp. - Thiết bị, không gian buồng máy;<br /> 3. Đặc điểm kiểm tra của Chính - Việc tuân thủ ISM Code và hệ thống<br /> quyền cảng và những vấn đề thuyền viên quản lý an toàn (SMS).<br /> cần quan tâm khi kiểm tra tàu. Việc tuân thủ ISM Code và SMS sẽ<br /> Về cơ bản có 6 khu vực mà Chính quyền được kiểm tra xác nhận thông qua các hành<br /> cảng quan tâm kiểm tra như sau: động đã thực hiện, bằng chứng được lưu trữ<br /> 3.1. Tại cầu thang lên tàu trên tàu như:<br /> - Cầu thang lên tàu là thiết bị và là nơi + Công tác làm quen của thuyền viên<br /> đầu tiên mà sĩ quan kiểm tra tàu (PSCOs) có mới lên tàu làm việc;<br /> thể nhìn thấy ngay trước khi lên tàu kiểm tra. + Ghi nhật ký huấn luyện và thực tập;<br /> Một cầu thang sạch sẽ, không méo mó, hư + Sổ nhật ký dầu bẩn, rác thải và các<br /> hỏng, được bao bọc lưới cẩn thận chung giấy biên nhận chuyển dầu, rác thải lên bờ...<br /> quanh và bên dưới đúng quy cách là ấn tượng 3.3. Trong buồng lái<br /> đầu tiên. Công việc kiểm tra buồng lái thường tập<br /> - Khu vực xung quanh cabin và khu vực trung vào những vấn đề:<br /> trực canh phải gọn gàng, sạch sẽ. - Các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, thông<br /> - Tác phong của người trực canh cầu tin, thông báo được bố trí ở các khu vực<br /> thang. Thủy thủ trực canh phải mặc đồng trong buồng lái;<br /> phục, đeo thẻ nhận dạng, hiểu rõ nhiệm vụ - Sự hoạt động của các trang thiết bị;<br /> của mình. Khi tiếp xúc với PSCOs ngay tại - Sự làm quen và khả năng hiểu biết<br /> cầu thang phải chào hỏi, có sự tự tin, không của các Sĩ quan boong với các trang thiết bị,<br /> mơ hồ và tiến hành kiểm tra thông tin người ấn phẩm hàng hải, các quy trình, ghi nhật ký,<br /> lên kiểm tra tàu. Sẵn sàng từ chối không cho lưu trữ tài liệu và các văn bản liên quan;<br /> phép PSCOs vào cabin hoặc làm những công - Khả năng tiếng anh khi sử dụng các<br /> việc tiếp theo nếu không tuân thủ bộ luật trang thiết bị radio, các hoạt động giao tiếp sẽ<br /> ISPS. diễn ra khi tàu hành trình, tránh va…<br /> Sau khi công việc kiểm tra kết thúc, thủy - Kế hoạch chuyến đi;<br /> thủ trực canh yêu cầu sĩ quan boong hoặc - …<br /> thủy thủ khác hướng dẫn PSCOs đến văn 3.4. Trên boong tàu<br /> phòng làm việc của tàu gặp thuyền trưởng và Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trên boong tàu là<br /> không tự bỏ vị trí trực canh của mình. một trong những điểm tạo nên ấn tượng cho<br /> 3.2. Tại phòng làm việc của tàu PSCOs và họ thường xuyên quan tâm kiểm<br /> Mỗi khi lên tàu kiểm tra, công việc đầu tra các trang thiết bị như:<br /> tiên là kiểm tra các giấy chứng nhận của tàu<br /> và thuyền viên. PSCOs yêu cầu tất cả các<br /> 56<br /> Journal of Transportation Science and Technology, Vol 21, Nov 2016<br /> <br /> <br /> - Thiết bị cứu sinh: Xuồng cứu sinh, - Kiểm tra các cửa chống cháy;<br /> cứu hộ, bè tự thổi, áo phao, áo chống mất - Kiểm tra lối thoát hiểm: Lối thoát<br /> nhiệt, các phao cứu sinh; hiểm không bị vật cản trở, đủ ánh sáng,<br /> - Thiết bị cứu hỏa: Các bình cứa hỏa không bị khóa liên quan đến vấn đề an ninh.<br /> xách tay, trạm chữa cháy cố định (CO2,<br /> bọt…).<br /> Với các thiết bị như trên PSCOs yêu cầu<br /> phải:<br /> + Bố trí đúng nơi quy định;<br /> + Thiết bị được kiểm tra định kỳ và làm<br /> việc thỏa mãn;<br /> + Khả năng hiểu biết của thuyền viên về<br /> cách vận hành, bảo dưỡng các thiết bị an toàn<br /> và nhiệm vụ của mình trong từng tình huống Hình 1. Buống máy phải luôn sạch sẽ và an toàn.<br /> sự cố. 3.6. Khu vực sinh hoạt của thuyền<br /> - Biên bản kiểm tra thiết bị theo kế viên<br /> hoạch; các hướng dẫn và quy trình vận hành Kiểm tra khu vực buồng ở, nhà bếp, nhà<br /> thiết bị phải được bố trí nơi mà thuyền viên ăn và thực phẩm là những phần quan trọng<br /> dể dàng tiếp cận; trong quá trình kiểm tra. Qua việc kiểm tra<br /> - Kho SOPEP: Các trang thiết bị và vật các khu vực trên, PSCOs sẽ đánh giá được<br /> tư phục vụ cho việc ứng phó tràn dầu phải khả năng đáp ứng của chủ tàu, tình trạng sức<br /> đúng theo qui định MARPOL; khỏe, chất lượng cuộc sống của thuyền viên<br /> - Các vấn đề liên quan đến an ninh của và khả năng quản lý thuyền viên. Trong suốt<br /> tàu như: Lối kiểm soát, các lối tiếp cận, các quá trình kiểm tra các cửa chống cháy thông<br /> khu vực hạn chế. tầng trong cabin phải được đóng kín, không<br /> Thuyền viên của tàu cần phải biết rõ đâu được mở vì bất kỳ lý do gì trừ khi cửa chống<br /> là các lối tiếp cận, khu vực hạn chế. Các khu cháy được thiết kế phù hợp, thỏa mãn<br /> vực hạn chế trên tàu phải được ghi rõ… SOLAS.<br /> 3.5. Trong buồng máy 4. Đặc điểm kiểm tra của một số<br /> PSCOs kiểm tra, xem xét thuyền viên tổ Chính quyền cảng trên thế giới<br /> máy có tuân thủ các qui định, hướng dẫn có 4.1. United States Coast Guard<br /> phù hợp với hệ thống quản lý an toàn hay (USCG)<br /> không như: Nguy cơ cháy, nổ, các thiết bị USCG là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm<br /> điện và an toàn điện, các nguy cơ tìm ẩn có tra tàu nước ngoài khi vào vùng nước của<br /> thể gây ra tai nạn đối với thuyền viên, các Hoa Kỳ. Cũng giống như tất cả các Chính<br /> yếu tố gây ô nhiễm môi trường… quyền cảng khác, USCG kiểm tra tàu dựa<br /> - Về vấn đề môi trường sẽ tập trung trên các qui định của IMO. Tuy nhiên bên<br /> kiểm tra hệ thống phân li dầu nước (OWS). cạnh những qui định được tất cả các thành<br /> Sự biểu biết của sĩ quan phụ trách thiết bị và viên của IMO tuân thủ thì Hoa kỳ cũng có<br /> máy trưởng, đồng thời kiểm tra sự làm quen những kiểm tra đặc trưng của riêng mình.<br /> của thuyền viên với thiết bị này; Các vấn đề mà USCG đặc biệt quan tâm bao<br /> - Kiểm tra hệ thống máy lái sự cố và sự gồm:<br /> hiểu biết của thuyền viên về việc vận hành - SOLAS (thiết bị phát hiện cháy và<br /> máy lái sự cố; thiết bị chữa cháy, xuồng cứu sinh, xuồng<br /> - Kiểm tra bơm cứa hỏa sự cố. Không cứu hộ);<br /> rò lọt nước và đảm bảo áp lực nước theo qui - ISM Code và SMS (bảo dưỡng tàu và<br /> định; thiết bị trên tàu);<br /> - Kiểm tra hệ thống thông gió buồng - Bộ luật ISPS;<br /> máy. Đảm bảo làm việc tốt và đúng chức - MARPOL (OWS, SOPEP, Annex<br /> năng; VI).<br /> 57<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 21-11/2016<br /> <br /> <br /> USCG kiểm tra việc thực tập và kiến liên quan đến an toàn và quyền lợi của<br /> thức của thuyền viên liên quan trong từng thuyền viên. Những vấn đề mà AMSA quan<br /> trường hợp cụ thể như cứu sinh, cứu hỏa, rời tâm kiểm tra là rất rộng cho nên nguy cơ tàu<br /> bỏ tàu và chống tràn dầu…ngay trong quá bị lưu giữ là rất nhiều. Những lỗi mà AMSA<br /> trình kiểm tra. Với cách kiểm tra như vậy, họ cho là cơ sở của việc giữ tàu thường gặp bao<br /> có thể đánh giá một cách chính xác khả năng gồm:<br /> của từng thuyền viên. - Công ước lao động hàng hải năm<br /> Phòng chống ô nhiễm được kiểm tra 2006;<br /> thông qua SOPEP, quy trình chuyển dầu trên - Trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa;<br /> tàu, quy trình đổi dầu khi tàu vào vùng kiểm - MARPOL (Thiết bị phân li dầu<br /> soát khí thải (ECA), kiểm tra áp lực đường nước);<br /> ống nhận dầu và nhật ký ghi chép quá trình - Thiết bị thông tin liên lạc (GMDSS,<br /> thực hiện. Kiểm tra hoạt động hệ thống máy MF/HF, VHF and Immarsat);<br /> phân li dầu nước, mọi hành động thay đổi - Hải đồ và hải đồ điện tử (ECDIS);<br /> đường ống của hệ thống mà không được cho - Máy phát điện sự cố;<br /> phép của USCG được xem là phạm pháp và - Loadline;<br /> bị phạt rất nặng lên đến 200.000 USD và có - ISM Code và SMS.<br /> thể vào tù. Các bộ luật của riêng mình về Với đội ngũ kiểm tra tàu gồm 44 nhân<br /> phòng chống ô nhiễm môi trường cũng được viên được bố trí ở 16 cảng trên toàn nước Úc<br /> áp dụng đối với tất cả các tàu nước ngoài. Ví (số liệu năm 2012), PSCOs là những thuyền<br /> dụ: Kiểm tra quy trình xử lý tất cả các loại trưởng, máy trưởng giỏi, được đào tạo bài<br /> rác thải phát sinh từ tàu theo qui định bản cho việc kiểm tra tàu nên bất kỳ hành<br /> NPDES (National Pollutant Discharge động nào của thuyền viên nhằm che giấu<br /> Elimination System). Sau sự kiện ngày khiếm khuyết của tàu đều rất dễ bị phát hiện.<br /> 11/9/2001. Nước Mỹ đã đi đầu trong việc Các loại hải đồ sử dụng trên tàu không được<br /> cho ra đời bộ luật ISPS. Kiểm tra an ninh tàu sử dụng hải đồ photocopy hay scan mà phải<br /> và bến cảng là bắt buộc đối với tất cả các tàu là hải đồ gốc, được cập nhật và AMSA cho<br /> nước ngoài vào lần đầu vào vùng nước của phép. Nếu không tuân thủ những yêu cầu như<br /> Mỹ. Đối với thuyền viên, việc hiểu biết và trên thì tàu sẽ bị lưu giữ. Với SOLAS, sự<br /> triển khai bộ luật ISPS trước khi tàu vào Mỹ kiểm tra của AMSA đối với thuyền viên và<br /> là rất quan trọng. Kiểm tra sự tuân thủ thực tàu là rất nghiêm khắc. Ví dụ: Thuyền viên<br /> hiện bộ luật ISPS phải được áp dụng ở tất cả được yêu cầu sử dụng thiết bị SCBA (Self<br /> các cảng trước đó mà tàu đã đến, đặc biệt đối Contained Breathing Apparatus). Khi yêu<br /> với một số cảng bị Chính quyền Mỹ liệt kê ra cầu kiểm tra vấn đề này AMSA đòi hỏi<br /> trong danh sách các cảng “không an ninh”. thuyền viên phải biết cách sử dụng và quan<br /> Với những tàu lần đầu vào các vùng nước trọng hơn là phải biết kiểm tra, nhận biết tình<br /> của Mỹ thì việc kiểm tra được thực hiện tại trạng của thiết bị có đảm bảo yêu cầu hay<br /> khu vực neo cách li bởi đội lực lượng an ninh không. Úc là quốc gia tiên phong trong việc<br /> bao gồm các sĩ quan an ninh có nghiệp vụ bảo vệ quyền lợi của thuyền viên, vì vậy việc<br /> hàng hải. Nội dung kiểm tra gồm có: Kiểm tuân thủ công ước MLC 2006 được AMSA<br /> tra an toàn, các nguy cơ khủng bố, loại hàng đặc biệt quan tâm kiểm tra thông qua số giờ<br /> hóa và nguồn gốc hàng hóa tàu đang chuyên làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày, mỗi tuần<br /> chở, các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. của thuyền viên , hợp đồng lao động của<br /> Nếu những vấn đề trên được phát hiện và cho thuyền viên với chủ tàu gồm mức lương và<br /> thấy sự không tuân thủ của thuyền viên thì thời gian làm việc, sự hỗ trợ của chủ tàu<br /> nguy cơ tàu bị giữ là rất lớn. trong việc khám chữa bệnh, hồi hương, thực<br /> 4.2. Australian Maritime Safety phẩm, những thắc mắc của thuyền viên về<br /> Authority (AMSA) điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, môi<br /> Úc là quốc gia có rất nhiều đóng góp cho trường làm việc có an toàn hay không…Có<br /> sự ra đời của nhiều bộ luật hàng hải thế giới sự khác biệt trong việc kết luận kết quả kiểm<br /> 58<br /> Journal of Transportation Science and Technology, Vol 21, Nov 2016<br /> <br /> <br /> tra tàu. Khác với một số quốc gia khác, sau phép với PSCOs tùy theo từng trường hợp,<br /> khi kiểm tra nếu xét thấy có ba khiếm khuyết nếu là AMSA, thuyền trưởng có thể thông<br /> mã 17 thì được kết luận là một khiếm khuyết báo trước cho PSCOs và họ có thể bỏ qua<br /> mã 30 (cơ sở cho việc lưu giữ tàu). Lịch nhưng phải chứng minh được rằng thuyền<br /> kiểm tra tàu của AMSA cũng có thể thay đổi. viên đã cố gắng.<br /> Thông thường thời gian giữa các lần kiểm tra 5.3. Đối với chủ tàu<br /> tàu là sáu tháng, hoặc theo chiến dịch kiểm - Giám sát thực hiện tốt tình trạng kỹ<br /> tra tăng cường, Úc có thể kiểm tra tàu của thuật hệ động lực và con tàu;<br /> các quốc gia thuộc Tokyo MOU và Indian - Đào tạo nâng cao chuyên môn, hiểu<br /> Ocean MOU. Tuy nhiên thời gian giữa các biết của thuyền viên về ISM Code. Kế hoạch<br /> lần kiểm tra có thể rút ngắn lại nếu họ xét bảo dưỡng và sửa chữa;<br /> thấy có “hệ số nguy hiểm” của từng tàu. - Tuân thủ đầy đủ công ước MLC2006;<br /> 5. Những giải pháp hạn chế các khiếm - Cập nhật, hổ trợ triển khai các qui<br /> khuyết khi kiểm tra tàu định, thông báo về hàng hải;<br /> Để giảm thiểu các khiếm khuyết bị phát - Cung cấp vật tư kịp thời.<br /> hiện trong suốt quá trình kiểm tra cần quan 6. Kết luận<br /> tâm những vấn đề sau: Không có khiếm khuyết trong suốt quá<br /> 5.1. Đối với thuyền viên trình kiểm tra tàu là sự thành công mà bất kỳ<br /> Mỗi một thuyền viên phải luôn nhớ rằng chủ tàu và thuyền viên nào cũng mong muốn.<br /> nếu tàu bị Chính quyền cảng lưu giữ thì sẽ Trong bài báo này chúng tôi đã đưa ra một số<br /> ảnh hưởng đến uy tín của công ty và công vấn đề mà Chính quyền cảng tập trung kiểm<br /> việc làm của chính bản thân mình. Tàu không tra để định hướng cho thuyền viên biết và<br /> an toàn là nguy cơ dẫn đến các thương tật, thực hiện trong suốt quá trình khai thác và<br /> ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu gây ra ô bảo dưỡng con tàu. Bên cạnh việc hiểu rõ các<br /> nhiễm thì sẽ bị phạt và đi tù. Như vậy cần công ước, bộ luật như SOLAS 74, MARPOL<br /> phải: 73/78, MLC 2006, STCW 78/10, ISPS<br /> - Nâng cao năng lực chuyên môn về Code…thì thuyền viên phải có tác phong tốt<br /> vận hành, khai tác con tàu, hệ động lực an và thái độ hợp tác trong suốt quá trình làm<br /> toàn và hiệu quả; việc với chính quyền cảng để tạo ấn tượng,<br /> - Nâng cao hiểu hiểu biết về ISM mang lại thành công cho cuộc kiểm tra, đồng<br /> Code; thời nắm bắt những đặc điểm kiểm tra đặc<br /> - Thường xuyên huấn luyện và thực tập trưng của một số Chính quyền cảng nhằm<br /> các tình huống khẩn cấp; giảm thiểu tối đa các khiếm khuyết khi kiểm<br /> - Thực hiện kiểm tra ghi chép và lưu tra tàu<br /> trữ các giấy tờ có tính ảnh hưởng quyết định Tài liệu tham khảo<br /> đến kết quả kiểm tra của Chính quyền cảng [1] Daiichi Chuo Marine.,Co Ltd, “Guide to Prepare<br /> for Port State Control”, 2013.<br /> như: Sổ ghi nhật ký dầu, sổ đo dầu, nhật ký [2] Guidance for Reducing Port State Detentions.<br /> làm hàng, các loại giấy chứng nhận cho tàu ABS.<br /> và thuyền viên… [3] Port State Control Annual Report, August 2015,<br /> ClassNK.<br /> - Thực hiện tổng kiểm tra tàu theo [4] Ship initial inspection checklist Port State Control.<br /> hướng dẫn của quốc gia tàu mang cờ, đăng AMSA.<br /> kiểm, chủ tàu trước khi tàu đến cảng. [5] www.vr.org.vn<br /> [6] www.classnk.or.jp<br /> Trong suốt quá trình kiểm tra của Chính [7] www.amsa.gov.au<br /> quyền cảng thuyền viên cần lưu ý: Phải [8] www.navcen.uscg.gov<br /> chuyên nghiệp, lịch sự và hợp tác với Ngày nhận bài: 21/9/2016<br /> PSCOs, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ Ngày chuyển phản biện: 26/9/2016<br /> hoàn thành công việc kiểm tra tàu một cách Ngày hoàn thành sửa bài: 17/10/2016<br /> tốt nhất. Tuy nhiên có những lỗi do thiết bị Ngày chấp nhận đăng 24/10/2016<br /> hư hỏng mà thuyền viên chưa thể khắc phục<br /> thì thuyền trưởng có thể thương lượng, xin<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2