intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

81
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

  1. Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác và 1. Bước 1 doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề. Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục 2. Bước 2 nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ. Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao 3. Bước 3 động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp 2. Đơn đăng ký bổ sung Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng cơ sở vật chất, trang 3. thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động. Văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo 4. các nghề (đối với các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ). Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động 1. 71/2008/QĐ- dạy nghề. BLĐT...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng Quyết định số cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ 2. 72/2008/QĐ- quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với BLĐT... những nghề đăng ký hoạt động (mẫu số 7). Quyết định số 3. Đơn đăng ký bổ sung (mẫu số 6). 72/2008/QĐ- BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề: a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh Quyết định số 1. mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - 72/2008/QĐ- Thương binh và Xã hội ban hành; BLĐT... b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn
  5. Nội dung Văn bản qui định xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, c) Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Các thiết bị đào tạo chính phải đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; đảm bảo đủ số lượng đáp ứng các nghề và quy mô đào tạo đã đăng ký; d) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó: - Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên; - Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo. đ) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao
  6. Nội dung Văn bản qui định động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề: a) Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi; Quyết định số 2. b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ 72/2008/QĐ- chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm BLĐT... theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo; c) Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2