intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

82
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Các cơ sở dạy nghề nếu có:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề

  1. Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Các cơ sở dạy nghề nếu có: bổ sung ngành nghề đào tạo; thay đổi trình độ đào tạo; tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên (kể cả hoạt động liên kết đào tạo); chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/các cơ sở đào tạo khác đến nơi khác; có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở; thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới thì nộp đầy 1. Bước 1: đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (số 615 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp nhận giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề với trường hợp được cấp. 2. Bước 2: Trường hợp không đủ điều kiện cấp sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản sao (Có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã 1. được cấp; 2. - Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (Mẫu) - Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, 3. thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (Mẫu) Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. - Đơn xin đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề 72/2008/QĐ- BLĐT...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực Quyết định số trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán 2. 72/2008/QĐ- bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo BLĐT... đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định * Đối với trình độ trung cấp nghề -Chương trình dạy nghề các nghề đăng ký hoạt động (Trường hợp các nghề đào tạo chưa có trong danh mục nghề đào tạo thì nhà trường phải báo cáo Bộ Quyết định số chuyên ngành để có văn bản đề nghị Bộ Lao động- 1. 72/2008/QĐ- Thương binh và xã hội ban hành bổ sung vào danh BLĐT... mục nghề đào tạo trước khi đăng ký hoạt động dạy nghề) - Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành
  5. Nội dung Văn bản qui định - Cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế theo TCXDVN 600: 2003 - Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo - Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo - Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành * Đối với trình độ sơ cấp nghề - Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi; Quyết định số 2. - Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên 72/2008/QĐ- môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy BLĐT... định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo; - Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2