intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (đối với giống cây trồng nhập khẩu)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

97
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (đối với giống cây trồng nhập khẩu)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (đối với giống cây trồng nhập khẩu)

  1. Đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (đối với giống cây trồng nhập khẩu) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Người lấy mẫu, phòng kiểm nghiệm, Tổ chức chứng nhận chất lượng được chỉ định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người lấy mẫu, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng được chỉ định Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Không quy định Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí lấy mẫu, kiểm nghiệm, hậu Quyết định số 11/2008/QĐ- 1. kiểm BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Phiếu kiểm tra chất lượng hạt giống, Chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (đối với giống nhập khẩu) Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng thuộc Danh mục giống cây trồng phải chứng nhận chất lượng phù hợp 1. tiêu chuẩn, trước khi tiến hành nhập khẩu giống phải đăng ký với một trong các tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng; - Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu hạt giống. Việc lấy mẫu 2. giống do người lấy mẫu được công nhận thực hiện. Mỗi lô giống được lấy ra 2 mẫu theo phương pháp quy định. Một mẫu gửi cho tổ chức chứng nhận chất lượng, một mẫu lưu tại cơ sở của chủ lô
  3. Tên bước Mô tả bước giống. Đối với các lô giống bố, mẹ lúa lai và lúa lai F1 hai dòng phải lấy thêm một mẫu (khối lượng tối thiểu 250g) gửi về Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia để hậu kiểm. Các mẫu lưu phải được bảo quản trong điều kiện thích hợp ít nhất sáu tháng kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận chất lượng lô giống phù hợp tiêu chuẩn. - Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện Kiểm nghiệm hạt giống. Đối với giống nhập 3. khẩu phải có tờ khai hải quan. Việc kiểm nghiệm do phòng kiểm nghiệm được công nhận thực hiện - Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng cấp giấy Chứng nhận chất lượng cho lô giống nhập khẩu. Mỗi lô giống được cấp một giấy chứng nhận chất lượng. Việc 4. sao chép giấy Chứng nhận chất lượng phải do chính tổ chức chứng nhận chất lượng đã cấp giấy Chứng nhận chất lượng cho lô giống đó thực hiện hoặc Công chứng nhà nước. - Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và 5. phân bón Quốc gia; tổ chức chứng nhận chất lượng; tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng thực hiện hậu kiểm, tự hậu kiểm theo phân công tại Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN. Việc
  4. Tên bước Mô tả bước hậu kiểm phải được tiến hành ở vụ gieo trồng tiếp theo của giống đó. Tỷ lệ mẫu giống hậu kiểm so với số lô giống đã chứng nhận chất lượng: giống lúa thuần siêu nguyên chủng, giống bố mẹ lúa lai, ngô lai; lúa lai F1 và ngô lai F1 là 100%; giống lúa thuần nguyên chủng tối thiểu từ 5-10%. Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày sau khi kết thúc hậu kiểm, đơn vị thực hiện hậu kiểm gửi kết quả hậu kiểm cho chủ sở hữu lô giống và cho tổ chức đã cấp giấy Chứng nhận chất lượng lô giống đó. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký (theo mẫu Phụ lục II) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây Quyết định số
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định trồng phù hợp tiêu chuẩn (đối với giống nhập khẩu) 41/2007/QĐ-BNN,... Phụ lục II Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2