intTypePromotion=1

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

  1. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ngành kinh tế kỹ thuật, UBND các huyện, thị xã có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập chi nhánh liên hệ lấy mẫu Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập chi nhánh tại Phòng Hợp tác và 1. Bước 1: Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương, số 188 đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định; tổ chức, cá nhân đến nộp nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Phòng Hợp tác và Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình 2. Bước 2: Dương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. + Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
  3. Tên bước Mô tả bước Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Phòng Hợp 3. Bước 3: tác và Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu). Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách 2. nhiệm (nội dung thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư). Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án: Chủ trương chấp thuận về địa điểm dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hợp 3. đồng bồi thường quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở đồ vị trí và bố trí mặt bằng của khu đất. Số bộ hồ sơ:
  4. 03 (bộ), trong đó có 01 bộ gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. tư. BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản