Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
4
download

Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

  1. Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá chín (9) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí địa chính (Mức thu do Nghị định 1. Lệ phí địa chính Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 24/2006/NĐ-CP của định) C... Phí thẩm định Phí thẩm định cấp quyền sử Nghị định 2. cấp quyền sử dụng đất (Mức thu do Hội đồng 24/2006/NĐ-CP của dụng đất nhân dân cấp tỉnh quy định) C... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và 1. Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển
  3. Tên bước Mô tả bước hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác 2. định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính; Sau khi bên chuyển nhượng 3. và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  4. Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất 2. ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. f) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ nêu trên (từ khoản a đến khoản e) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp. g) Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của
  5. Thành phần hồ sơ Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển Nghị định số nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà 1. 181/2004/NĐ-CP pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho n... quyền sử dụng đất
  6. Nội dung Văn bản qui định Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông Nghị định số 2. nghiệp không được nhận chuyển nhượng quyền sử 181/2004/NĐ-CP dụng đất chuyên trồng lúa nước n... Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong Nghị định số phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh 3. 181/2004/NĐ-CP thái thuộc rừng đặc dụng; trong khu vực rừng phòng n... hộ nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó. Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lần đầu đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất mà đã chuyển nhượng và không còn đất sản xuất, không còn đất ở, Nghị định số 4. nếu được Nhà nước giao đất lần thứ hai đối với đất 181/2004/NĐ-CP nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được n... miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng sử dụng đất trong thời hạn mười (10) năm kể từ ngày được giao đất lần thứ hai. 5. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong Nghị định số phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh 181/2004/NĐ-CP
  7. Nội dung Văn bản qui định thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện n... chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì Nghị định số 6. chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất sản 181/2004/NĐ-CP xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh n... sống trong khu vực rừng phòng hộ đó Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều kiện sau: a) Mục đích sử dụng diện tích đất nhận chuyển Nghị định số 7. nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 181/2004/NĐ-CP dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét n... duyệt; b) Được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xác định thời hạn sử dụng đất đồng thời với việc xét duyệt nhu cầu sử dụng đất theo những căn cứ quy định tại Điều 30 của
  8. Nội dung Văn bản qui định Nghị định 181/2004/NĐ-CP; c) Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 36 của Luật Đất đai và quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản