Đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
7
download

Đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

  1. Đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Chăn nuôi Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Chăn nuôi Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện về 1. Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Cục Chăn nuôi. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra: + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 2. + Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; vào sổ hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết. - Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Cục ký hoặc 3. trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. - Chuyển kết quả về Bộ phận “một cửa” để trả kết quả cho tổ 4. chức, cá nhân đúng hẹn.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn 1. chăn nuôi nhập khẩu (mẫu số 7); - Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất xứ về việc thay đổi tên thương mại của sản phẩm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng và 01 bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu của nhà đăng ký thay đổi tên thương mại của sản phẩm. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có công chứng) (đối với Hồ sơ đăng ký thay đổi tên thương mại của sản phẩm). hoặc: Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất xứ về việc đổi tên nhà sản xuất (01 bản gốc hoặc bản sao có công chứng và 01 bản dịch 2. ra tiếng Việt có đóng dấu của nhà đăng ký thay đổi tên nhà sản xuất. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có công chứng) (đối với Hồ sơ đăng ký thay đổi tên nhà sản xuất). hoặc: Thư thông báo của nhà sản xuất về việc thay đổi quy cách bao gói sản phẩm (01 bản gốc và 01 bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu của Doanh nghiệp đăng ký bổ sung quy cách bao gói. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có công chứng) (đối với Hồ sơ đăng ký bổ sung quy cách bao gói).
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 7: Đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn Quyết định số 196/QĐ- 1. chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập CN-VP ng... khẩu Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản