Xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
4
download

Xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản – số 10 đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Tên thủ tục : Xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu Cơ quan thực hiện : Cục Xuất bản Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm - Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản – số 10 đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Trực tiếp tại trụ sở Cục Xuất bản - Cách thức thực hiện; - Thông qua hệ thống bưu chính. - Văn bản đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bảng danh mục đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm Số lượng hồ sơ: 03 bộ - Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy xác nhận chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có - Đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm và đề nghị đính kèm): - Danh mục đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Xuất bản - Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/2/2006 của Bộ chính: Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NDD-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiế và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản (đang xây dựng Thông tư thay thế)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản