intTypePromotion=1

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

  1. Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh - Trình tự thực hiện: + Nhà xuất bản chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật xuất bản số 30/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Luật số 12/2008/QH12 + Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản – số 10 Đường Thành, Hà Nội + Nhận kết quả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Cách thức thực hiện: + Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm nộp 01 (một) bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản. Khi có hướng dẫn của Cục Xuất bản về đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm qua mạng internet thì tùy theo nhu cầu mà cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm thực hiện việc đăng ký nhập khẩu qua mạng internet; + Trường hợp có sự thay đổi thông tin trong danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng ký, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có văn bản báo cáo về nội dung thông tin thay đổi, đồng thời đăng ký những thông tin mới (nếu có) với Cục Xuất bản để xác nhận đăng ký bổ sung. Cách thức nộp văn bản báo cáo thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này. -Thành phần, số lượng hồ sơ: + Giấy đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm
  2. + Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu (03 bản) Hồ sơ được lập thành 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản + Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép - Lệ phí (nếu có): không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) + Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
  3. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010 của Chính phủ và Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2