intTypePromotion=1

Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
191
lượt xem
13
download

Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường

  1. Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường Thông tin Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước *Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường - Chủ dự án có trách nhiệm lập bản cam kết BVMT (Cấu trúc và yêu cầu nội dung của bản cam kết BVMT được thực hiện theo 1. Bước 1: quy định tại Phụ lục 23 kèm theo thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) *Đăng ký, xác nhận bản cam kết BVMT - Chủ dự án gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết BVMT đến UBND 2. Bước 2: cấp huyện, thành phó nơi có dự án hoặc UBND cấp xã, phường, thị trấn được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận + Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, thì trong thời hạn
  3. Tên bước Mô tả bước không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan xác nhận phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được biết để điều chỉnh và bổ sung. + Trường hợp hồ sơ hợp lệ: UBND huyện, thành phố hoặc UBND xã, phường, thị trấn được uỷ quyền phải hoàn tất việc cấp giấy xác nhận theo mẫu quy định tại phụ lục 27 kèm theo thông tư 05/2008/TT-BTNMT *Gửi hồ sơ xác nhận bản cam kết BVMT đã xác nhận - Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp huyện, thành phố; UBND cấp huyện, thành phố nơi xác nhận gửi 01 bản cam kết BVMT đã xác nhận kèm theo giấy xác nhận đến: + Chủ dự án; 3. Bước 3: + Cơ quan QLNN về BVMT cấp tỉnh để báo cáo; + UBND các huyện, thành phố có đất sử dụng cho dự án. - Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp xã, UBND cấp xã gửi 01 bản Cam kết BVMT kèm theo giấy xác nhận đến: +Chủ dự án; + UBND cấp huyện để báo cáo Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. - Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận bản cam kết BVMT - 05 Bản cam kết BVMT (trường hợp đề án nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở 2. lên thì bổ sung thêm số lượng đề án tương ứng) - Bản sao báo cáo đầu tư hoặc bản báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án 3. sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tường đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên 02 địa bàn trở lên thì số lượng tài liệu nay tăng thêm tương ứng. 4. - Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (phụ lục 25) 5. - Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết BVMT (phụ lục 26) 6. - Mẫu Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (phụ lục 27) 7. - Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết BVMT (phụ lục 28) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản Thông tư số 05/2008/TT- 1. cam kết BVMT (phụ lục 25) BTNMT... - Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết Thông tư số 05/2008/TT- 2. BVMT (phụ lục 26) BTNMT... - Mẫu Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Thông tư số 05/2008/TT- 3. BVMT (phụ lục 27) BTNMT... - Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam Thông tư số 05/2008/TT- 4. kết BVMT (phụ lục 28) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2