intTypePromotion=4

Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (B-BGT-017658-TT)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
5
download

Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (B-BGT-017658-TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển việt nam (b-bgt-017658-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (B-BGT-017658-TT)

  1. Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (B-BGT-017658-TT) 1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam đến cơ quan đăng ký tàu biển khu vực, nơi tàu biển đã được đăng ký trước đây. Các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực gồm: + Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; + Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; + Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. b) Giải quyết TTHC: - Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định. - Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ hồ sơ theo đúng ngày và dấu bưu điện. Ngày vào sổ hồ sơ là căn cứ để tính ngày cấp Giấy chứng nhận theo quy định. - Đối với hồ sơ không đúng quy định: Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm nhất 03 ngày làm việc,
  2. kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc - Qua hệ thống bưu chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Trường hợp đăng ký tàu biển Việt Nam không thời hạn hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng ký thay đổi theo mẫu; + Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); + Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); + Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. - Trường hợp đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng ký thay đổi theo mẫu; + Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); + Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
  3. + Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam. - Trường hợp đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng ký thay đổi theo mẫu; + Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng. - Trường hợp đăng ký tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng ký thay đổi theo mẫu; + Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu biển (bản chính); + Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 4. Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực căn cứ vào số đăng ký, ngày đăng ký và hình thức đăng ký trước đây để cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển. 5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 6. Cơ quan thực hiện TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;
  4. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: - Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 11, đường Võ Thị Sáu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; - Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 89, đường Pasteur, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; - Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; địa chỉ: số 12, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: - Đơn đề nghị đăng ký thay đổi. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển; - Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển.
  5. Mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness --------------- ….............……….. Ngày … tháng … năm … ……………, date ……. month …….. year……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng ký tàu biển với các thông số và thay đổi dưới đây: Kindly register change …………………… the ship with the following particulars: Tên tàu: ………......…………………….. Hô hiệu/Số IMO: ……………………………………………. Ship's name Call sign/IMO number Loại tàu: ……………………………....... Năm đóng/Nơi đóng: …………………………………………. Type of ship Year/Place of building
  6. Chiều rộng: ………………………......... Chiều dài lớn nhất: …………………………………………… Breadth Length over all Mớn nước: .……………………........... Tổng dung tích/Dung tích thực dụng: ……………………… Draft Gross tonnage/Net tonnage Công suất máy chính: ……………....... Trọng tải toàn phần: ………………………………………… M.E. power Dead weight Tổ chức đăng kiểm: …………….......... Cảng đăng ký: ……………………………………………….. Classification Agency Port of registry Nội dung thay đổi: Change in ……….. CHỦ TÀU Shipowner (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and stamp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2