intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giữ chân nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội

Chia sẻ: ViThomas2711 ViThomas2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

38
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài viết này là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giữ chân nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội

Taïp chí<br /> 1JKLÂQFßXWUDRõÕL KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑOÂ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ôk1+*,k&k&1+o17’l1++›¤1*ô‚1*,Ÿ&+o11+o19,€1<br /> 7n,&k&'2$1+1*+,…31+9j9œ$¤+j1•,<br /> $66(660(1721)$&7256())(&7,1*7+((03/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2