intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tình trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị nội trú

Chia sẻ: ViPoseidon2711 ViPoseidon2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

31
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết xác định tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị (< 180mg/dL), tỷ lệ bệnh nhân bị hạ đường huyết (< 70mg/dL) và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 điều trị nội trú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tình trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị nội trú

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 2 * 2018<br /> <br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT<br /> Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ<br /> Huỳnh Quang Minh Trí*, Trần Quang Nam**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: kiểm soát đường huyết kém ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 nằm viện dẫn đến nhiều kết cục xấu. Các<br /> hướng dẫn điều trị hiện nay khuyến cáo mục tiêu đường huyết cho các bệnh nhân ngoài khoa săn sóc tích cực là <<br /> 180mg/dL.<br /> Mục tiêu: xác định tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị (< 180mg/dL), tỷ lệ bệnh nhân bị hạ đường huyết (<<br /> 70mg/dL) và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 điều trị nội trú.<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu, quan sát ở 154 bệnh nhân ĐTĐ típ<br /> 2 điều trị nội trú. Ghi nhận các đặc điểm lâm sàng, đường huyết mao mạch, chế độ điều trị đái tháo đường và các<br /> yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đường huyết. Kiểm soát đường huyết tốt khi bệnh nhân có trên 60% số mẫu đường<br /> huyết theo dõi trong 5 ngày liên tiếp đạt mục tiêu [70 – 180mg/dL].<br /> Kết quả: Có 154 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu với tuổi trung bình là 64,6 ± 11,6 năm, đường huyết<br /> trung bình lúc nhập viện là 300 ± 15,8 mg/dL và HbA1c trung bình là 10,4 ± 2,7 %. Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục<br /> tiêu kiểm soát đường huyết tốt là 20,1%, tỷ lệ bệnh nhân có ít nhất một lần hạ đường huyết (< 70mg/dL) là 13%.<br /> So với bệnh nhân có mức kiểm soát đường huyết tốt, nhóm bệnh nhân kiểm soát đường huyết kém có HbA1c cao<br /> hơn (p 180 mg/ dL 47 30,5<br /> Không dùng thuốc 2(1,3%) Trên 80% mẫu > 180 mg/ dL 38 24,7<br /> Thuốc viên 2(1,3%) Hạ đường huyết (< 70 mg/dL) 20 12,9<br /> Insulin nền 10(6,5%) Có 13,6% đạt được kiểm soát đường huyết<br /> Insulin nền – theo bữa ăn 43(27,9%)<br /> tốt (trên 60% mẫu đường huyết theo dõi trong 5<br /> Insulin trộn sẵn 97(63%)<br /> Liều Insulin trung bình (UI/kg/ngày) 0,54 UI/kg/ngày ngày liên tiếp đạt mục tiêu 70 mg/dL- 180<br /> mg/dL). Tỉ lệ có ít nhất 1 lần thử có hạ đường<br /> *khoảng tứ phân vị<br /> huyết là 12,9%.<br /> Bảng 3: Liên quan giữa kiểm soát đường huyết và các yếu tố<br /> Đặc điểm Kiểm soát tốt (n = 31) Kiểm soát kém (n=123) p<br /> Giới tính<br /> Nữ 18 (17,6) 84 (82,4) 0,282<br /> Nam 13 (25) 39 (75)<br /> Tuổi (năm) 67,6 ± 10,1 63,8 ± 11,8 0,107<br /> 2<br /> BMI (kg/m ) 23 ± 4 22,7 ± 2,9 0,687<br /> Vòng eo (cm) 87,9 ± 13 86,9 ± 8,2 0,666<br /> Đường huyết trung bình lúc nhập viện (mg/dL) 250,7 ± 142,5 313,1 ± 144,5 0,033<br /> HbA1c (%) 8,5 ± 2,8 10,9 ± 2,5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=31

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2