Danh sách kết quá làm bài kiểm tra

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
28
download

Danh sách kết quá làm bài kiểm tra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Danh sách kết quá làm bài kiểm tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách kết quá làm bài kiểm tra

  1. Mã tài liệu: NS – 01 – BM07 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: DANH SÁCH KẾT QUẢ LÀM BÀI KIỂM TRA Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình Kết quả Diễn giải tt Tính độ Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng HCNS Lập biểu
Đồng bộ tài khoản