Danh sách ứng viên làm bài phỏng vấn

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
139
lượt xem
25
download

Danh sách ứng viên làm bài phỏng vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Danh sách ứng viên làm bài phỏng vấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách ứng viên làm bài phỏng vấn

  1. Mã tài liệu: NS – 01 – BM09 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: Thời gian phỏng vấn: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình độ Tên trường C.ngành Chuyên môn Ngoại Vi Kinh Điện Thời gian Điểm tt Tính khác ngữ tính nghiệm thoại P.V P.V Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng NS Lập biểu
Đồng bộ tài khoản