intTypePromotion=1

danh tập một số tổ chức hội liên hiệp hội và phi chính phủ việt nam - quỹ châu Á và viện nghiên cứu xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:206

0
29
lượt xem
2
download

danh tập một số tổ chức hội liên hiệp hội và phi chính phủ việt nam - quỹ châu Á và viện nghiên cứu xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cùng với quá trình đổi mới kinh tế, việt nam những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về mặt số lượng của các tổ chức phi chính phủ, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và đóng góp rất lớn cho quá trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường,... Để giúp cho nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, các cá nhân cũng như các đối tác làm dự án phát triển, đặc biệt ở những nơi ít có cơ hội tiếp cận với internet, quỹ châu Á và viện nghiên cứu xã hội đã quyết định xuất bản cơ sở dữ liệu này thành một cuốn “danh tập một số tổ chức hội, liên hiệp hội, và phi chính phủ việt nam”. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: danh tập một số tổ chức hội liên hiệp hội và phi chính phủ việt nam - quỹ châu Á và viện nghiên cứu xã hội

Hà Nội - 2011<br /> <br /> Hà Nội - 2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 43<br /> <br /> HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VIỆT NAM<br /> <br /> 44<br /> <br /> HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM<br /> <br /> 45<br /> <br /> HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN GÒ VẤP<br /> <br /> 46<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> <br /> 20<br /> <br /> HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> 47<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ BẦU TRỜI XANH<br /> <br /> 21<br /> <br /> HỘI CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM<br /> <br /> 48<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH KỲ QUANG<br /> <br /> 22<br /> <br /> HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 49<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ HƯỚNG NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT<br /> <br /> 23<br /> <br /> HỘI DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 50<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT HÀ NỘI (CLB HOÀ NHẬP)<br /> <br /> 24<br /> <br /> HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM<br /> <br /> 51<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ QUYẾT TÂM THANH NIÊN KHUYẾT TẬT HUYỆN QUỲNH PHỤ, THÁI BÌNH<br /> <br /> 25<br /> <br /> HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM<br /> <br /> 52<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN KHUYẾT TẬT HÀ NỘI<br /> <br /> 26<br /> <br /> HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM<br /> <br /> 53<br /> <br /> CÂU LẠC BỘ TRẺ EM GA SÀI GÒN<br /> <br /> 27<br /> <br /> HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM<br /> <br /> 54<br /> <br /> CHI HỘI THANH NIÊN KHUYẾT TẬT ĐÀ NẴNG<br /> <br /> 28<br /> <br /> HỘI DƯỢC HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 55<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH AIDS (MẠNG LƯỚI TÌNH THÂN)<br /> <br /> 29<br /> <br /> HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 56<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH AIDS KHOA Y TẾ CỘNG ĐỒNG VIỆN PASTEUR<br /> <br /> 30<br /> <br /> HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> 57<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ THẢO ĐÀN<br /> <br /> 31<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM<br /> <br /> 58<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG QUẬN BÌNH THẠNH<br /> <br /> 32<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM<br /> <br /> 59<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM<br /> <br /> 60<br /> <br /> UỶ BAN PHÒNG CHỐNG AIDS<br /> CƠ SỞ HƯỚNG NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN KHUYẾT TẬT “VÌ NGÀY MAI”<br /> <br /> 33<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM<br /> <br /> 61<br /> <br /> CƠ SỞ XÃ HỘI BÌNH LỢI<br /> <br /> 34<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI VIỆT NAM<br /> <br /> 62<br /> <br /> CRAFT LINK<br /> <br /> 35<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BIỂN VIỆT NAM<br /> <br /> 63<br /> <br /> DỰ ÁN HỖ TRỢ TRẺ SƠ SINH CỦA NGƯỜI CÓ H<br /> <br /> 36<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM<br /> <br /> 64<br /> <br /> ĐIỂM THAM VẤN VÀ XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN HIV (VCT)<br /> <br /> 37<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM<br /> <br /> 65<br /> <br /> HỘI BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM VIỆT NAM<br /> <br /> 38<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ VIỆT NAM<br /> <br /> 66<br /> <br /> HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒI CÔI TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> 39<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÚC - LUYỆN KIM VIỆT NAM<br /> <br /> 67<br /> <br /> HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM<br /> <br /> 40<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG VIỆT NAM<br /> <br /> 68<br /> <br /> HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM<br /> <br /> 41<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> 69<br /> <br /> HỘI BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM<br /> <br /> 42<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT NHIỆT VIỆT NAM<br /> <br /> 70<br /> <br /> 6<br /> <br /> DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM<br /> <br /> DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM<br /> <br /> 7<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HÓA, LÝ, VÀ SINH HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 71<br /> <br /> HỘI THỐNG KÊ VIỆT NAM<br /> <br /> 99<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM<br /> <br /> 72<br /> <br /> HỘI THÔNG TIN TƯ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> 100<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM<br /> <br /> 73<br /> <br /> HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM<br /> <br /> 101<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> 74<br /> <br /> HỘI THÚ Y VIỆT NAM<br /> <br /> 102<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VIỆT NAM<br /> <br /> 75<br /> <br /> HỘI THỦY LỢI VIỆT NAM<br /> <br /> 103<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM<br /> <br /> 76<br /> <br /> HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM (VINASTAS)<br /> <br /> 104<br /> <br /> HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT NAM<br /> <br /> 77<br /> <br /> HỘI TIN HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 105<br /> <br /> HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM<br /> <br /> 78<br /> <br /> HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 106<br /> <br /> HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM<br /> <br /> 79<br /> <br /> HỘI TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM VIỆT NAM<br /> <br /> 107<br /> <br /> HỘI MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM<br /> <br /> 80<br /> <br /> HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM<br /> <br /> 108<br /> <br /> HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN VĨNH PHÚC<br /> <br /> 81<br /> <br /> HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM<br /> <br /> 109<br /> <br /> HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM<br /> <br /> 82<br /> <br /> HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> 110<br /> <br /> HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM<br /> <br /> 83<br /> <br /> HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM<br /> <br /> 111<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÀ NẴNG<br /> <br /> 84<br /> <br /> HƯỚNG TỚI MINH BẠCH<br /> <br /> 112<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ GIANG<br /> <br /> 85<br /> <br /> LÀNG HÒA BÌNH BỆNH VIỆN TỪ DŨ<br /> <br /> 113<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NAM<br /> <br /> 86<br /> <br /> LÀNG THIẾU NIÊN THỦ ĐỨC<br /> <br /> 114<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NỘI<br /> <br /> 87<br /> <br /> LÀNG TRẺ EM SOS GÒ VẤP<br /> <br /> 115<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ<br /> <br /> 88<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ<br /> <br /> 116<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN<br /> <br /> 89<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> 117<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN<br /> <br /> 90<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> 118<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH NINH BÌNH<br /> <br /> 91<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG<br /> <br /> 119<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<br /> <br /> 92<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> 120<br /> <br /> HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TƯƠNG TRỢ VƯƠN LÊN<br /> <br /> 93<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH AN GIANG<br /> <br /> 121<br /> <br /> HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> 94<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU<br /> <br /> 122<br /> <br /> HỘI NUÔI ONG VIỆT NAM<br /> <br /> 95<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẮC GIANG<br /> <br /> 123<br /> <br /> HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM<br /> <br /> 96<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU<br /> <br /> 124<br /> <br /> HỘI THANH NIÊN KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> 97<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẾN TRE<br /> <br /> 125<br /> <br /> HỘI THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM<br /> <br /> 98<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH<br /> <br /> 126<br /> <br /> 8<br /> <br /> DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM<br /> <br /> DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM<br /> <br /> 9<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> <br /> 127<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH<br /> <br /> 155<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC<br /> <br /> 128<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THÁI BÌNH<br /> <br /> 156<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN<br /> <br /> 129<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> 157<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH CÀ MAU<br /> <br /> 130<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> 158<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH CAO BẰNG<br /> <br /> 131<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> 159<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐĂK LĂK<br /> <br /> 132<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TIỀN GIANG<br /> <br /> 160<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI<br /> <br /> 133<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH<br /> <br /> 161<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG THÁP<br /> <br /> 134<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH VĨNH LONG<br /> <br /> 162<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HÀ NAM<br /> <br /> 135<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI<br /> <br /> 163<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> 136<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> 164<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG<br /> <br /> 137<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> 165<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> 138<br /> <br /> LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> <br /> 166<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HOÀ<br /> <br /> 139<br /> <br /> LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT, MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ KHOÁNG<br /> <br /> 167<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> 140<br /> <br /> LIÊN HIỆP KHOA HỌC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT<br /> <br /> 168<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KON TUM<br /> <br /> 141<br /> <br /> LIÊN HIỆP KHOA HỌC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DU LỊCH<br /> <br /> 169<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> 142<br /> <br /> LIÊN HIỆP KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH<br /> <br /> 170<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH LÀO CAI<br /> <br /> 143<br /> <br /> LIÊN HIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> <br /> 171<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH LONG AN<br /> <br /> 144<br /> <br /> LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> 172<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> 145<br /> <br /> MÁI ẤM ÁNH SÁNG QUẬN 3<br /> <br /> 173<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> 146<br /> <br /> MÁI ẤM BÀ CHIỂU<br /> <br /> 174<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINH BÌNH<br /> <br /> 147<br /> <br /> MÁI ẤM BÌNH MINH<br /> <br /> 175<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> 148<br /> <br /> MÁI ẤM HOA HỒNG NHỎ<br /> <br /> 176<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ YÊN<br /> <br /> 149<br /> <br /> MÁI ẤM HƯỚNG DƯƠNG<br /> <br /> 177<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> 150<br /> <br /> MÁI ẤM MAI TÂM<br /> <br /> 178<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM<br /> <br /> 151<br /> <br /> MÁI ẤM NỤ HỒNG<br /> <br /> 179<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI<br /> <br /> 152<br /> <br /> MÁI ẤM QUẬN 8<br /> <br /> 180<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> 153<br /> <br /> MÁI ẤM TÂN BÌNH<br /> <br /> 181<br /> <br /> LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SÓC TRĂNG<br /> <br /> 154<br /> <br /> MÁI ẤM TRE XANH<br /> <br /> 182<br /> <br /> 10<br /> <br /> DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM<br /> <br /> DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM<br /> <br /> 11<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản