ĐẠO ĐỨC (T 20) - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
176
lượt xem
20
download

ĐẠO ĐỨC (T 20) - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu rằng mọi của cải trong xã hội có được là nhờ những người lao động. - Hiểu sự cần thiết phải kính trọng, biết ơn người lao động. - Một số câu ca dao, tục ngữ, bài thơ về người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO ĐỨC (T 20) - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. O C (T 20) KÍNH TR NG, BI T ƠN NGƯ I LAO NG I. M c tiêu : Giúp HS - Hi u r ng m i c a c i trong xã h i có ư c là nh nh ng ngư i lao ng. - Hi u s c n thi t ph i kính tr ng, bi t ơn ngư i lao ng. II. dùng d y h c : - M t s câu ca dao, t c ng , bài thơ v ngư i lao ng. III. Ho t ng d y h c : TI T 2 Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò * Ho t ng 1 - Yêu c u các nhóm th o lu n c p ôi, - Ti n hành th o lu n nh n xét và gi i thích v các ý ki n, nh n nh nhóm ôi. sau : - Các nhóm trình bày k t + V i m i ngư i lao ng, chúng ta
  2. u ph i chào h i l phép. qu : + Gi gìn sách v , dùng và - úng chơi. - úng + Nh ng ngư i lao ng chân tay - Sai không c n ph i tôn tr ng như nh ng ngư i lao ng khác. - Sai + Giúp ngư i lao ng m i lúc - úng m i nơi. + Dùng hai tay khi ưa và nh n v t gì v i ngư i lao ng. - HS tham gia chơi * Ho t ng 2: Trò chơi “ Ô ch kỳ di u ”. - HS l ng nghe. - GV ph bi n lu t chơi - GV t ch c cho HS chơi th . - GV t ch c cho HS chơi. - HS ti n hành th c hi n. - GV nh n xét - K t lu n: Ngư i lao ng nh ng - 1 – 2 HS c. ngư i làm ra c a c i cho xã h i và u ư c m i ngư i kính tr ng. S kính tr ng, bi t ơn ó ã ư c th hi n qua nhi u câu ca dao, t c ng và bài thơ n i ti ng.
  3. * Ho t ng 3 - Yêu c u HS trong 5 phút, trình bày dư i d ng k , ho c v v m t ngư i lao ng mà em kính ph c nh t. - GV nh n xét câu tr l i c a HS. - Yêu c u c ghi nh .
Đồng bộ tài khoản