Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tính chất sóng của ánh sáng

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
124
lượt xem
16
download

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tính chất sóng của ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án câu hỏi trắc nghiệm tính chất sóng của ánh sáng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tính chất sóng của ánh sáng

  1. Traàn Ngoïc Laân ÑAÙP AÙN (TÍNH CHAÁT SOÙNG CUÛA AÙNH SAÙNG) 1D. 11D. 21C. 31D. 41A. 51A. 61B. 72D. 2D. 12A. 22B. 32C. 42D. 52C. 62A. 73C. 3C. 13D. 23A. 33C. 43A. 53B. 63C. 74D. 4D. 14D. 24D. 34C. 44D. 54C. 64A. 75A. 5C. 15C. 25C. 35C. 45C. 55D. 65D. 76A. 6C. 16D. 26B. 36C. 46A. 56D. 66A. 77C. 7A. 17D. 27C. 37B. 47D. 57A. 67D. 78B. 8B. 18C. 28B. 38B. 48A. 58C. 68B. 79B. 9B. 19D. 29D. 39B. 49B. 59D. 69B. 80B. 10D. 20A. 30B. 40C. 50D. 60B. 70C. 81C. 71B. 82A. GV. Traàn Ngoïc Laân TT luyeän thi ñaïi hoïc Vónh Vieãn
  2. Traàn Ngoïc Laân
Đồng bộ tài khoản