intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề cương môn học: Tâm lí học mầm non

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
90
lượt xem
20
download

Đề cương môn học: Tâm lí học mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Tâm lý học mầm non giúp cho sinh viên nắm được những quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lý trẻ em, những tri thức cơ bản, hiện đại và thiết thực về những đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mầm non. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học "Tâm lí học mầm non" để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Tâm lí học mầm non

 1. Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bộ môn Tâm lý – Giáo dục --------------------------------- Đề cương môn học Tâm lí học mầm non (Dành cho đào tạo giáo viên đại học giáo dục mầm non) I. Thông tin về giảng viên 1.1. Nguyễn Đình Mạnh. - Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên chính, Tiến sĩ. - Địa điểm làm việc : Văn phòng bộ môn Tâm lý – Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội 2. - Địa chỉ liên hệ : Văn phòng bộ môn Tâm lý – Giáo dục. ĐT: 0211.3863677 - Email : nguyendinhmanhsp2@moet.edu.vn Tel : 0913504295 Các hướng nghiên cứu chính : Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non. 1.2. Hoàng Thị Hạnh - Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên, thạc sỹ - Địa điểm làm việc : Văn phòng bộ môn Tâm lý – Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội 2. - Địa chỉ liên hệ : Văn phòng bộ môn Tâm lý – Giáo dục. ĐT: 0211.3863677 - Email : Hanhhoangngocsp2@gmail.com - Tel : 0983883883 - Các hướng nghiên cứu chính : Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm. II. Thông tin về môn học. 2.1 Tên môn học : Tâm lí học mầm non - Mã môn học : GM401. - Số tín chỉ : 02 - Loại môn học : bắt buộc - Điều kiện tiên quyết : sau khi học xong môn tâm lí học đại cương 2.2. Giờ tín chỉ đối với hoạt động học tập - Học lý thuyết trên lớp : 20 - Xêmina, thảo luận trên lớp : 10 - Tự học, tự nghiên cứu : 60 2.3. Đơn vị phụ trách : Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học III. Mục tiêu của môn học: - Kiến thức : giúp cho sinh viên nắm được những quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lý trẻ em, những tri thức cơ bản, hiện đại và thiết thực về những đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mầm non(từ 0-6 tuổi). - Kỹ năng : rèn luyện cho sinh viên kỹ năng học tập và vận dụng tri thức tâm lí học vào thực tiễn giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. - Các mục tiêu khác : hình thành cho sinh viên có nh ận thức và thái độ đúng đối với môn học 4. Tóm tắt nội dung môn học : Các quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lý trẻ em, và những đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em mầm non thông qua hoạt động chủ đạo và các dạng hoạt động khác. 1
 2. 5. Nội dung chi tiết môn học : Hình Nội dung chính `Số tiết Yêu cầu đối Thời gian Ghi chú thức tổ với sinh và địa điểm chức dạy viên học Tín chỉ 1 15 Chương 1. Nhập môn tâm lí học trẻ em 1 1.1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí Đọc học liệu Lớp học Lý thuyết học trẻ em. 1,2,3,4 1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của tâm lí học trẻ em 1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí học trẻ em. 1.2. Phương pháp nghiên cứu của tâm lí học trẻ em Chương 2. Sự phát triển tâm vận động của trẻ 1 2.1. Khái niệm về tâm vận Đọc học liệu Lớp học Lý động 1,2,3,4 thuyết 2.2. Một số biểu hiện của tâm vận động 2.2.1. Sự hình thành, phát triển có điều kiện ở trẻ 2.2.2. Sự phát triển thị giác ở trẻ 2.2.3. Sự phát triển thính giác ở trẻ 2.2.4. Sự phát triển khứu giác và xúc giác của trẻ 2.2.5. Tình trạng bất phân 2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm vận động của trẻ Chương 3 : Quy luật 2 phát triển tâm lý của trẻ em 3.1. Sự phát triển tâm lý của trẻ em Đọc học liệu Lý 3.2 . Những quy luật phát 1,2,3,4 Lớp học thuyết triển tâm lý của trẻ em 3.2.1. Vai trò của nền văn hóa xã hội với sự phát triển tâm lý trẻ em 3.2.2. Vai trò của điều kiện sinh học với sự phát triển tâm lý trẻ em 3.2.3. Vai trò của hoạt 2
 3. động với sự phát triển tâm lý trẻ em 3.2.4. Vai trò của giáo dục với sự phát triển tâm lý trẻ em. 3.2.5. Tính không đồng đều của sự phát triển 3.3. Phân định thời kỳ phát triển theo lứa tuổi 3.3.1. Quan niệm về phân định thời kỳ phát triển theo lứa tuổi 3.3.2. Cơ sở phân kỳ lứa tuổi 3.3.3. Cách phân định lứa tuổi theo hoạt động chủ đạo Chương 4. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em từ lọt lòng đến khoảng 15 tháng tuổi Lý 4.1. Đặc điểm phát triển 2 Đọc học liệu Lớp học thuyêt tâm lý của trẻ sơ sinh(từ 1,2,3,4 lọt lòng đến 2 tháng) 4.1.1. Vai trò của phản xạ không điều kiện 4.1.2. Tình trạng bất phân 4.1.3. Đặc điểm phát triển của nhu cầu 4.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ hài nhi( từ 2- 15 tháng) 4.2.1. Giao tiếp cảm xúc trực tiếp với người lớn là hoạt động chủ đạo của trẻ hài nhi. 4.2.2. Sự phát triển vận động và hành động với đồ vật 4.2.3. Hình thành tiền đề của hoạt động lời nói Chương 5: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi 5.1. Sự phát triển hoạt động của trẻ ấu nhi 5.1.1. Hoạt động đối với Đọc học liệu Lớp học Lý đồ vật là hoạt động chủ 04 1,2,3,4 thuyết đạo 5.1.2. Các loại hành động với đồ vật của trẻ ấu nhi 5.1.3. Sự phát triển vận động của trẻ ấu nhi 5.1.3.1. Đi theo tư thế 3
 4. thẳng đứng 5.1.3.2. Hành động cầm nắm của trẻ ấu nhi 5.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi 5.2.1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ 5.2.2. Đặc điểm phát triển trí tuệ 5.2.3. Đặc điểm phát triển tình cảm 5.3. Xuất hiện tiền đề của sự hình thành nhân cách 5.3.1. Từ ý thức của trẻ ấu nhi 5.3.2. Nguyện vọng độc lập và khủng hoảng tuổi lên 3 Xêmina 1. Những quy luật phát 05 Nắm vững Lớp học (Thảo triển tâm lý của trẻ em lý thuyết luận) 2. Các loại hành động với chương 3, 5 đồ vật của trẻ ấu nhi Tự học, Nghiên cứu các học liệu 30 Thư viện, ở tự có liên quan đến các nhà nghiên chương của tín chỉ 1 cứu Tín chỉ 2 Chương 6. Các dạng hoạt động của trẻ mẫu giáo 6.1. Hoạt động vui chơi(mà nòng cốt là trò Lý chơi đóng vai theo chủ 03 Đọc học liệu Lớp học thuyết đề) 1,2,3,4 6.1.1. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo 6.1.2. Đặc điểm hoạt động vui chơi trẻ mẫu giáo 6.1.3. Cấu trúc của hoạt động vui chơi(mà nòng cốt là trò chơi đóng vai theo chủ đề) 6.1.4. Vai trò của trò chơi trong sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo 6.2. Các dạng hoạt động khác của trẻ mẫu giáo 6.2.1. Sự nảy sinh những yếu tố của hoạt động học tập 6.2.2. Những hình thức 4
 5. sơ đẳng của hoạt động lao động Lý Chương 7 : Đặc điểm thuyết phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo bé(3-4 tuổi) 02 Đọc học liệu Lớp học 7.1. Sự thay đổi hoạt 1,2,3,4 động chủ đạo 7.2. Sự hình thành ý thức về bản thân 7.3. Đặc điểm phát triển tư duy 7.3.1. Biểu hiện ban đầu của tư duy trực quan – hình tượng 7.3.2. Tư duy còn gắn liền với xúc cảm và ý muốn chủ quan 7.3.3. Tư duy gắn liền với trực giác toàn bộ(tổng thể) 7.4. Sự xuất hiện động cơ hành vi Lý Chương 8. Đặc điểm thuyết phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo nhỡ(4-5 tuổi) 02 Đọc học liệu Lớp học 8.1. Hoàn thiện hoạt động 1,2,3,4 vui chơi và hình thành”xã hội trẻ em” 8.1.1. Hoàn thiện hoạt động vui chơi 8.1.2. Hình thành xã hội trẻ em 8.2. Tư duy trực quan – hình tượng phát triển mạnh 8.3. Đặc điểm phát triển đời sống tình cảm 8.4. Sự phát triển động cơ hành vi và hình thành hệ thống thứ bậc động cơ 8.4.1. Sự phát triển động cơ hành vi 8.4.2. Sự hình thành thứ bậc động cơ Lý Chương 9. Đặc điểm thuyết phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn(từ 5-6 03 Đọc học liệu Lớp học tuổi) 1,2,3,4 9.1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ 9.1.1. Nắm vững ngữ âm và ngữ điệu 9.1.2. Phát triển vốn từ và cơ cấu ngữ pháp 5
 6. 9.1.3. Sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc 9.2. Đặc điểm tự ý thức và tính chủ định trong hoạt động tâm lý 9.3. Đặc điểm phát triển tư duy 9.4. Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào trường tiểu học. Xêmina 1. So sánh đặc điểm tư Nắm vững Lớp học (Thảo duy của trẻ mẫu giáo bé, 05 lý thuyết luận) nhỡ và lớn chương 2. Chuẩn bị cho trẻ em 6,7,8,9 vào lớp 1 Tự học, Đọc các học liệu có liên 30 Đọc học liệu Thư viện, ở tự quan đến nội dung 1,2,3,4,5,6,7 nhà nghiên chương 6,7,8,9 cứu 6. Học liệu * Sách, giáo trình chính 1. Nguyễn Ánh Tuyết(chủ biên). Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Đại học sư phạm. HN 2006. 2. Ngô Công Hoàn. Tâm lí h ọc trẻ em. Tập 1,2. NXBHN 1995 3. Nguyễn Ánh Tuyết(chủ biên) – Bài tập thực hành tâm lí học và giáo dục học. NXBGD 1992. 4. V.X.Mukhina. Tâm lí học mẫu giáo, tập 1,2,. NXB Giáo dục 1980 *Tài liệu tham khảo 5. Trần Trọng Thủy(chủ biên). Bài tập thực hành tâm lí học.NXB Giáo dục 1990. 6. Lê Văn Hồng(chủ biên). Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm. NXBĐHQGHN 2001. 7. Mạc Văn Trang. Cha mẹ và con trẻ. NXB Phụ Nữ 2006. 8. Carrie Lynn. Nuôi dạy trẻ từ 3-6 tuổi. NXB Phụ Nữ 2007. 7. Kế hoạch giảng dạy cụ thể Tuần Giảng viên lên lớp(tiết) Sinh viên tự học tự Lý thuyết cơ bản Xêmina(thảo luận) nghiên cứu(tiết) 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 2 0 4 6 0 2 4 7 0 2 4 8 1 1 4 9 2 0 4 10 2 0 4 11 2 0 4 12 2 0 4 13 1 1 4 14 0 2 4 15 0 2 4 Tổng cộng 20 10 60 6
 7. 8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học. - Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học như : phòng học, phòng máy … - Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên : dự lớp theo đúng quy chế, thực hiện làm bài tập, tích cực phát biểu và thảo luận. 9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học 9.1. Theo dõi chuyên cần kết hợp kiểm tra thường xuyên để đánh giá thái độ và khả năng nhận thức khi tham gia thảo luận và thực hành : 1/10 9.2. Kiểm tra giữa kỳ : 2/10 9.3. Thi hết môn :7/10 Hình thức thi : Tự luận Hà Nội, 9 tháng 6 năm 2013 Giảng viên 2 Giảng viên 1 Hoàng Thị Hạnh Nguyễn Đình Mạnh Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục Nguyễn Đình Mạnh 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản