Đề cương môn pháp luật đại cương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

3
2.450
lượt xem
734
download

Đề cương môn pháp luật đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước Trả lời : + nguồn gốc của nhà nước: - theo quan điểm học thuyết phi Mác Theo quan điểm thần học : thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn pháp luật đại cương

 1. Môn pháp luật quả của việc Lần 2 : cùng giữ kinh tế lập hành đại cương: bạo lực này với sự phát thuộc quyền mình thu các với thị tộc triển mạnh phải chịu sự lực loại Câu 1 : mẽ của ngành chi phối của thuế Phân tích khác công nguồn gốc, Thuyết họ về mọi cộng dưới tâm chăn nuôi và bản chất, lý : họ dựa trồng trọt thủ mặt đặc hình chức trên phương công nghiệp Quyền lực về biệt thức năng của pháp luận của cũng ra đời và chính trị :là bắt Nhà không nước chủ nghĩa duy phát triển dẫn bạo lực của buộc. hòa Trả lời : tâm để giải đến lần phân các tổ chức nhập + Chức năng + nguồn gốc thích của sự công lao động này đối với với dân của nhà của ra đời nhà thứ 2 là thủ giai cấp khác. cư, hầu nước: nhà nước: - theo nước công nghiệp Quyền lực về như Là các điểm Họ giải thích tách ra khỏi tư tưởng : giai tách rời phương diện quan học thuyết phi nông nghiệp. cấp thống trị khỏi xã và những mặt không đúng về sự ra đời Lần 3 : sự ra trong xã hội hội hoạt động của Mác của nhà nước. đời của sản đã lấy tư nhà nước để Theo quan - Nhà điểm thần - Theo học xuất hàng hóa tưởng của nước thực hiện học : thượng thuyết Mác – mình thành hệ những nhiệm làm cho phân đế là người thương tư tưởng trong vụ của nhà Lênin chia sáng tạo ra Nguồn gốc ra nghiệp phát xã hội dan cư nước. nước đời của nhà triển đã dẫn Bản chất của - chức năng nhà theo quyền lực của nước đến sự phân xã hội : các đơn đối nội : là nhà nước là Nhà nước ra công lao động Nhà nước còn vị lãnh những mặt vĩnh cửu và đời khi có sự xã hội lần thứ bảo vệ lợi ích thổ hoạt động bất biến. 3 đây là lần của người dân chủ yếu của phân hóa và - Nhà Thuyết đấu tranh giai trong xã hội nước nhà nước diễn gia phân công lao trưởng : Nhà cấp động giữ vai Nhà nước là có chủ ra ở trong nước là kết Quyền lực trò quan trọng một tổ chức quyền nước quả của sự của nhà nước duy nhất có quốc - chức năng và có ý nghĩa phát triển của không phải là quyết định quyền lực đối ngoại : là gia vĩnh cửu dẫn đến sự chính trị một những mặt gia đình, - Nhà quyền lực của Nhà nước tồn tan dã của chế bộ nước hoạt động máy nhà nước như tại và tiêu động cộng chủ yếu thể chuyên làm ban quyền sản cưỡng chế và hiện với các gia vong khi nguyên hành trưởng của những điều thủy. chức nhà nước và năng pháp kiện + bản chất quản lý đặc luật và dân tộc khác gia đình. khách Thế kỷ 16 – quan cho sự của biệt để duy trì thực Hai chức năng nhà 17 nhà nước phát triển của nước: trật tự xã hội hiện của nhà nước ra đời là kết Bản chất của Thực hiện bắt là đối nội và nó không còn quả của một nữa. nước: nhiệm vụ bảo buộc đối ngoại có nhà khế ước được Thị tộc->bào Nhà nước là vệ lợi ích của với quan hệ mật ký kết giữa tộc -> bộ lạc sản phẩm của giai cấp thống mọi thiết với nhau. các con người Lần 1: ngành giai cấp xã trị trong xã Việc xác định thành sống hội hội. từ tình hình trong chăn nuôi tách viên xã trạng thía tự ra khỏi ngành Quyền lực về + đặc trưng hội. thực hiện các do chưa biết trồng trọt kinh tế : có của chức nẳng đối nhà Nhà - nhà nước. một vai trò rất nước. nước ngoại phải thành Thuyết bạo ngành kinh tế quan trọng nó xuất phát từ - Nhà quy lực: Nhà nước độc lập. nước định và tình hình thực cho phép ra đời là kết người nắm thiết tiến hiện các chức
 2. năng đối nội trò của pháp và bảo vệ lợi địa lý phải thành và phải phục luật. ích cho giai và trình viên xã phù vụ cho việc Trả lời cấp thống trị. độ văn hội hợp với thực hiện các + Nguồn gốc Nhà nước ban phải xã hội minh, chức năng đối của pháp luật: đương hành ra pháp văn hóa tuân nội. đồng thời Trong xã hội luật và đảm của dân đại. theo. việc thực cộng sản bảo cho pháp tộc + Vai trò của - Tính hiện các chức nguyên thủy luật được pháp luật: - pháp quy năng đối nội thực hiện. Cả luật phạm: không có pháp - pháp lại có tác luật nhưng lại 2 đều là sản luật là mang pl là dụng trở lại tồn tại những phẩm của cơ sở tính khuôn với việc thực quy tắc ứng cuộc đấu mở: mẫu đc để hiện các chức xử sự chung tranh giai cấp. sẵn thiết xác đố i thống nhất. đó +bản chất định cụ lập năng sang ngoại. So với là những tập của tiếp thu thể, k củng Pháp các chức năng luật: những trừu cố và quán và các tín đối ngoại thì điều tôn giáo. tượng, - pháp thành tăng các chức năng điều luật tựu của quyền Trong chung đối nội giữ kiện lịch sử nền lực nhà mang chung. vai trò quyết mới cuộc đấu nước tính văn Nói lên định. Bởi vì tranh giai cấp giới giai mình, - pháp việc thực thể cấp hạn mà luật là không văn hiện các chức điều hòa được phương - pháp hóa,phá nhà năng đối nội thì cần thiết luật p luật, nước tiện để là việc giải phải có một mang pháp lý quy nhà quyết mối loại phạm của định để nước tính xã quan hệ bên mới để thiết hội mọi quản lý nhân Thực lập cho xã hội loại để người kinh tế, trong. - pháp hiện các chức một trật tự, luật có thể quản lý làm đố i một loại xử sự xã hội năng mang giàu ngoại là việc phạm thể tự do tính dân cho - pháp giải quyết hiện cho ý chí tộc: nó luật mình trong mối quan hệ của giai cấp được + đặc trưng khuôn góp thống trị đó là của khổ. phần bên ngoài. xây pháp Giải quyết phạm dựng luật. tạo quy Tính ý - mối quan hệ pháp luật: tập dựng trên - tính trí: pl là nền quyền hiện những bên trong bao quán pháp, giờ cũng giữ tiền lệ pháp tảng lực: do tượng quan văn bản quy hệ mới vai trò quan dân nhà ý trí k trọng quyết phạm tộc, nó nước phải là pháp định đối với luật phản kết ban Câu 3: việc giải Như vậy, quả phạm ánh hành và Quy quyết các mối pháp luật ra được đảm của sự pháp luật là quan hệ bên đời cùng với bảo tự phát phong gì ? phân tích nước, tục tập thực cấu trúc của ngoài. nhà hay pháp luật là hiện cảm phạm quán, quy công cụ sắc đặc luật Câu 2: nên tính. pháp bén để thực điểm (lấy ví dụ Phân tích mang - Tính xã nguồn gốc, hiện quyền lịch sử, tính bắt hội: minh họa) bản chất, vai lực nhà nước, điều buộc Trả lời : pháp duy trì địa vị kiện mọi luật
 3. + quy phạm đơn giản pháp luật, vì và phức tạp. pháp được áp dưới hình pháp luật : là hoặc phức tạp phụ thuộc vào dụng, ta cso thức văn bản chính đây là quy tắc chung giả định xác quy tắc xử sự phương thức thể có chế tài nhằm thay đổi do nhà nước định và giả thể hiện ý chí thể hiện nội hình phạt, chế cơ chế điều ban hành hoặc định xác định nhà nước mà tài khôi phục chỉnh dung ra có hai pháp thừa nhận và tương đối, mọi người hệ thống phân luật luật và có pháp đảm bảo thực giả định trừu phải thi hành loại, .. Vì hoặc chế tài hiệu lực bắt hiện, thể hiện tượng…sở dĩ khi xuất hiện phần quy định đơn giản, chế buộc. ý chí và lợi ích có nhiều loại những điều là bộ phận tài phức tạp. Văn bản quy của nhân dân giả định như kiện mà phần trung tâm của Ví dụ trên bộ phạm pháp động, vậy vì đời giả định đặt phạm phận này : “bị luật là một lao quy nhằm điều sống thực tế pháp luật nên phạt cảnh hình thức thể ra. chỉnh quan hệ rất phong phú Với ví dụ trên cách phân loại cáo, cải tạo hiện của các xã hội. và phức tạp. thì bộ phận này có thể áp quyết định không giam phạm Nhưng để quy định “ tuy dụng để phân giữ đến hai pháp luật do Quy pháp luật xã đảm bảo tính có điều kiện loại hoặc cơ quan nhà quy năm hội là một quy xác định chặt mà không cứu phạm phạt tù từ ba nước hoặc pháp phạm chẽ của pháp luật tháng đến hai người pháp giúp” có hàm nói có luật luật thì giả ý là phải cứu thẩm quyền chung. năm” phạm định dù phù người bị nạn. - Chế tài : Quy ban hành theo pháp luật luôn hợp loại nào Có nhiều các Chế tài là bộ trình tự và với Câu 4 : gắn liền với thì cũng phải loại phận của quy Văn bản quy tên gọi nhất phân nhà nước. phần phạm phạm pháp định trực tiếp có tính xác quy pháp phạm định tới mức định, mỗi các luật chỉ ra luật là gì ? làm thay đổi Quy luật có thể được phân loại cần những biện trình bày hệ hệ thống quy pháp được áp dụng phù hợp với dựa vào một pháp tác động thống phạm các pháp nhiều lần tính chất của chuẩn mà nhà nước văn bản quy luật nhằm tiêu cuộc loại giả định nhất định. sẽ áp dụng phạm pháp điều chỉnh trong sống có tính Phụ thuộc vào đối với chủ luật ở nước một loại quan đó. chất bắt buộc. VD : “Người vai trò của thể ta hiện nay. hệ xã hội không + Cấu trúc thấy thực hiện Trả lời: nhất định. nào chúng trong của quy phạm người điều chỉnh các hoặc thực + Văn bản + Hệ thống khác pháp luật: quan hệ xã hiện phạm các quy phạm trong tình không quy - Bộ phận giả trạng hội chúng ta mệnh pháp luật: pháp luật ở nguy đúng định: đây là hiểm đến tính có quy định lệnh của nhà Là một loại nước ta hiện bộ phận của mạng , tuy có điều chỉnh nước đã nêu văn bản pháp nay : quy phạm quy điều kiện mà bảo vệ quy phần luật. Văn bản a) Văn bản trong định địa điểm cứu định định quy định của luật luật: là không pháp thời gian chủ giúp, dẫn đến phụ phạm được hiểu là văn bản nghĩa, quy thể, các hoàn hậu quả thuộc pháp luật; một loại văn vào quay cảnh, người đó chết mức độ xác Có nhiều loại bản pháp luật. phạm tình huống có thể ” ( Điều 102 – định của quy chế tài : Tùy Văn bản pháp pháp luật xảy ra trong Bộ luật hình tắc hanh vi ta theo mức độ luật được do QH cơ thực tế mà sự năm 1999) có quy định xác định ta có hiểu là quyết quan cao nếu tồn tại là bộ phận xác định quy chế tài xác định do cơ nhất của chúng thì phải giả thiết của định tùy nghi, định chế tài quyền quan nhà động quy phạm tùy thuộc vào định nước hoặc lực nhà hành xác theo quy tắc - Quy định : tính phức tạp tương đối, người nước ban có mà quy phạm là bộ phận của nó mà chế tài lựa thẩm quyền hành theo đặt ra. Các trung tâm của người ta quy chọn, theo tính trình tự ban hành loại giả định phạm định đơn giản chất các biện được thể hiện thủ tục quy
 4. chỉ thị dân tối thực phẩm đòi Quyền của và hình bên tham gia thức của thủ quan hệ pháp hỏi người đó chủ thể là khả cao. đươc quy tướng luật đó đều mắc năng yêu cầu - Văn không định bản mang những bệnh truyền cơ quan nhà chính phủ quyền nhiễm. nước có thẩm trong lien và hiến quyết tịch, nghĩa vụ pháp Đối với tổ quyền - áp định, lý được quy chức, muốn dụng biện pháp: thông Hiến chỉ thị, tư nghị phạm trở thành chủ pháp cưỡng pháp pháp, bộ quyết luật nói trên thể của quan chế đối với thông luật, tư của lien tịch quy định. hệ pháp luật bên kia để họ Nghị Bộ Nghị + Thành phần về kinh tế đòi thực hiện - quyết trưởng, quyết của quan hệ hỏi tổ chức đó nghĩa vụ trong thủ hội pháp luật: phải được trường hợp b) Các văn bản dưới trưởng đồng Là : Chủ thành lập một quyền của luật: cơ quan thể của quan cách hợp pháp mình bị chủ nhân bản hệ pháp luật và có tài sản thể bên kia vi Văn ngang dân các dưới luật là bộ cấp Nội để phạm. riêng VD: những văn nghị Quyết dung của quan hưởng quyền như ví dụ - - bản quyết định, hệ pháp luật trên, nếu bên quy và làm nghĩa phạm pháp của hội chỉ thị vụ về tài sản vay không trả Khách luật do các đồng của ủy thể của quan trong quan hệ tiền đúng hạn, cơ quan nhà thẩm hệ pháp luật pháp luật về người cho vay ban nước Người là cá kinh tế. có thể yêu ban phán nhân nhân có thể là - Bao gồm cầu tòa án hành theo tòa án dân các trình tự thủ cấp quyền giải quyết. nhân công dân và tục và hình dân tối nước ta hoặc nghĩa vụ của Nghĩa vụ thức được cũng có thể là chủ thể : pháp lý là sự cao; Câu 5: luật quyết hệ người nước Quyền của bắt buộc phải pháp Quan định, pháp luật là ngoài đang cư chủ thể là khả có những xử quy đinh. chỉ thị, trú ở nước ta được sự nhất định - pháp gì ? Phân tích năng lệnh và thành phần muốn trở động do quy phạm thông hành nghị tư của của quan hệ thành chủ thể pháp luật quy trong khuôn quyết luật của quan hệ khổ do quy định. Chánh pháp của ủy (Lấy ví dụ luật. phạm Sự bắt buộc án toàn pháp pháp minh họa) Trong một số luật xác định phải có xử sự ban án nhân dân tối Trả lời quan hệ pháp trước. bắt buộc nhân + Quan hệ luật, còn đòi Quyền của nhằm thục dân cao và thường Viện pháp luật : hỏi một chủ thể là khả hiện quyền vụ trưởng Là hình thức người trở năng yêu cầu cua chủ thể quốc viện pháp lý của thành chủ thể bên kia thực bên kia hội. kiểm các quan hệ phải là người hiện nghĩa vụ Trong trường - lệnh và xã hội. Hình có trình độ của họ hợp này chủ sát nghị thức pháp lý quyền thể nhân văn hóa, VD: không quyết, dân tối này xuất hiện của chủ thể thực hiện chuyên môn nghị trên cơ sở nhất định,… bên kia trả nghĩa vụ pháp cao và định viện điều chỉnh VD: Muốn trở tiền lý,nhà nước đúng của trưởng của quy phạm thành chủ thể ngày giờ theo đảm bảo viện pháp luật đối của quan hệ quy định của bằng sự chính phủ; kiểm với quan hệ lao động trong hợp đồng cho cưỡng chế. quyết xã hội tương việc sản xuất, VD : một công sát vay. định, ứng và các dịch vụ về nhân dân nào đó
 5. đến ngã tư bao gồm các hình thức cố ý vì họ được và vi phạm câu 6 : gặp đèn đỏ phạm dấu hiệu : hoặc vô ý, pháp luật coi pháp luật. Chỉ Vi mà vẫn qua pháp luật là động cơ, mục là chưa có hành vi trái khi có vi đường thì bị pháp luật hậu đích vi phạm năng lực hành phạm gì ? Phân tích pháp công an phạt – cấu quả, quan hệ luật mới áp thành có ý nghĩa vô vi trong lĩnh nghĩa vụ pháp của vi phạm nhân quả, thời vực pháp luật dụng cùng quan trách luật địa trọng để định tương ứng… nhiệm pháp lý trong pháp gian, trường hợp (Lấy ví dụ điểm, phương tội danh trong người điên , lý. này là phải minh họa) tiện vi phạm. luật hình sự tâm thần,… - Cơ sở pháp dừng lại Trả lời: - Yếu tố thứ 2 nhưng đối với được lý của việc Cũng phạm : là khách thể nhiều loại truy cứu trách không sang +Vi coi là không nếu pháp luật : là của vi phạm có năng lực nhiệm pháp lý ngang hành vi hành vẫn luật. là quyết định sang hình vi trái pháp chính thì nó hành vi. ngang thì sẽ bị pháp luật xâm Khách thể của do cơ quan không quan xử lý hành hại các quan vi phạm là trọng lắm. nước Câu 7 : nhà hệ xã hội quan hệ xã - Yếu tố thứ 4 hoặc người có chính. Trình bày - Khách thể được hội bị xâm là chủ thể của niệm, thẩm quyền pháp khái của quan hệ luật bảo vệ hại, tính chất vi phạm pháp đặc điểm và ban hành trên pháp luật là dó các chủ thể của khách thể luật. Chủ thể các loại trách cơ sở xem xét, cái mà các chủ có năng lực là một tiêu chí của vi phạm nhiệm pháp giải quyết vụ thể của quan hành vi thực quan trọng đẻ pháp luật phải việc vi phạm lý. hệ đó hướng hiện một cách xác định mức có năng lực Trả lời: đã có hiệu lực tới để tác cố ý hoặc vô độ nguy hiểm +khái niệm: pháp luật. hành vi. Đó có động. ý gây hậu quả của hành vi. thể là cơ trách nhiệm - Các biện Các chủ thể thiệt hại cho quan, tổ chức pháp lý là một VD hành vi pháp trách trong quan hệ xã hội. xâm phạm an hoặc cá nhân. loại quan hệ nhiệm pháp lý luật VD : một em ninh quốc gia Đã là cơ quan pháp luật đặc là một loại pháp bé 6 tuổi hoặc hoặc tổ chức thì biệt giữa nhà biện thông qua tính pháp hành vi của một người mạng nước (thông cưỡng chế con luôn có năng mình hướng điên đốt cháy người lực hành vi qua các cơ nhà nước đặc nguy tới các đối người hiểm nhiều nhưng chủ quan có thẩm nhà thù : mang tính tượng vật hơn hành vi thể cá nhân thì quyền) với chất trừng khác thì đó là chất, gây rối trật tự điều chủ thể vi phạt hoặc tinh hành vi trái quan thần, hoặc luật, công cộng. trọng là phải phạm khôi phục lại pháp pháp thục hiện các nhưng không - Yếu tố thứ 3 xác định họ có luật, trong đó những quyền chính trị như phải là vi là mặt chủ năng lực hành bên vi phạm và lợi ích bị ứng cử bầu phạm quan của vi pháp luật phải xâm hại và pháp vi hay không. cử,… luật vì thiếu phạm Nếu là trẻ em chịu đồng thời pháp gánh Đối tượng mà yếu tố năng luật. Mặt chủ dưới 14 tuổi những hậu được áp dụng lực quan gồm các quả bất lợi, chỉ trên cơ sở hình vi các trách thì không chủ thể trong nhiệm pháp dấu hiệu thể được coi là những biện những quyết quan hệ pháp hiện trạng chủ thể vi pháp cưỡng định của cơ lý. luật thường +cấu thái tâm lý của phạm chế nhà nước hoặc thành hành quan hướng tới để của vi phạm chủ thể, khía chính và tội được quy định người có tác động có pháp luật: cạnh phạm. Dưới ở chế tài các thẩm quyền. bên thé là lợi ích - Yếu tố thứ trong của vi 16 tuổi nói quy định pháp + Phân loại: vật chất, giá nhất: là mặt phạm đó là luật. có 4 loại trách chúng không trị tinh thần các dấu hiệu được coi là + Đặc điểm: nhiệm pháp khách quan hoặc lợi ích của vi phạm lỗi của vi chủ thể vi - Cơ sở thực lý: chính trị. luật. phạm thể phạm kỷ luật tế của trách pháp Trách Yếu tố này hiện dưới lao động bởi nhiệm pháp lý nhiệm pháp lý
 6. hình sự là loại khi họ vi là nguyên tắc triển phạm pháp đồng bộ phát pháp trách nhiệm phạm nội quy, hoạt động của luật. nhất là ngày càng trong đó các quy chế của các tổ chức thiện, tội phạm. biện pháp cơ pháp lý hoàn nghiêm khắc nội bộ cơ chính trị - xã làm cơ sở để bản như tăng Không tách nhất do Tòa hội và các thiết lập trật rời công tác cường sự lãnh quan. đoàn thể quần luật pháp chế với đạo của Đảng án nhân danh pháp Nhà nước áp củng cố và đối với công Câu 8: chúng. văn hóa : trình dụng đối với Pháp chế xã tắc cường độ văn hóa nói tác pháp chế, Nguyên tăng những người hội chủ xử sự của pháp chế xã đẩy mạnh chung và trình hội chủ nghĩa. độ pháp lý nói có hành vi nghĩa là gì ? công dân công tác xây phạm tội Pháp chế xã Bảo đảm riêng của viên dựng và hoàn Trình bày được quy định những hội chủ nghĩa thống chức thiện hệ yêu tính nhà trong Bộ luật cầu cơ bản có quan hệ nhất của pháp nước, thống nhân pháp hình sự. và vấn đề mật thiết với chế trên quy viên các tổ luật xã hội tăng cường chế độ dân chức xã hội và chủ nghĩa tăng Trách mô toàn nhiệm pháp lý pháp chế xã chủ xã hội quốc : thực cường công công dân có hội chủ chủ nghĩa hiện tốt yêu ảnh hưởng tác tổ chức hành chính là loại -> pháp chế cầu này là rất lớn tới quá thực hiện và trách nghĩa. nhiệm pháp lý Trả lời xã hội chủ điều kiện trình củng cố áp dụng pháp do cơ quan + Pháp chế xã nghĩa là một quan trọng để pháp chế xã luật, tăng quản lý nhà hội chủ chế độ đặc thiết lập một hội chủ nghĩa. cường kiểm nước áp dụng biệt của cuộc trật tự kỷ Trình độ văn công tác kiểm nghĩa : đối với mọi Pháp chế xã sống chính trị cương trong hóa của công tra giám sát, chủ thể khi hội chủ nghĩa xã hội, tổ đó cơ quan xử lý nghiêm chungs càng họ vi phạm là một trong chức xã hội, cấp dưới phải minh những cao thì pháp pháp luật hành những nội và mọi công phục tùng cơ chế càng hành vi vi dân phải tôn quan cấp trên. được củng cố phạm chính. dung quan pháp trọng của học trọng và thực Các cơ quan vưng mạnh. luật. Trách nhiệm pháp lý thuyết Mác – hiện pháp luật xây dựng pháp Vì vậy, phải Tăng cường dân sự là loại một luật, cơ quan gắn công tắc sự lãnh đạo Lenin và nhà cách trách nhiệm nước và pháp nghiêm chỉnh, tổ chức thực pháp chế với của Đảng đối luật. Vì vậy, triệt để và hiện và bảo việc nâng cao với công tác pháp lý do Tòa án áp dụng cứu vệ pháp luật trình độ văn pháp chế nghiên chính xác đối với mọi các vấn đề về + những yêu phải hoạt Là biện pháp hóa nói chung chủ thế khi nhà nước và cầu cơ bản động một các cơ bản bao và văn hóa họ vi phạm pháp luật xã pháp chế xã tích cực, chủ pháp lý nói trùm xuyên pháp luật dân hội chủ nghĩa hội chủ nghĩa: động và có riêng của các suốt trong quá sự. không thể tách Tôn trọng tối hiệu quả : viên chức nhà trình củng cố rời vấn đề cao của Hiến một nước, cường Trách trong nhân tăng nhiệm pháp lý pháp chế xã pháp và luật : những viên các tổ pháp chế xã yêu kỷ luật là loại hội chủ nghĩa. đó là yêu cầu cầu của pháp chức xã hội và hội chủ nghĩa, trách nhiệm Pháp chế xã có ý nghĩa đặc chế xã hội sự lãnh đạo công dân. pháp lý do thủ hội chủ nghĩa biệt chủ nghĩa là + Tăng cường của Đảng thể quan trưởng các cơ là nguyên tắc trọng nhằm phải có những pháp chế xã hiện trước tổ chức và bảo đảm tính biện hội chủ nghĩa: hết ở việc quan, xí pháp nghiệp,… áp hoạt động của thống nhất Để củng cố Đảng đề ra nhanh chóng dụng đối với bộ máy nhà của hệ thống và hữu hiệu và tăng cường chiến lược cán bộ, công nước xã hội pháp luật xã để xử lý pháp chế xã phát triển kinh nhân viên của chủ nghĩa hội chủ nghĩa, hội chủ nghĩa tế - xã hội. nghiêm minh cơ quan xí Pháp chế xã tạo điều kiện và kịp thời các phải áp dụng Đẩy mạnh nghiệp mình hội chủ nghĩa cho hệ thống nhiều biện hành vi vi công tác xây
 7. dựng và hoàn Đây là biện ví dụ minh pháp luật xã tội phạm bao Người phạm thiện hệ gồm họa) hội chủ nghĩa. gồm : lỗi, tội tuy thấy pháp thống nhiều mặt : Trả lời + các yếu tố mục đích, va trước được pháp luật xã hội Đẩy mạnh + Tội phạm : cấu thành tội động cơ hành vi của chủ nghĩa. điều 8 bộ luật phạm: gồm phạm tội. Bất mình có thể công tác Pháp luật xã cứu hình sự nước mặt cư tội phạm gây nguy hại nghiên khách hội chủ nghĩa khoa học pháp Cộng hòa xã chủ cụ thể nào cho xã hội quan, là tiền đề của hội chủ nghĩa quan, chủ thể, cũng phải là nhưng lý cho pháp chế xã Đẩy mạnh Việt Nam năm khách thể. hành vi được rằng hậu quả hội chủ nghĩa. 1999 có hiệu - mặt khách thực hiện một đó sẽ không công tác thông Muốn lực thi hành từ quan của tội cách có lỗi. xảy ra hoặc tăng tin, tuyên cường pháp truyền và giáo phạm Lỗi có hai có thể ngăn ngày 01/- là chế xã hội dục pháp luật những biểu loại lỗi : lỗi ngừa được. 7/2000 đã chủ nghĩa và trọng định nghĩa tội hiện của tội cố ý hoặc lỗi Người phạm Chú quản lý xã hội phạm như phạm diễn ra tội không thấy công tác đào vô ý. bằng tạo đội ngũ hoặc tồn tại Cố ý phạm được hành vi pháp sau: luật thì phải cán bộ pháp lý Tội phạm là bên ngoài thế tội là phạm của mình có có một hệ có đủ trình độ giới tội thể gây ra hành vi nguy khách trong thống kịp thời phẩm chất hiểm cho xã quan. Những những trường nguy hại cho thể chế hóa chính trị và hội, được quy dấu hiệu hợp sau: xã hội, mặc chủ khả năng công định trong bộ thuộc về Người phạm dù có thể thấy các trương, chính tác để sắp luật hình sự tội nhận thức trước và có khách quan đường xếp vào các do người có của tội phạm được hành vi thể thấy hậu sách lối của Đảng. cơ quan làm trách nhiệm, gồm những của mình là quả đó. Thường năng lực hình nguy hại cho - Khách thể công tác pháp hành vi nguy tiến luật. sự thực hiện hiểm cho xã xã hội, thấy của tội phạm xuyên Tăng cường một cách cố ý hội : tính trái được hậu quả là quan hệ xã hành rà soát, hệ thống hóa kiểm tra, giám hoặc vô ý, pháp luật của của hành vi đó hội được luật pháp luật để sát xử lý xâm hại đến hành vi, hậu hình sự bảo và mong phát hiện và chế độ chính quả muốn vệ và bị tội nghiêm minh nguy cho loại bỏ những những hành vi trị chế độ hiểm cho xã phạm hành vi đó gây quy định pháp vi phạm pháp kinh tế nền hội, mối quan xảy ra. thiệt hại hoặc luật trùng lặp luật là biện văn hóa quốc hệ của tội Người phạm đe dọa gây Kịp thời thể nhằm phạm còn có tội nhận thức thiệt hại ở pháp phòng, an ninh chế đảm bảo cho trật tự an toàn các dâu hiệu được hành vi mức độ đáng hóa đường lối, luật xã hội quyền của mình là kể. pháp khác nhau chính sách của được thực lợi ích hợp như: phương hiềm - Chủ thể của nguy Đảng thành hiện nghiêm pháp của Tổ tiện, công cụ cho xã hội, tội phạm là pháp luật. chỉnh, mọi quốc xâm hại tội phạm, thấy trước con người cụ Có kế hoạch người đều mạng, phương pháp hậu quả của thể đã thực tính xây dựng pháp đẳng sức khỏi danh thủ đoạn, thời hiện hành vi bình hành vi đó, tuy luật phù hợp trước dự, địa hiểm pháp nhân gian, không mong nguy với mỗi giai luật. phẩm, tự do, điểm, thực muốn những cho xã hội đoạn cụ tài sản, các hiện phạm vẫn có ý thức được luật thể… quyền lợi ích tội. để mặc nó hình sự quy Câu 9 : Tăng cường Tội phạm là hợp pháp của - Mặt chủ xảy ra. định là tội công tác tổ quan của tội Vô ý phạm tội phạm, có năng gì ? phân tích công dân, xâm chức thực các yếu tố hại những phạm là phạm tội lực là trách hiện pháp luật cấu thành tội lĩnh vực khác những diễn trong những nhiệm hình sự trong đời sống phạm (Lấy của trật tự biến tâm lý trường hợp và đạt độ tuổi bên trong của theo quy định sau:
 8. của luật hình +Hình phạt : dụng cho một Tịch thu tài người trình khởi tố, đã sự là biện pháp loại tội phạm sản điều tra, xét thành niên. Năng lực chịu cưỡng chế và được tuyên Phạt tiền, khi xử và thi hành trách nhiệm là nước độc lập với không áp dụng án hình sự. nhà Câu 11: khả nghiêm khắc mỗi tội phạm là hình phạt Đố i tượng: năng Trình bày nhận thức và nhất được tòa án chỉ có niệm, đối tượng chính khái điều khiển quy định trong thể tuyên án Trục xuất, khi đối tượng, chính của luật hành vi của luật hình sự độc lập một không áp dụng phương pháp tố tụng hình người phạm phạt là hình phạt điều chỉnh sự là các quan do tòa án nhân hình tội. tuổi chịu của luật tố hệ xã hội phát danh nhà chính. chính trách nhiệm nước áp dụng Cảnh cáo Việc xử lý tụng sinh từ việc hình hình sự : đối với người Phạt tiền người chưa sự ? phân khởi tố truy Người từ 14 thực hiện tội Cải tạo không tố, xét sử và thành niên tích các giai tuổi đến 16 phạm giam giữ phạm tội chủ đoạn tố tụng theo thi hành án tuổi thì phải một trình tự Trục xuất yếu là giáo hình sự. hình sự: chịu biệt, Tù có thời dục giúp đỡ Trả lời Phương pháp trách riêng nhiệm hình sự nhằm trừng trị hạn người đó sửa + khái niệm, điều chỉnh : với những tội cải tạo giáo chữa sai lầm đối tượng Thực hiện Tù chung thân rất dục người Tử hình triển phương pháp quyền của nhà nghiêm lành trọng do cố ý phạm tội và mạnh và trở điều chỉnh nước đối với - Các hình hoặc tội đặc ngăn ngừa tội phạt bổ sung : của luật tố những người thành công biệt nghiêm phạm. là hình phạt tụng hình sự: tham gia tố dân có ích cho trọng người + các loại không được xã hội. Vì niệm tụng các cơ Khái từ 16 tuổi trở hình phạt : tuyên độc lập vậy, tống tụng quan nhà nước khi lên chịu trách Hệ thống hình mà chỉ có thể người chưa hình sự là toàn các tổ chức xã nhiệm hình sự phạt là tổng bộ hoạt động hội có liên tuyên kèm thành niên với mọi loại thể các hình theo hình phạt phạm tội thì của các cơ quan đến việc tội phạm phạt do nhà chính. Đối với chủ yếu áp quan tiến hành đấu tranh Vậy : một nước quy định mỗi loại tội dụng những tố tụng, chống tội hành vi được trong luật hình phạm tòa án biện pháp giáo người tiến phạm và thi coi là phạm sự và được có thể tuyên dục hành tố tụng phòng hành án tội phải có sắp xếp theo một hoặc ngừa, gia đình và người tham Thực hiện sự đầy đủ 4 yếu một trình tự nhiều nhà trường và gia tố tụng phối hợp và hình tố trên. Khi đã nhất định tùy phạt bổ sung xã hội có trách chế ước giữa các cá nhân, được coi là thuộc và mức nếu điều luật nhiệm cơ quan nhà các cơ quan tích tội phạm thì độ về tội phạm cực tham gia nước và tổ tiến hành tố nghiêm phải chịu khắc của mỗi có quy định vào việc thực chức xã hội, tụng. Mỗi cơ trách nhiệm hình phạt. các hình phạt hiện những góp phần vào thực quan hình sự quy Điều 21 Bộ biện pháp này. giải quyết vụ hiện tốt chức này. định. luật hình sự Cấm đảm xử án hình sự của Không năng phân chia hệ nhiệm chức phạt tù chung theo quy định mình, cơ quan thống vụ, cấm hành thân hoặc tử của bộ luật này có quyền Câu 10: hình Hình phạt là phạt thành hai nghề hoặc người hình sự. phát hiện, sửa hình làm công việc chưa Luật tố tụng chữa, yêu cầu gì ? trình bày nhóm: Hình thành hệ thống các phạt chính và nhất định niên phạm tội. hình sự là sửa chữa loại Hình phạt bổ Cấm cư trú Nếu phạt tù tổng thể các những hình vi phạt được Quản chế có thời hạn thì phạm phạm sung. quy pháp định Tước một số mức án nhẹ pháp luật điều luật của quy - Các hình trong tại Bộ phạt chính: là quyền công hơn mức an chỉnh các quan những cơ luật hình sự. hình phạt cơ áp dụng với hệ xã hội phát dân quan khác. Trả lời: bản được áp inh trong quá
 9. thu thập thông chuyển lực pháp luật cùng của tố thủ tục tố + Các giai sát đoạn tố tụng các chứng cứ bị kháng cáo tụng hình sự tụng sang. Sau khi trong hình sự : nhằm xác định nhận hồ sơ hoặc nhằm thi hành điều tra truy kháng -Khởi tố vụ sự việc phạm vụ án, thẩm nghị. các bản án, và tố, xét xử Giai án hình sự là tội và con được đoạn này có quyết định có hoặc có sai phán giai đoạn đầu người phạm phân công chủ nhiệm vụ hiệu lực pháp phạm nghiêm của hoạt động tội làm cơ sở tọa phiên tòa kiểm tra lại luật của tòa trọng trong tố tụng hình cho việc truy phải nghiên tính hợp pháp, việc áp dụng án. sự, các cơ tố và xử lý tội cứu hồ sơ, tính có căn cứ bộ luật hình Công an quan có thẩm phạm.Ke biên giải quyết các của bản án sơ huyện , chính sự. quyền thu giữ tài sản khiếu nại, yêu thẩm, sửa quyền, - Tái thẩm là xác định sự việc và tạo điều cầu của chữa những phường, thị thủ tục đặc xảy ra có hay kiện cần thiết những người sai lầm mà có trấn hoặc cơ biệt áp dụng không có dấu tham gia tố thể tòa án sơ quan tổ chức đối với bản khác theo pháp hiệu của tội luật để đảm tụng, tiến thẩm mắc nơi người bị án hoặc quyết phạm để ra bảo việc bồi phải. kết án cư trú định của tòa hành các công Giai quyết định thường thiệt việc khác cần đoạn này là hoặc làm việc án đã có hiệu khởi tố hay hại sau khi thiết cho việc giai đoạn độc có nhiệm vụ lực pháp luật không khởi tố bản án có mở phiên tòa lập trong tố nhưng bị thi hành án vụ án hình sự. hiệu lực pháp và phải đưa ra tụng hình sự. hoặc quyết nghị, kháng có dấu hiệu luật. một trong các định của tòa khi phát hiện Tòa án phúc của tội phạm điều quyết định sau thẩm những Trong có án, báo cáo tình hoặc dựa vào kiện đặc biệt quyền quyết tiết mới có : cho chánh án sự tố giác của có thể bắt Đưa vụ án ra định: thể thay đổi tòa án đã ra quần chúng người : bắt bị xét xử Giữ nguyên quyết định thi cơ bản nội nhân dân để ra can, bị cáo để Trả lại hồ sơ bản án sơ dung bản án hành án quyết định tạm giam, bắt để điều tra bổ thẩm - Giám đốc hoặc quyết khởi tố. người trong Sửa bàn án sơ thẩm : xem định của tòa sung Có thể bắt trường hợp Tạm đình chỉ thẩm xét lại bản án án không biết xong mới khởi khẩn cấp, bắt hoặc đình chỉ Hủy bản án hoặc quyết khi ra quyết tố đối với người phạm vụ án sơ thẩm và định có hiệu định đó những tội tội quả tang Phiên tòa sơ đình chỉ vụ án lực pháp luật Viện trưởng nghiêm trọng. hoặc đang bị thẩm được Thời hạn trong việc xét viện kiểm sát Cơ quan điều tiến hành qua kháng cáo của xử vụ án. Căn nhân dân tối truy nã Thời các bước : bị cáo và cứ kháng nghị tra trong quân gian cao, chánh án đội khởi tố điều tra tối đa mạc đương sự là là : việc điều khai tòa án nhân vụ án hình sự với cấp 15 ngày kể từ tra xét hỏi ở dân tối cao có phiên tòa, xét với tội phạm huyện là 8 hỏi, phiên tòa bị quyền kháng tranh ngày tuyên án thuộc quyền cấp luận, nghị án và thời hạn phiến diện, nghị tất cả tháng, xét xử của tòa tỉnh là 12 nghị không đầy đủ, các bản án. và tuyên án. kháng án quân sự. - Giai đoạn của viện kết luận của tháng, tòa án - Điều tra :là nhân dân cấp xét xử phúc kiểm sát cung bản án hoặc Câu 12 : giai đoạn thứ thẩm : cấp 15 ngày, quyết định hệ cao là 16 Quan 2 của tố tụng Phúc thẩm là viện kiểm sát luật tháng. không phù pháp hình sự, cơ - Xét xử sơ việc tòa án cấp trên là 30 hợp với tình dân sự là gì ? quan điều tra thẩm : giai cấp trên trực tiết Phân tích cơ ngày. Sau đó khách được sử dụng đoạn này bắt tiếp xét lại bản án có quan của vụ cấu của quan mọi biện pháp đầu từ ngày những bản án hiệu lực. hệ pháp luật án. mà luật tố tòa án nhận hoặc quyết sự dân sự (lấy ví - Thi hành án Có vi tụng hình sự được hồ sơ định sơ thẩm hình sự là giai phạm nghiêm dụ minh họa) quy định để do viện kiểm chưa có hiệu đoạn cuối trọng Trả lời: trong
 10. + Quan hệ hệ pháp luật mình xác lập pháp luật một hệ đó chủ thể như tự bảo pháp luật dân dân sự. quyền cách độc lập. của quyền và vệ, áp dụng và sự :là quan hệ nghĩa vụ dân Hộ gia đình và chủ thể nghĩa các biện pháp Tuy nhiên dó xã hội được tính chất đặc sự theo pháp tổ chức hợp vụ. động tác các quy phạm điểm và nội luật là năng Quyền dân sự tác xã là hai khác…. dân sự điều dung của các lực hành vi chủ thể hạn là cách xử sự Nghĩa vụ dân chỉnh trong đó loại qaun hệ dân sự cá chế chủ thể được sự là cách xử phép xã hội mỗi đặc biệt trong của người có sự bắt buộc các bên tham nhân. gia độc lập về chủ thể nói quan hệ pháp quyền năng. của người có Pháp nhân là tổ chức và tài trên chỉ có thể khái niệm chỉ luật dân sự. Trong những nghĩa vụ. Các sản, có những tổ Sự tồn tại quan hệ pháp cách xử sự bình tham gia vào đẳng về địa vị những quan chức như luật dân sự cũng rất khác khách quan pháp lý quyền hệ pháp luật doanh nghiệp, của kinh tế hộ khác nhau nhau tùy theo và nghĩa vụ dân sự nhất gia đình tổ quyền dân sự từng quan hệ công ty, nông các bền được định có một lâm trường, hợp tác quy của các chủ pháp luật dân nhà nước bảo số quan hệ hợp tác xã, cá định sự tồn thể có nội sự cụ thể. đảm pháp luật dân tổ chức xã hội tại của hai thông dung khác VD : có quy qua các biện sự chủ thể chỉ chủ thể này nhau. Chủ thể định rằng hợp … tham gia pháp cưỡng vào quan hệ trong quan hệ quyền đồng dân sự có cá nhân có chế. hoặc là pháp pháp luật dân sự. được ký kết dân trong các quan + Cơ cấu của nhân hoặc hộ sự với tư cách Nhưng chúng hệ pháp luật theo nguyên quan hệ pháp gia đình hoặc là những chủ dân sự có thể tắc tự không tham luật dân sự: tổ hợp tác. thể độc lập, gia một cách có quyền năng nguyện, quan hệ pháp riêng biệt. rộng rãi vào đó cụ thể : Cá nhân là không trái luật dân sự có chủ thể phổ Một tổ chức các quan hệ quyền pháp luật, và Có ba bộ phận biên của quan được dân sự nên chiếm hữu sử đạo đức xã công cấu thành là hệ pháp luật nhận là pháp được gọi là dụng, định hội, đây là chủ thể, dân sự bao nhân phải có những chủ đoạt những nghĩa vụ do khách thể và gồm : công đầy đủ điều thể hạn chế, vật thuộc sở luật pháp quy nội dung. dân Việt Nam, kiện sau: chủ thể đặc hữu của mình định cho tất - Chủ thể của người nước Được cơ quan biệt. cả các chủ trong khuôn quan hệ pháp ngoài , người nhà nước có - Khách thể khổ mà pháp thể khi giao luật dân sự là không có quốc thẩm quyền của quan hệ luật quy định kết hợp đồng những người tịch sống ở pháp luật dân thỏa mãn nhu dân sự, nghĩa cho phép Việt lập, sự là hành vi cầu sản xuất vụ của họ đối tham gia vào Nam. thành quan hệ pháp Nhưng để trở đăng ký hoặc chủ thể thực với nhà nước và tiêu dùng. luật dân sự thành chủ thể công nhận. hiện Có quyền yêu đối với xã hội các mang quyền quan hệ pháp Có cơ cấu tổ quyền cầu người và nói chung. và nghĩa vụ luật dân sự cá chức chặt nghĩa vụ dân thực khác trong quan hệ nhân phải có chẽ. sự. hiện hoặc Câu 13: đó. Người nói năng lực pháp Có tài sản độc - Nội dung thực Quyền sở không ở đây bao luật nghĩa vụ lập với cá của quan hệ hiện những hữu là gì ? gồm cá nhân dân sự - khả nhân, tổ chức pháp luật dân hành vi nhất Trình bày nội pháp nhân, hộ năng trở thành khác và chịu sự: định. dung quyền gia đình và tổ người trách nhiệm Mọi quan hệ Khi các quyền sở hữu và các tham hợp tác trong bằng tài sản pháp luật đều dân sự bị vi hình thức sở gia vào các đó hộ gia đình quan hệ pháp là mối quan phạm chủ thể hữu được đó. và tổ hợp tác luật dân sự. hệ pháp lý có quyền sử quy định tại Nhân danh là chủ thể đặc Khả năng của giữa các chủ dụng các biện Bộ luật hình mình tham gia biệt của quan cá nhân bằng các quan hệ thể tham gia pháp bảo vệ sự ( lấy ví dụ hành vi cảu mà pháp luật minh họa) vào các quan
 11. Trả lời thể khác có Nhà nước có Bộ luật hình với quy định thông quan + Quyền sở đủ 3 quyền thẩm quyền giao dịch dân sự : pháp luật. hữu : quyền Dựa vào các sự, tài sản bị - sở hữu toàn - sở hữu tập trên. sở hữu là một Quyền sở hữu căn cứ, cơ sở đánh rơi, bị bỏ dân : là sở thể : là sở hữu phạm trù gồm là tổng thể khác của pháp hữu đối với của hợp tác xã quên,… tổng hợp các một hệ thống luật Quyền sử những tài sản hoặc các hình phạm phạm Chiếm hữu dụng: mà Nhà nước thức kinh tế quy quy là pháp luật điều pháp luật do bất hợp pháp quyền chủ sở là đại diện tập thể ổn chỉnh những nhà nước ban hữu khai thái chủ sở hữu. định khác do không có quan hệ vế sở hành để điều những điều dụng, phủ cá nhân, hộ công Chính hữu đối với chỉnh các quan kiện trên hoa lợi tức từ thống nhất gia đình cùng các quan hệ hệ xã hội phát Chiếm hữu tài sản. Người quản lý và góp vốn, góp vật chất trong hợp không phải là bảo đảm sử sức hợp tác sinh trong không xã hội việc chiếm pháp là chiếm chủ sở hữu dụng sản xuất, kinh đúng Quan hệ sở hữu, sử dụng hữu không có cũng có quyền mục doanh nhằm đích, hữu là mối và định đoạt cơ sở pháp sử dụng tài hiệu quả và thực hiện quan hệ giữa các tư liệu luật chiếm sản trong các tiết kiệm các mục đích người với sản xuất và tư hữu hợp pháp trường hợp tài sản thuộc chung được người về một liệu tiêu dùng. gồm được chủ sở sở hữu toàn quy định trong Bao tài sản nào đó. + Nội dung quyền chiếm hữu chuyền điều lệ. dân. quyền sở hữu, quyền quyền hoặc - sở hữu của - Sở hữu tư Khách quan : quan hệ sở hữu : có hai định đoạt tài người tổ chức chính nhân : là sở cho hữu là hệ loại chiếm sản của chủ khác hoặc từ trị, tổ chức hữu của cá thống các quy hữu : chiếm sở hữu theo bỏ quyền sở chính trị - xã nhân đối với phạm hữu hợp pháp quy định của hữu đó. hội : là sở hữu tài sản hợp pháp luật do nhà và chiếm hữu pháp luật Quyền định của cả tổ của pháp nước đặt ra hợp Quyền chiếm đoạt: là quyền chức đó nhằm mình. Sở hữu không nhằm điều hữu là quyền của chủ sở thực hiện tư nhân bao pháp chỉnh các quan - Chiếm hữu kiểm hữu chuyển mục gồm sở hữu soát đích hệ xã hội hợp pháp có hoặc làm chủ quyền sở hữu cá thể, sở hữu chung quy trong lĩnh vực cơ sở pháp 1 vật nào đó tài sản của định tiều chủ, sở trong chiếm hữu, sử luật: của chủ sở điều lệ. Theo hữu tư bản tư mình cho dụng và định Làm chủ sở hữu, biểu người quy định tại khác nhân, theo quy đoạt tài sản hữu: tài sản hiện ở chỗ : hoặc Điều 215 Bộ định tại các cho trong phạm vi trong thực tế người luật dân sự thì Điều 220, 221 mang tên khác luật định. người đó, có vật đang nằm hoặc từ bỏ tài sản thuộc Bộ luật dân Như vậy hợp đồng mua sự quyền sở hữu sở hữu của tổ sự. Tài sản trong quyền sở hữu bán trao tặng chiếm giữ của chức chính trị, hợp đó pháp gồm Thừa kế là ai đó hoặc họ Chủ sở hữu tổ chức chính thuộc sở hữu bao quyền chiếm quyền dịch kiểm có quyền tự trị - xã hội là tư nhân không đăng hữu, quyền sử chuyển quyền soát làm chủ tài sản được bị hạn chế về mình bán, trao dụng, quyền sở hữu tài sản và chi phối đổi, tặng, cho, hình thành từ số lượng, giá định đoạt tài của người đã vật theo ý nguồn đóng trị. cho, cho vay, sản của chủ chết từ bỏ hoặc gốp của các - sở hữu của cho mình VD: sở hữu theo người chiếm hữu thực hiện các tổ chức xã còn thành viên, tài quy định của sống của người hình thức định sản được hội, tổ chức luật. được chủ sở đoạt khác. tặng xã hội – nghề pháp Thông qua 1 cho Chủ sở hữu quyết định, hữu ủy quyền Các hình thức chung và từ nghiệp : là sở có thể là mệnh lệnh quản lý tài sở hữu được nguồn hữu của cả tổ các người, phân của cơ quan sản, được quy định trong khác phù hợp chức đó nhằm nhân và chủ giao tài sản thực hiện
 12. mục hữu chung là Người lập di Giao nghĩa vụ 2/3 một suất đích mình cho chung của các tài sản chung. người chúc là người thừa kế trong được khác chia sau khi chết. phạm vi tài theo pháp luật. thành viên mà thông qua được quy định việc lập di sản Câu 14 : Di chúc có trong điều lệ. Thừa kế là gì hiệu lực pháp chúc để định Có quyền chỉ Câu 15: Tài sản thuộc luật từ thời đoạt khối tài định người Thừa kế là gì ? Phân tích sở hữu của tổ những nội điểm mở thừa sản của mình giữ di chúc, ? Phân tích chức xã hội, kế. Di chúc những người quản lý những nội dung chính cho tổ chức xã hội của thừa kế muốn được người di sản và khác dung chính – nghề nghiệp coi là hợp người của thừa kế theo di chúc sau khi mình phân được quy định được pháp phải có chết với ý chí chia tài sản quy theo pháp tại Điều 224 định tại Bộ đủ các điều hoàn toàn tự Có quyền sủa luật được Bộ luật dân luật dân sự kiện sau đây: nguyện. chữa, quy định tại thay sự. (lấy ví dụ Người lập di Người lập di đổi, bổ sung, Bộ luật dân - sở hữu hỗn minh họa) chúc phải có chúc phải đạt thay đổi di sự (lấy ví dụ hợp : là sở Trả lời : năng lực hành những độ tuổi minh họa) chúc hữu đối với + Thừa kế : về khả năng Người được Trả lời vi tài sản do các Theo quy định Người lập di hưởng thừa + Thừa kế : làm hành vi thì chủ sở hữu tại bộ luật chúc phải thể di chúc mới có kế theo di Theo quy định thuộc dan sự, thừa hiện được ý hiệu lực pháp chúc: Nếu là tại bộ luật các phần kế là việc chí tự nguyện luật. Người dan sự, thừa thành cá nhân thì kinh tế khác chuyển dịch Nội dung di lập di chúc chỉ phải tồn tại kế là việc nhau góp vốn tài sản của chúc phải hợp có thể là công vào thời điểm chuyển dịch để sản xuất, người đã chết dân và phải có thừa kế, chết tài sản của pháp cho người còn Hình thức di tài sản thuộc trước và chết người đã chết kinh doanh thu lợi nhuận. sống, tài sản chúc phải tuân quyền sở hữu cho người còn cùng không Điều để lại được theo pháp luật hoặc quyền được hưởng. sống, tài sản Theo 227 Bộ luật gọi là di sản. Di chúc bằng sở hữu hợp Nếu là tổ để lại được dân sự, tài sản Thừa kế theo văn bản phải pháp của mình chức thì cũng gọi là di sản. được di chúc là việc có chứng thực Người lập di phải tồn tại Thừa kế theo hình từ chuyển dịch xác nhận chúc có những thời di chúc là việc thành trong nguồn vốn tài sản thừa Di chúc bằng quyền sua : điểm mở thừa chuyển dịch góp của các kế của người miệng : chỉ Chỉ định kế và phân tài sản thừa chủ sở hữu đã chết cho được lập khi người thừa kế chia tài sản kế của người lợi nhuận thu người người lập di ( điều 651- Những người đã chết cho còn được từ hoạt sống theo sự của bộ luật được hưởng người chúc đang còn động sản định đoạt của dân sự ) và có thừa kế không sống theo sự trong tình xuất. người đó khu trạng quyền truất phụ thuộc vào định đoạt của nguy - sở hữu còn sống. kịch, quyền hưởng nội dung di người đó khu nguy chung : là sở + Những nội hiểm đến tính di sản của gồm: còn sống. chúc hữu của nhiều mạng và phải người được mẹ, vợ, + Những nội dung chính chủ sở hữu của thừa kế có hai người thừa kế. chồng, con dung chính đối với tài chứng quyền chưa của thừa kế theo di chúc làm Có thành sản. Sở hữu được quy định thực. Sau ba định niên hoặc đã theo pháp luật phân tại Bộ luật nếu khối tài sản được quy định chung bao tháng thành niên gồm sở hữu dân sự : người từng nhưng không tại Bộ luật đó cho Di chúc là sự không chết thì người có khái niệm dân sự chung theo phần và sở thể hiện ý chí bản di chúc đó quyền Là việc để Có hành vi và lao hữu của cá nhan không có hiệu dành một khối động, những lại tài sản của chung hợp nhất. Tài nhằm chuyển lực tài sản để thờ người ấy người chết sản thuộc sở tài sản của được hưởng những cúng cho
 13. người thừa kế hiệu lực pháp phần di sản khoản thuận thề của hợp theo khác phải luật. mà cha hoặc thứ tự sau : đồng dân sự. không nhau mà trong Pháp luật thừa mẹ của cháu Tiền chi phí đó có một Một tổ chưc theo di chúc, kế nước ta được hưởng hoặc các bên có tư cách mà theo quy mai táng cho định của pháp những (nếu người chết, nhằm đáp ứng pháp lý phải chia còn luật về thừa người thuộc sống) nếu tiền cấp nhu cầu sinh có đủ các điều kế. diện thừa kế cháu cũng bị dưỡng hoạt, kiện sau đây. còn tiêu Theo quy định theo luật làm chết trước thiếu, tiền trợ Có tài sản dùng. Điều 678 Bộ người để lại cấp cho người + Chủ thể của riêng, tự chịu 3 hàng sau: luật dân sự thì - Hàng thứ di sản, thì sống nương hợp đồng dân trách nhiệm việc thừa kế nhất : vợ, chắt được nhờ, tiền công sự :theo pháp bằng tài sản theo luật áp chồng, bố, hưởng phần lao động, tiền luật dân sự thì của mình, dụng trong các mẹ(đẻ nuôi), di sản mà bồi thường chủ thể của tham gia vào trường hợp con(đẻ, nuôi) người thiệt hại, tiền hợp đồng dân các quan hệ cha - Hàng thứ 2 : hoặc mẹ của thuế, tiền sự có thể là cá pháp luật một sau: ông, bà( nội, chắt được phạt, các món hoặc cách độc lập Không có di nhân ngoại), anh hưởng nếu nợ Nhà nước, chúc pháp nhân. Khi tham gia chị em ruột còn sống các món nợ ký kết hợp Di chúc không - cá nhân : hợp pháp của người Theo hướng của công dân, Cá nhân từ 18 đồng dân sự, Những người chết. dẫn của hội tuổi trở lên, có các bên phải pháp nhân, chi thừa kế theo - Hàng thứ thẩm phí cho việc đầy đủ năng thủ đông tuân di chúc đều 3 :các anh chị bảo quản di lực hành vi tắc phán tòa án nguyên chết trước em ruột của nhân dân tối sản. được hoàn toàn tự phép hoặc chết bố, mẹ tham gia tất nguyện. cao thì cháu, thời người chết, chắt trở thành cả các hợp cùng Không bên điểm với các con của người thừa kế đồng dân sự nào ép buộc Câu 16 : người lập di anh chị em thế vị của Hợp đồng và tự mình bên nào trong ruột của ông, bà, cụ dân sự là gì ? chịu việc ký kết và chúc, không trách còn ai vào thời người chết phải còn sống Phân tích chủ nhiệm về trong quá trình điểm mở thừa Thừa kế thế vào thời điểm đề, việc thực thực hiện hợp hình kế. vị ông, bà, cụ thức, nội hiện hợp đồng. : theo Những người nguyên tắc thì của họ chết. dung ký kết đồng đó + Hình thức được chỉ định người thừa kế Trường hợp hợp đồng Cá nhân từ đủ ký kết hợp là người thừa phải là người cháu chắt sinh dân sự 15 tuổi đến 18 đồng dân sự: kế theo di còn sống vào Trả lời tuổi, được ký Các bên có thể ra khi ông bà chúc mà họ thời điểm mở cụ chết nhưng + Hợp đồng kết các hợp ký hợp đồng thừa kế, dân sự : là sự đồng nếu tự không có đã thành thai theo các hình quyền hưởng những pháp trước khi ông, thỏa thuận thức dưới mình có tài di sản hoặc tự luật về thừa bà, cụ chết thì giữa các bên sản để thực đây: họ từ chối kế của nước cũng được coi về việc xác hiện hợp - Hình thức quyền hưởng là thừa kế thế lập, thay đổi đồng đó miệng : Các ta còn quy di sản định trường vị của ông, bà, chấm dứt Cá nhân dưới điều khoản Phần di sản hợp cụ của họ quyền 16 tuổi tham của hợp đồng và không được Khi con của Trước khi nghĩa vụ dân gia các hợp được thỏa định đoạt người để lại chia phần di sự mua, bán, đồng có giá trị thuận bằng di sản chết sản thừa kế thuê, mượn, nhỏ phục vụ miệng. trong di chúc Sau phần đi sản trước người những người tặng, cho, làm nhu cầu tối khi các bên đã liên quan đến để lại di sản được thừa kế một việc thiểu của thống nhất phần của di thì cháu của phải hoặc không với nhau về thanh mình. người những làm một việc, nội dung của chúc không có đó toán - các pháp được hưởng hay các thỏa nhân là chủ hợp đồng
 14. bằng miệng, hiện hợp thức để thực các vụ án dân Lập hồ sơ các bên sẽ bắt đồng. hiện. Bên có sự là quan hệ thuộc Câu 17: trách đầu thực hiện + Nội dung ký nghĩa vụ có giữa tòa án và nhiệm của Trình bày hợp đồng. kết hợp đồng thể lựa chọn niệm, dân sự. Quan thẩm khái phán - Hình thức dân sự : các dễ dàng, đối tượng, hệ giữa viện được phân viết : khi ký Bao gồm các phù hợp với phương pháp kiểm soát với giải công hợp đồng, các điều khoản mình để thực điều chỉnh những người quyết vụ án. thỏa hiện hợp của luật tố tham gia tố Để lập hồ sơ bên mà các bên ký thuận kết. các điều đồng. Ngoài tụng dân sự tụng chỉ phát vụ án thẩm và thống nhất về khoản ra, Luật đã và trình tự sinh ở những phán có thể đó nội dung chi được chia làm quy định về thủ tục giải vụ án viện tiến hành các tiết của hợp ba loại chủ một nghĩa vụ quyết vụ án kiểm sát tham biện pháp đồng, sau đó yếu: nào đó những dân sự gia điều tra vụ điều tra sau: lập văn bản - Điều khoản các bên có thể Trả lời: Lập lời khai án. viết tay hoặc cơ bản : gồm thỏa thuận + Khái niệm : Phương của đương sự, + các thỏa thuận khác với quy là ngành luật điều người đáng máy. Các pháp làm bên cần phải cần thiết phải định đó, tuy chỉnh : quyền chứng về trong pháp có trong hợp luật trong hệ uy và cưỡng những vấn đề ký tên mình nhiên không hoặc đại diện đồng mà nếu được ảnh thống chế, quyền uy cần thiết pháp hợp pháp ký thiếu nó thì hưởng đến lợi luật của nước và hòa giải Yêu cầu cơ hợp đồng ích chung của cộng hòa xã + Thủ tục quan nhà nước tên vào văn bản đã lập không được xã hội. hội chủ nghĩa giải quyết vụ tổ chức xã hội - Hình thức ký kết VD : Khi ký kết việt nam, bao án dân sự : hữu quan văn bản có đối tượng, giá hợp đồng, các gồm hệ thống - Khởi kiện và hoặc công dân chứng nhận : trị của hợp bên cần phải phạm khởi tố vụ án cấp quy cung đối với những đồng,.. thỏa thuận pháp luật điều dân sự: bằng chứng hợp đồng mà - Điều khoản từng điều chỉnh các quan Khởi kiện, có ý nghĩa cho pháp luật quy khoản của hệ giữa tòa khởi tố vụ án việc giải thông định phải có thường : loại hợp đồng để án, viện kiểm là giai đoạn quyết vụ án chứng nhận điều khoản sát với những đầu của tố Xem xét tại cùng nhau của cơ quan này đã được thống nhất về người tụng dân sự chỗ tham chứng quy định trong nội dung của gia tố tụng thông qua việc Trưng cầu công Nhà nước như các văn bản hợp đồng. Các khởi kiện giám định phát sinh trong hợp đồng mua pháp luật. Các khởi tố phát Yêu cầu cơ bên không quá trình tòa bán nhà ở, bên có thể được án giải quyết sinh vụ án dân dùng quan chuyên buộc các bên thỏa thuận quyên lực, địa vụ án dân sự. sự tại tòa án. môn định giá phải đến cơ hoặc không vị xã hội, … + Đối tượng : Quyền khởi hoặc lập hội thỏa thuận, để ép bên kia là những quan kiện vụ án đồng định giá quan công chứng để nhưng bắt ký kết hợp hệ xã hội giữa dân sự thuộc tài sản có chứng thực. buộc phải đồng. tòa án, viện về cá nhân tranh chấp Các Các bên của thực hiện. VD điều khoản kiểm sát với - Hòa giải vụ pháp nhan hợp đồng có : những nghĩa những người hoặc chủ thể án:là một thủ mà các bên thể tự mình vụ cụ thể của thỏa thuận tham gia tố khác có quyền tục tố tụng trực tiếp ký phải phù hợp tụng phát sinh lợi bị xâm dân sự. Trong bên thuê nhà. kết và thực - Điều khoản với phong tục phạm quá trình giải trong quá trình hiện hợp tùy nghi : Đối tập quán, pháp tòa án giải Quyền khởi quyết vụ án đồng hoặc ủy với một nghĩa luật, đảm bảo quyết vụ án tố vụ án dân tòa án tiến quyền vụ các bên có lợi ích riêng dân sự. các sự thuộc về hành hòa giải cho người thể thỏa và lợi ích quan hệ phát viện kiểm sát để khác giúp thay mặt mình thuận hai hay chung của xã sinh phổ biến - Lập hồ sơ đương sự ký kết và thực nhiều hội. nhất ở tất cả vụ án : thỏa thuận cách
 15. với nhau về Khi giải quyết những căn cứ đồng xét xử hiện điều kiện phát việc giải lại vụ án theo thảo luận và được những kết sau hôn quyết vụ án thủ tục phúc Việc điều tra ra quyết định tình tiết quan được quy trừ những thẩm tòa án không đầy đủ Hội đồng xét trọng làm thay định tại luật việc sau: phúc thẩm có Kết luận xử giám đốc đổi nội dung hôn nhân và Hủy việc kết quyền trong bản án thẩm vụ án có gia đình. Giữ nguyên quyết định quyền : các bản án, Trả lời : hôn trái pháp luật bản án, quyết Giữ nguyên quyết định đã + khái niệm: không phù bồi định hợp với bản án, quyết có hiệu lực Luật hôn nhân Đòi thường thiệt Sửa bản án, những định đã có pháp luật bị tình và gia đình là hại tài sản quyết định tiết hiệu lực pháp kháng nghị khi luật khách ngành của nhà nước Hủy bản án quan của vụ luật có một trong hệ trong Những việc quyết định để Giữ nguyên những căn cứ thống án pháp phát sinh từ xét xử lại Có vi phạm bản án quyết luật tổng hợp sau: giao dịch trái Tạm đình chỉ nghiêm trọng định mới phát hiện các quy phạm đúng pháp luật hoặc đình chỉ thủ tục tố pháp luật của được tình tiết luật pháp Những việc việc giải tụng tòa án cấp trọng nhằm điều quan xác định công quyết vụ án Có sai lầm dưới đã bị của vụ án mà chỉnh các quan dân mất tích Bản án, quyết nghiêm trọng hủy bỏ hoặc đương sự hệ hôn nhân hoặc đã chết định việc áp dụng bị sửa không thể biết và gia đình về phúc Những việc thẩm là chung pháp luật Sửa bản án, đã xác định nhân than và khiếu nại về thẩm có hiệu quyết định đã được lời khai tài sản Chánh án tòa danh sách cử lực thi hành có hiệu lực của người làm + Đối tượng : án nhân dân tối cao, Viện pháp luật chứng kết Quan hệ hôn tri ngay - Phiên tòa sơ Thủ tục giám trưởng viện Hủy bản án, luận giám nhân và gia thẩm : đốc thẩm kiểm sát nhân quyết định đã định hoặc lời đình, quan hệ Thủ tục bắt - Thủ tục tái dân tối cao có có hiệu lực dịch của nhân thân và đầu phiên tòa thẩm: là thủ quyền kháng pháp luật để người phiên tài sản. Thủ tục xét tục đặc biệt nghị đối với xét xử sơ dịch rõ rang phương + hỏi tại phiên của tố tụng bản án quyết thẩm hoặc không đúng sự điều pháp dân sự trong định của tòa phúc thẩm thật hoặc đã chỉnh : Là tòa Tranh luận tại án các cấp. Hủy bản án, có sự giả mạo những đó tòa án có cách thẩm quyền quyết định đã bằng chứng thức, biện phiên tòa Phó chánh án Nghị án và xét lại vụ án có hiệu lực thẩm phán hội tòa án nhân pháp mà các mà bản án dân tối cao, pháp luật và thẩm nhân dân phạm tuyên án quy - Thủ tục hoặc quyết đình chỉ việc kiểm sát viên pháp luật hôn Phiên tòa giám phúc thẩm : là định đã có đốc thẩm giải quyết vụ cố tình làm sai nhân gia đình thủ tục tố hiệu lực pháp không được lệch hồ sơ vụ tác động lên án tụng dân sự luật bị kháng mở công khai. án hoặc tình các quan hệ xã - Thi hành án nghị vì phát Tại phiên tòa dân sự : là thủ tiết kết luận. hội thuộc đối trong đó có tòa án cấp trên xét hiện có vi một tục của tố tượng điều thành lại vụ án mà phạm viên của Hội tụng dân sự, chỉnh của nó, pháp Câu 18 : bản án hoặc luật trong quá đồng xét xử phù hợp ý chí trong đó tòa án Trình bày quyết định giải trình bày nội thẩm niệm, của nhà nước trình có khái chưa có hiệu quyết vụ án dung cụ án quyền xét lại đối tượng, Thỏa thuận, lực pháp luật Các bản án nội vụ án mà bản phương pháp cưỡng chế dung của tòa án cấp quyết định nghị án hoặc quyết điều chỉnh giáo dục. kháng dưới bị kháng của tòa án đã kiểm sát viên định đã có của luật hôn + những điều có hiệu lực bị hiệu lực pháp kiện kết hôn cáo kháng trình bày ý nhân và gia nghị kháng nghị khi kiến luật bị kháng được theo quy kháng đình. Phân có một trong nghị. Hội nghị vì mới những định của Luật tích
 16. trực hệ, cấp dưỡng về vụ trên thị chịu lập hôn nhân và trách doanh những người con cái. Nếu trường nhằm nhiệm về toàn nghiệp tư gia đình. Kết hôn là khác có họ việc kết hôn mục đích sinh bộ các hoạt nhân nếu có việc nam và tròn phạm vi trái pháp luật lợi. động đủ các điều kinh nữ lấy nhau ba đời, cha có các dấu + Khái niệm của kiện luật định doanh vợ mẹ nuôi và hiệu cấu và đặc điểm mình giới hạn thành . Quá trình chồng tội của vi tài sản do thành lập đăng theo con nuôi). thành doanh quy định của Việc kết hôn phạm thì còn nghiệp doanh nghiệp nhà ký kinh doanh luật. phải được ủy bị truy cứu nước: quản lý. giải thể thay pháp Quan hệ vợ trách nhiệm Doanh nghiệp Doanh nghiệp thế phá sản ban nhân dân chồng được cơ sở nơi hình sự. nhà nước là tổ nhà nước có doanh nghiệp xác lập dựa thường chức kinh tế quyền nâng tư nhân tiến trú trên sự tự của một trong do nhà nước nhất định đối hành theo một Câu 19 : nguyện của hai người kết đầu tư vốn, với tài sản trình tự nhất Doanh nam nữ được nghiệp do nhà nước thuộc thẩm định theo luật hôn công và pháp luật thừa nhận. Việc thành lập và quyền quản lý định. kinh doanh là nhận. kết hôn giữa quản lý và của mình. gì ? Trình bày Trong các Các điều kiện công dân Việt niệm, nhằm mục Doanh nghiệp hoạt động khái của nam và Nam với nhau đặc điểm hoạt có nghĩa vụ đích kinh doanh, nữ : tuổi của ở nước ngoài của động sử dụng có chủ doanh kinh doanh nam từ 20 trở do cơ quan nghiệp nhà hoặc hiệu quả bảo nghiệp tư doanh lên, tuổi của đại diện nước hoạt động và toàn và phát nhân hành nữ từ 18 tuổi ngoại doanh nghiệp công ích thực triển vốn dó động giao nhân trở lên có sự của nước ta ở tư nhân. hiện mục tiêu nước nhà danh doanh tự nguyện của nước Trả lời kinh tế xã hội nghiệp. ngoài giao. nhận. nước + Khái niệm Nhưng, khác hai bên khi công + Doanh nhà kết hôn, tuân Việc kết hôn nghiệp là một và đặc điểm với các loại giao. thủ giữa công dân tổ chức kinh Đặc điểm: của nguyên doanh hình doanh tắc một vợ Việt Nam với tế có tên gọi quyền của các nghiệp tư nghiệp khác một chồng. người nước riêng tài sản doanh nghiệp doanh nghiệp nhân: Không mắc riêng, có trụ nhà nước sử Doanh nghiệp tư nhân không ngoài có quy một số bệnh định riêng. sở giao dịch dụng và quản tư nhân là đơn có tài sản theo luật định Hủy hôn trái ổn định được lý tài sản vị kinh doanh riêng tách ra như tâm thần luật. được có số vốn lơn khỏi tài sản pháp đăng ký kinh nhà hoa liễu, sida Nếu hôn nhân nước cấp phát hơn hoặc của chủ doanh doanh theo (Điều 7 Luật được thực quy định của là một vấn đề bằng vốn nghiệp. Chủ hiện vi phạm luật lý luận và pháp định do doanh nghiệp hôn nhân và pháp các quy định nhằm mục thực tiễn hết một cá nhân là nguyên đơn, gia đình và Pháp lệnh về của pháp luật đích thực hiện sức phức tạp, làm chủ và tự bị đơn trước quan hệ hôn các hoạt động liên quan đến chịu tòa án và chịu thì theo đúng trách trình tự luật quyền nhiệm bằng trách nhiệm nhân – gia kinh doanh. các đình của công hôn nhân sẽ năng xuất phát toàn bộ tài vô hạn bằng + Kinh doanh dân Việt Nam không được là việc thực từ sở hữu nhà sản của mình toàn bộ tài với người nhà nước thừa hiện số 1 các nước về mọi hoạt sản của mình trong nước ngoài), nhận, tòa án đoạn chế độ xã hội động của cho những nợ công sẽ giải quyết của quá trình chủ nghĩa, có doanh nghiệp. nần của doanh không có quan hệ nhân thân các vấn đề đầu tư sản khả Đặc điểm: nghiệp. Doanh năng thuộc mà luật xuất đến nơi hưởng mọi công dân nghiệp tư pháp lý khác các cấm(những phát inh như tiêu thụ sản quyền và chịu Việt Nam đủ nhân không người vấn đề phân phẩm hoặc các nghĩa vụ 18 tuổi đều có phải là pháp cùng dòng máu về chia tài sản, cung ứng dịch dân sự, tự quyền thành
 17. Việt động có lợi sát hợp tác xã công ty vì thế Một số tổ nhân kinh doanh ích kinh tế và có quyền hợp vốn với phụ thuộc vào chức kinh tế Nam tự mới được chung ngang nhau nhau cùng nhan thân các nguyện cùng biểu hình thành độc Câu 20 : trong kinh doanh thành viên, do góp vốn góp quyết. với một mục đó công ty đối lập với các Doanh nghiệp sức lập ra Tự chịu trách nhân thường và đích chung, thành viên theo quy định nhiệm và cùng công ty là một không có tư sáng lập ra nó. kinh doanh là của pháp luật có lợi: tự chịu hình thức tổ Công ty đối gì ? Trình bày cách pháp niệm, để phát huy trách nhiệm chức kinh tế vốn có tài sản khái nhân. Các đặc điểm sức mạnh của về kết quả do hai hoặc công ty đối riêng có cơ của hợp tác tập thể và nhiều cá thể nhân thường quan đại diện kinh doanh từng xã viên dịch vụ tự thành lập với gặp là các xã và công ty. riêng trong Trả lời : nhằm quyết định và tắc công ty được quan hệ với giúp nguyên thực phân phối thu cùng góp vốn, lập theo dân những bên thứ + Doanh nhau nghiệp là một hiện có hiệu nhập cùng hương luật, công ty 3 chịu trách tổ chức kinh quả hơn các Chia lãi đảm lợi và phân hợp danh và nhiệm bằng tế có tên gọi hoạt động sản bảo kết hợp chia rủi ro. công ty hợp tài sản riêng riêng tài sản xuất lợi ích xã hội Đặc điểm: vốn đơn giải. của mình… kinh riêng, có trụ doanh, dịch vụ và sự phát trong lịch sử Luật Việt Các thành viên sở giao dịch và cải thiện triển của hợp phát triển của nam hiện hành chỉ chịu trách ổn định được đời sống góp nền kinh tế ghi nhận sự nhiệm trong tác xã sau khi phần hàng hóa, xuất tồn tại của phạm vi vốn đăng ký kinh phát làm song triển kinh tế nghĩa vụ nộp hiện nhiều công ty đối doanh theo đã góp vào quy định của xã hội của đất thuế, hình thức công nhân dưới hai thành lập công luật nước. Hợp tác xã và ty với hình dạng: nhóm pháp ty. nhằm mục Đặc điểm : triển thức phát khác kinh doanh và đích thực hiện Tự nguyện cộng đồng: xã tổ hợp tác. nhau. Có hai các hoạt động gia nhập và ra hình thức công Khác với công viên phát huy khỏi hợp tác tinh thần tập ty đối nhân, kinh doanh. ty đó là công xã : mọi công thể, nâng cao ty đối nhân và công ty đối + Kinh doanh là việc thực dân Việt Nam ý thức trong công ty đối vốn là loại hiện số 1 các đủ điều kiện việc phát triển vốn. hình mà sự đoạn theo quy định hợp tác xã và quen biết tín công Trong công ty của quá trình của luật này, cộng đối nhân, yếu nhiệm giữa trong đầu tư sản tán thành điều đồng xã hội tố “hợp sức các thành viên xuất đến nơi lệ hợp tác xã hợp tác giữa ”của các thành không là yếu tiêu thụ sản đều có thể trở các hợp tác xã tố quyết định viên là quan phẩm hoặc với nhau ở trọng. mà phần vốn thành xã viên Các cung ứng dịch hợp tác xã, xã trong nước và góp và sự thành viên do vụ trên thị viên có quyền nước có sự quen phân chia lời ngoài trường nhằm ra khỏi hợp theo quy định biết tín nhiệm lãi tương ứng mục đích sinh của pháp luật. nên liên kết với vốn góp tác xã theo quy lợi. định của điều +Khái niệm, trờ thành một kinh doanh +khái niệm, lệ hợp tác xã đặc điểm của với nhau liên đặc điểm đặc đặc điểm của Quản lý dân đới chịu trách trưng. Sự tồn công ty: hợp tác xã: chủ và bình niệm: nhiệm vô hạn tại của công Khái Khái niệm : đẳng xã viên với về các hoạt ty không phụ khác hợp tác xã là hợp tác xã có doanh nghiệp động thuộc vào sự kinh tổ chức kinh quyền tham tư nhân khi của thay đổi nhân doanh tế do những gia, quản lý, mà hai hoặc công ty. Sự thân của các người kiểm tra, giám nhiều tồn tại của lao nhà thành viên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản