intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Chia sẻ: Thiên Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
31
lượt xem
2
download

Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới cùng củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HK II- MÔN TIN HỌC 8<br /> Câu 1: Điều kiện vòng lặp chưa xác định thoát khỏi vòng lăp là:<br /> a. Điều kiện đúng<br /> b. Điều kiện sai<br /> c. Số lần lặp phụ thuộc vào điều kiện và thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện không còn đúng nữa.<br /> d. Số lần lặp phụ thuộc vào điều kiện và thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện còn đúng.<br /> Câu 2: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:<br /> a. While to ;<br /> b. While do ;<br /> c. While to do ;<br /> d. While ; do ;<br /> Câu 3: Vòng lặp while ..do là vòng lặp:<br /> a. Biết trước số lần lặp<br /> <br /> b. Chưa biết trước số lần lặp<br /> <br /> c. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là =100<br /> <br /> Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:<br /> n:=1;<br /> While n=10 then write(„chao‟) else write(„Hello‟);<br /> a. xuất chuổi „Hello‟<br /> b. xuất chuổi „chao‟<br /> c. xuất chuổi „chao‟ và „Hello‟<br /> Câu 16. j:=1; k:=2;<br /> for i:= 2 to 4 do j:=j+2; k:=k+i;<br /> Sau đoạn trên, giá trị của j sẽ bằng<br /> a. 2<br /> b.5<br /> c.7<br /> d.9<br /> Sau đoạn trên, giá trị của k sẽ bằng<br /> a.2<br /> b.6<br /> c. 7<br /> d. 11<br /> Câu 17. Đoạn lệnh sau đây:<br /> so:=1; while so:= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh><br /> của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?<br /> Trả lời:<br /> Khi thực hiện, ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm sẽ tự động tăng thêm một đơn<br /> vị cho đến khi bằng giá trị cuối.<br /> Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƢA BIẾT TRƢỚC<br /> Câu 1: Nêu một vài ví dụ với lần lặp với số lần chưa biết trước ?<br /> Trả lời:<br /> -Nhập một số hợp lệ, ví dụ số nguyên trong khoảng từ 0 đến 10, vào máy tính. Nếu số nhập vào không hợp lệ<br /> thì yêu cầu nhập lại<br /> -Rút tiền dần từ sổ tiết kiệm cho đến khi số dư còn lại ít hơn 50 nghìn đồng.<br /> -Nhập một số từ bàn phím và tính tổng cho đến khi lần đầu tiên nhận được tổng lớn hơn 1000 thì kết thúc.<br /> ...( HS tự tìm thêm)<br /> Câu 2: Cú pháp While do ;<br /> Trong đó:<br /> - Điều kiện thường là một phép so sánh<br /> - Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép<br /> Câu lệnh lặp này được thực hiện như sau:<br /> +)Kiểm tra điều kiện<br /> +)Nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu<br /> lệnh và quay lại bước 1<br /> Câu 3:<br /> Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước ?<br /> Trả lời:Sự khác biệt:<br /> Trang<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản