ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 8-9-10

Chia sẻ: Nguyễn Lê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
140
lượt xem
14
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 8-9-10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn tập lịch sử 8 bài 8-9-10', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 8-9-10

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 8-9-10 BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC, VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII-XIX I. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật - Công nghiệp: Kĩ thuật luyện kim cải tiến, máy móc, máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. Nguồn nhiên liệu mới - Giao thông vận tải: tàu thủy, xe lửa chạy bằng máy hơi nước - Máy điện tính được phát minh - Máy móc được sử dụng trong nông nghiệp, phân hóa học - Quân sự: chế tạo nhiều loại vũ khí mới II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
  2. 1. Khoa học tự nhiên - Đầu TK XVIII, Niu Tơn (Anh) tìm ra thuyết vain vật hấp dẫn - Giửa TK XVIII, Lô-mô-nô-xốp ( Nga ) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng - Năm 1837 Puốc-kin-giơ ( Séc ) khám phá bí mật của thực vật và đời sống - Năm 1859 Đác-uyn ( Anh ) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền 2. Khoa học xã hội - Ơ Đức, Phoi-ơ-bách, Hê-Ghen : chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được xây dựng tương đối hoàn thiện - Ơ Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đời với Xmít và Ri-các-đô - Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn với xanh – Xi-mông, Phu-ri-ê ( Pháp ) và Ô oen ( Anh )
  3. - Học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-Ghen đề xướng 3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật - Văn học: đạt được những thành tựu to lớn, phục vụ cuộc đấu tranh, giải phóng nhân dân như: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ (Pháp), Si-lơ ( Đức ) - Am nhạc: nhiều thiên tài xuất hiện như Mô-da ( Áo ), Bách và Bét-tô-ven ( Đức )…. Các tác phẩm ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh - Hội họa: xuất hiện nhiều danh họa như: Đa-vít, Đơ-la-croa, Cuốc-bê ( Pháp) BÀI 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
  4. - Đầu TK XVIII Anh xâm lược Ấn Độ - Chính sách thống trị của thực dân Anh quá tàn bạo  từ 1875 – 1900 có tới 15.000.000 người cheat II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ - Tiêu biểu: Cuộc khởi nghĩa Xi-pay. Thể hiện tinh than yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ - Các phong trào đấu tranh của nông dân và công dân Ấn Độ  giai cấp tư sản Ấn Độ chống thực dân Anh - 1885 Đảng Quốc dân Đại Hội ( Đảng Quốc đại ) thành lập nhằm đấu tranh giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế dân tộc - Tháng 7/1908 công nhân Bom-bay bãi công  thành lập các đơn vị chiến đấu chống thực dân Anh
  5. BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỬA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ - Trung quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hóa rực rở. Từ nửa sau TK XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát  Các nước đế quốc tranh nhau xâu xé Trung Quốc - Cuối TK XIX trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX – đầu TK XX - 1851 – 1864 phong trào nông dân Thái Bình Trung Quốc - 1898 cuộc vận động Duy Tân do Khang Hửu Vi và Lương Khải Siêu khởi xướng - 1899 phong trào Nghĩa Hòa Đoàn III. Cách mạng Tân Hợi
  6. - 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập Trung quốc Đồng Minh Hội và đề ra học thuyết Tam dân - 10/10/1911 cách mạng bùng nổ ở Vũ Xương - Kết quả: lật đổ chế độ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa - 2/1912 cách mạng kết thúc - Y nghĩa: cách mạng tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Trung Quốc, có ảnh hưởng đến PTGPDT một số nước Châu Á
Đồng bộ tài khoản