ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

Chia sẻ: Võ Thanh Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
238
lượt xem
26
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần I: 1. Các cơ sở khoa học của Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em. 2. Vai trò của ngôn ngữ trong sự phát triển của trẻ em. 3. Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ: luyện phát âm, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc, giáo dục văn hóa giao tiếp, làm quen tác phẩm văn học, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 4. Các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Trực quan, dùng lời, thực hành, trò chơi. 5. Luyện phát âm cho trẻ: Khái niệm, nội dung, đặc điểm phương pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON Phần I: 1. Các cơ sở khoa học của Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em. 2. Vai trò của ngôn ngữ trong sự phát triển của trẻ em. 3. Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ: luyện phát âm, phát tri ển v ốn t ừ, d ạy tr ẻ nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc, giáo dục văn hóa giao ti ếp, làm quen tác phẩm văn h ọc, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 4. Các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Trực quan, dùng lời, thực hành, trò chơi. 5. Luyện phát âm cho trẻ: Khái niệm, nội dung, đặc điểm phương pháp hướng dẫn. Ch ỉ ra một số lỗi về phát âm và các biện pháp khắc phục. 6. Phát triển vốn từ: Khái niệm, nhiệm vụ, đặc điểm, nội dung, phương pháp hướng dẫn. 7. Dạy trẻ nói đúng ngữ pháp: Khái niệm, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hướng dẫn. 8. Dạy trẻ nói mạch lạc:Khái niệm, các hình thức ngôn ngữ mạch lạc, ph ương pháp hướng dẫn. 9. Ý nghĩa và nhiệm vụ của việc dạy trẻ làm quen với chữ cái. 10. Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với nhóm chữ cái cụ thể. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Quang Ninh, Bùi Kim Tuyến, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thanh Hồng. Tiếng Việt và Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ, NXBGD, 2001. 2. Cao Đức Tiến, NguyễnQuang Ninh, Hồ Lâm Hồng. Tiếng Việt và Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ, NXBGD, 1993. 3. Nguyễn Xuân Khoa. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo. NXBGD, 1997. 4. Hoàng Kim Oanh, Phạm Thị Việt, Nguyễn Kim Đức. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi. NXB ĐHQG Hà Nội. 2001. 5. Đinh Hồng Thái. Giáo trình phương pháp phát triển lời nói cho tr ẻ em. NXBGD, Hà Nội, 2007. Phần II: 1. Vai trò, nhiệm vụ và nguyên tắc của việc dạy trẻ những bi ểu t ượng toán h ọc c ơ bản. 1.1. Vai trò của kiến thức toán học ban đầu đối với sự phát triển toàn diện của đứa trẻ. 1.2. Sự phát triển những biểu tượng toán hoch sơ đẳng, đi ều ki ện cần thi ết đ ể chu ẩn b ị cho trẻ vào học ở trường phổ thông. 1.3. Nguyên tắc dạy trẻ những kiến thức toán học sơ đẳng. 2. Các phương pháp và hình thức dạy trẻ những kiến thức toán học sơ đẳng. 2.1. Các phương pháp dạy trẻ những kiến thức toán học sơ đẳng. 2.2. Các hình thức dạy trẻ những kiến thức ban đầu. 3. Hình thành biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non. 3.1. Đặc điểm phát triển ở trẻ mầm non biểu tượng về tập hợp. 3.2. Nội dung hình thành biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non. 3.3. Phương pháp hình thành biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non. 3.4. Các hình thức hình thành biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non. 4. Hình thành biểu tượng về số lượng và dạy đếm cho trẻ mầm non.
  2. 4.1. Đặc điểm phát triển ở trẻ mầm non biểu tượng về dãy số tự nhiên trong quá trình hoạt động đếm và đo đạc. 4.2. Nội dung dạy đếm vè hình thành biểu tượng về con số cho trẻ. 4.3. Phương pháp dạy đếm và hình thành biểu tượng con số cho trẻ mầm non. 4.4. Các hình thức hình thành biểu tượng về con số và dạy đếm cho trẻ mầm non. 5. Hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mầm non. 5.1 Đặc điểm phát triển những biểu tượng về kích thước vật thể và các hình hình học ở trẻ em. 5.2 Nội dung hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mầm non. 5.3 Phương pháp hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mầm non. 5.4 Các hình thức hình thành biểu tượng về kích thước vật thể và các hình hình h ọc cho trẻ mầm non. 6. Hình thành biểu tượng vềhình dạng vật thể cho trẻ mầm non. 6.1. Đặc điểm phát triển những biểu tượng về hình dạng vật thể và các hình hình h ọc ở trẻ em. 6.2. Nội dung hình thành biểu tượng về hình dạng vật thể cho trẻ mầm non. 6.3. Phương pháp hình thành biểu tượng về hình dạng vật thể cho trẻ mầm non. 6.4. Các hình thức hình thành biểu tượng về hình dạng vật thể và các hình hình h ọc cho trẻ mầm non. Ghi chú: Nọi dung trọng tâm là các mục 3,4,5,6, ở mỗi mục c ần chú ý đ ến ph ần đặc đi ểm và phương pháp dạy học đối với trẻ ở từng độ tuổi (3-4, 4-5, 5-6), cho ví dụ cụ thể để minh họa. Tài liệu tham khảo: 1. Phương pháp hình thành biểu tượng toán h ọc s ơ đẳng cho tr ẻ m ầm non. Đỗ Thị Minh Liên, NXBGD, Hà Nội, 2005. 2. Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với nh ững bi ểu t ượng s ơ đ ẳng v ề toán. Nguyễn Duy Thuận, Trịnh Minh Loan, NXBGD, Hà Nội, 2002. 3. Toán và phương pháp hình thành biểu tượng s ơ đ ẳng v ề toán cho tr ẻ m ầm non. Nguyễn Thanh Sơn, Đào Như Trang, Trịnh Minh Loan, NXBGD, Hà Nội, 2004. 4. Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non . Nguyễn Anh Tuyết (chủ biên), Phạm Hoàng Gia, Đoàn Thị Tâm, NXBGD, 1997.
Đồng bộ tài khoản