intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 7 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Võ Trường Toản

Chia sẻ: Phươngg Phươngg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
540
lượt xem
61
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 7 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Võ Trường Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 7 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Võ Trường Toản dưới đây hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập thật tốt môn Vật lý để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Tham khảo đề thi giúp các em nắm vững được kiến thức cũng như làm quen với các dạng câu hỏi có trong bài kiểm tra, giúp các em tự tin hơn khi làm bài kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 7 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Võ Trường Toản

Trường THCS Võ Trường Toản ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 1 TIẾT HKI MÔN VẬT LÝ 7-NH 16-17<br /> I-LY THUYẾT<br /> 1/ Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?khi nào ta nhìn thấy một vật ?<br /> 2/ Thế nào là vật sáng ,nguồn sáng? Nêu một số ví dụ về nguồn sáng ,vật sáng.<br /> 3/ Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thông thường, ánh sáng truyền đi trong không khí<br /> có truyền thẳng hay không?<br /> 4/ Thế nào là tia sáng ,chùm sáng ?<br /> 5/ Nêu tên ba loại chùm sáng thường gặp và đặc điểm về đường truyền của các tia sáng trong mỗi<br /> chùm sáng đó.<br /> 6/ Thế nào là bóng tối , bóng nửa tối?<br /> 7/Thế nào là hiện tượng nhật thực ? Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời ,Mặt trăng và Trái đất ở<br /> những vị trí nào so với nhau?<br /> Khi có nhật thực xảy ra,những vị trí nào trên mặt đất có thể quan sát được hiện tượng này?,Lúc đó tại<br /> những vị trí này là ban ngày hay ban đêm?<br /> 8/ Thế nào là hiện tượng nguyệt thực?Hiện tượng này xảy ra khi Mặt trời,Mặt trăng và Trái đất ở<br /> những vị trí nào so với nhau?<br /> Khi có nguyệt thực xảy ra ,những vị trí nào trên mặt đất có thể quan sát được hiện tượng này? Lúc đó<br /> tại những vị trí này là ban ngày hay ban đêm?<br /> 9/ Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Vẽ hình ,ghi chú các kí hiệu đầy đủ<br /> 10/ Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật được tạo bởi gương phẳng.<br /> 11/ Hãy giải thích vì sao ta có thể nhìn thấy ảnh của một vật sáng tạo bởi gương phẳng nhưng lại<br /> không thể hứng được ảnh này trên màn chắn.·<br /> 12/ Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật sáng được tạo bởi gương cầu lồi.<br /> 13/ Hãy so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng khi các gương có cùng kích thước<br /> và cùng vị trí đặt mắt trước gương.<br /> 14/ Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật được đặt gần gương cầu lõm.<br /> 15/ Nêu đặc điểm của chùm tia phản xạ từ gương cầu lõm khi chùm tia tới là chùm song song<br /> II- BÀI TẬP<br /> <br /> 1/ Trong một lớp học ,thầy giáo đang quay lưng về phía bảng còn học sinh đang nhìn lên bảng.hãy<br /> cho biết<br /> a/ Bảng là nguồn sáng hay vật sáng?<br /> b/ Học sinh có nhìn thấy bảng không ,vì sao?<br /> c/ Thầy giáo có nhìn thấy bảng không, vì sao?<br /> 2/ Trong một buổi tập trung học sinh ở sân trường ,các học sinh đứng xếp thành hàng dọc. Hãy cho<br /> biết:<br /> a) Người chỉ huy đứng trước một hàng dọc học sinh,làm cách nào để biết được các học sinh đã đứng<br /> thẳng hàng hay chưa?<br /> b) Một học sinh trong hàng đứng ở phía sau,làm cách nào để biết được mình đã đứng thẳng hàng<br /> hay chưa?<br /> 3/ Hãy vẽ một gương phẳng ,vẽ tia tới SI có góc tới i = 300 và tia phản xạ IR.<br /> 4/ Chiếu một tia sáng đến một gương phẳng.Biết tia phản xạ và tia tới hợp với nhau một góc 500 .Hãy<br /> tính góc phản xạ? Vẽ hình<br /> 5/<br /> Hãy vẽ ảnh ảo của điểm sáng S qua gương<br /> S<br /> <br /> phẳng bằng 2 cách<br /> 1/ dùng định luật phản xạ ánh sáng<br /> S<br /> <br /> M<br /> <br /> 2/ dùng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng<br /> <br /> 6/ Cho một điểm sáng S và một vị trí M đặt mắt trước gương phẳng như<br /> hình vẽ<br /> <br /> S<br /> <br /> .Hãy vẽ và nêu cách vẽ một tia sáng từ S đến gương có tia phản xạ<br /> đi đến mắt<br /> <br /> 7/ Một người đứng trước một gương phẳng để soi gương.Khoảng cách từ người đến bề mặt gương là<br /> 60 cm.<br /> a) Khoảng cách từ người này đến ảnh tạo bởi gương là bao nhiêu?<br /> b) Khi ngươi này tiến lại gần gương thêm 10 cm, khoảng cách giữa người này và ảnh tạo bởi gương<br /> tăng hay giảm bao nhiêu ?<br /> 8/ Cho một gương phẳng ,M là vị trí đặt mắt nhìn vào gương và S là một vât sáng nhỏ.<br /> a/ Hãy vẽ và chỉ ra trên hình đâu là vùng nhìn thấy của gương..<br /> b/ Vật S có nằm trong vùng nhìn thấy của gương không? Nếu có ,hãy vẽ và nêu cách vẽ đường đi<br /> của tia sáng từ S đến gương, phản xạ và đến mắt<br /> <br /> M<br /> · S<br /> <br /> Trường THCS Võ Trường Toản<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT HKI NH 2016– 2017<br /> MÔN THI: VẬT LÝ LỚP 7 ĐỀ A<br /> <br /> I- LÝ THUYẾT (5đ)<br /> Câu 1: a/<br /> <br /> Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? khi nào ta nhìn thấy một vật ? (1đ)<br /> b/<br /> <br /> Câu 2: a/<br /> <br /> Thế nào là tia sáng ,chùm sáng ? (1đ)<br /> <br /> Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật được tạo bởi gương phẳng.(1đ)<br /> <br /> b/ Hãy giải thích vì sao ta có thể nhìn thấy ảnh của một vật sáng tạo bởi gương phẳng nhưng<br /> lại không thể hứng được ảnh này trên màn chắn.(1đ)<br /> Câu 3: Thế nào là hiện tượng nhật thực ? Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời ,Mặt trăng và Trái đất ở<br /> những vị trí nào so với nhau? (1đ)<br /> II- BÀI TẬP (5đ)<br /> Câu 4 : (1,5đ) Trong một lớp học ,thầy giáo đang quay lưng về phía bảng còn học sinh đang nhìn lên<br /> bảng.hãy cho biết<br /> a/ Bảng là nguồn sáng hay vật sáng?<br /> b/ Học sinh có nhìn thấy bảng không ,vì sao?<br /> c/ Thầy giáo có nhìn thấy bảng không, vì sao?<br /> Câu 5 (1,5đ) Hãy vẽ ảnh ảo của điểm sáng S qua gương phẳng bằng 2 cách<br /> <br /> 1/ dùng định luật phản xạ ánh sáng<br /> S<br /> 2/ dùng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng<br /> <br /> Câu 6 (2đ) Một người đứng trước một gương phẳng để soi gương.Khoảng cách từ người đến bề mặt<br /> gương là 60 cm.<br /> a/ Khoảng cách từ người này đến ảnh tạo bởi gương là bao nhiêu? (1đ)<br /> b/ Khi ngươi này tiến lại gần gương thêm 10 cm, khoảng cách giữa người này và ảnh tạo bởi gương<br /> tăng hay giảm bao nhiêu ? (1đ)<br /> <br /> Trường THCS Võ Trường Toản<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT HKI NH 2016 – 2017<br /> MÔN THI : VẬT LÝ LỚP 7 ĐỀ B<br /> <br /> I- LÝ THUYẾT (5đ)<br /> Câu 1: a/ Thế nào là bóng tối , bóng nửa tối? (1đ)<br /> b/ Thế nào là vật sáng ,nguồn sáng? Nêu ví dụ về nguồn sáng ,vật sáng.<br /> <br /> (1đ)<br /> <br /> Câu 2 : a/ Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật sáng được tạo bởi gương cầu lồi (1đ)<br /> b/ Thế nào là hiện tượng nguyệt thực?Hiện tượng này xảy ra khi Mặt trời,Mặt trăng và Trái<br /> đất ở những vị trí nào so với nhau? (1đ)<br /> Câu 3 : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Vẽ hình ,ghi chú các kí hiệu đầy đủ (1đ)<br /> II- BÀI TẬP (5đ)<br /> Câu 4 :Trong một buổi tập trung học sinh ở sân trường ,các học sinh đứng xếp thành hàng dọc. Hãy<br /> cho biết:<br /> c) Người chỉ huy đứng trước một hàng dọc học sinh,làm cách nào để biết được các học sinh đã đứng<br /> thẳng hàng hay chưa? (0,75đ)<br /> d) Một học sinh trong hàng đứng ở phía sau,làm cách nào để biết được mình đã đứng thẳng hàng<br /> hay chưa? (0,75đ)<br /> Câu 5 (1,5đ) Hãy vẽ ảnh ảo của điểm sáng S qua gương phẳng bằng 2 cách<br /> <br /> 1/ dùng định luật phản xạ ánh sáng<br /> 2/ dùng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng<br /> S<br /> <br /> Câu 6 : (2đ) Một người đứng trước một gương phẳng để soi gương.Khoảng cách từ người đến bề mặt<br /> gương là 50 cm.<br /> c) Khoảng cách từ người này đến ảnh tạo bởi gương là bao nhiêu?<br /> d) Khi ngươi này tiến lại gần gương thêm 10 cm, khoảng cách giữa người này và ảnh tạo bởi gương<br /> tăng hay giảm bao nhiêu ?<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2