intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 10 - Trường THPT Trần Phú (Kèm đáp án)

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
227
lượt xem
22
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 10 - Trường THPT Trần Phú (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 10 - Trường THPT Trần Phú (Kèm đáp án) giúp bạn thử sức với các câu hỏi trong đề thi và có cơ hội đánh giá được năng lực nhận thức của bản thân từ đó có hướng ôn tập phù hợp để đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 10 - Trường THPT Trần Phú (Kèm đáp án)

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NAM<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> <br /> TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ<br /> <br /> Môn: Công nghệ 10<br /> <br /> <br /> <br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> <br /> I. Mục tiêu đề kiểm tra<br /> - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của học sinh<br /> - Khảo sát, chọn lọc một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chương trình Công<br /> nghệ 10, theo các nội dung “Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương” nhằm đánh giá năng lực học<br /> tập của học sinh thông qua hình thức trắc nghiệm.<br /> II. Hình thức đề kiểm tra<br /> - Trắc nghiệm.<br /> - Cách thức ra đề kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm trong 45 phút.<br /> III. Thiết lập ma trận<br /> - Liệt kê các chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình Công nghệ 10, phần 1, chương 1<br /> (Bài 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13) .<br /> - Chọn các nội dung cần đánh giá.<br /> - Thực hiện các bước thiết lập ma trận.<br /> - Xác định khung ma trận:<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng thấp<br /> <br /> Vận dụng cao<br /> <br /> Bài 2. Khảo nghiệm 1. Nhắc lại khái niệm của sản 13. Xác định được tầm 22. Áp dụng các thí nghiệm<br /> giống cây trồng<br /> <br /> xuất quảng cáo<br /> <br /> quan trọng của việc đưa khảo nghiệm giống cây<br /> giống mới vào trong khảo trồng vào thực tế<br /> nghiệm giống<br /> <br /> Số câu:<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> 10<br /> <br /> 33.33<br /> <br /> 33.33<br /> <br /> 33.33<br /> <br /> Bài 3, 4: Sản xuất 2. Trình bày được khái niệm 14. Mô tả quy trình sản 23. So sánh sự khác nhau<br /> giống cây trồng<br /> <br /> quy trình sản xuất giống theo xuất giống ở cây tự thụ giữa phương thức duy trì<br /> sơ đồ duy trì<br /> <br /> phấn<br /> <br /> và phục tráng<br /> <br /> 3. Hiểu được nguyên tắc của 15. Trình bày những yêu<br /> quy trình sản xuất giống cẩy cầu sản xuất giống ở cây tự<br /> trồng nông nghiệp<br /> Số câu:<br /> <br /> 5<br /> <br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> thụ phấn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.67<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> 16.67<br /> <br /> 40<br /> <br /> 40<br /> <br /> 20<br /> <br /> Bài 6. Ứng dụng 4. Mô tả đặc điểm của tế bào 16. Trình bày đặc điểm của<br /> <br /> 28. Ứng dụng công<br /> <br /> công nghệ nuôi cấy chuyên hóa<br /> <br /> cây trồng sản xuất theo<br /> <br /> nghệ nuôi cấy mô<br /> <br /> mô tế bào trong<br /> <br /> công nghệ nuôi cấy mô<br /> <br /> trong lâm nghiệp và<br /> <br /> nhân<br /> <br /> giống<br /> <br /> cây<br /> <br /> sản xuất đời sống<br /> <br /> trồng<br /> <br /> nông,<br /> <br /> lâm 5. Liệt kê những ưu điểm của 17. Phân tích quy trình<br /> <br /> nghiệp<br /> <br /> cây trồng được sản xuất theo công nghệ nhân giống bằng<br /> công nghệ nuôi cấy mô<br /> <br /> Số câu:<br /> <br /> 6<br /> <br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> nuôi cấy tế bào<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.01<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 20<br /> <br /> 33.33<br /> <br /> 33.33<br /> <br /> 33.33<br /> <br /> Bài 7. Một số tính 6. Xác định được nguyên nhân 18. Phân tích được vai trò 24. Phân tích yếu tố liên<br /> chất của đất trồng<br /> <br /> hình thành nên độ phì nhiêu tự của từng thành phần cấu quan đến khả năng hấp thụ<br /> nhiên<br /> <br /> tạo keo đất<br /> <br /> của đất<br /> <br /> 7. Nhắc lại khái niệm keo đất<br /> 8. Trình bày vai trò của keo âm<br /> Số câu:<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> <br /> 1.67<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> 16.67<br /> <br /> 60<br /> <br /> 20<br /> <br /> 20<br /> <br /> Bài 9. Biện pháp cải<br /> <br /> 19. Phân biệt các loại đất 25. Ứng dụng biện pháp cải<br /> <br /> tạp và sử dụng đất<br /> <br /> cần cải tạo trong sản xuất<br /> <br /> xám bạc màu, đất<br /> <br /> 20, 21. Phân tích các biện<br /> <br /> xói mòn mạnh trở<br /> <br /> pháp cải tạo đất xám bạc<br /> <br /> sỏi đá<br /> <br /> màu, đất xói mòn mạnh trơ<br /> <br /> tạo trong sản xuất trồng trọt<br /> <br /> sỏi đá.<br /> Số câu:<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> <br /> 1.33<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> 13.33<br /> <br /> 0<br /> <br /> 75<br /> <br /> 25<br /> <br /> Bài 12. Đặc điểm, 9. Nêu được vai trò của phân<br /> <br /> 26. Phân tích được cách sử 29, 30. Ứng dụng kỹ<br /> <br /> tính chất, kĩ thuật sử bón hữu cơ<br /> <br /> dụng của các loại phân bón thuật sử dụng phân<br /> <br /> dụng một số loại<br /> <br /> thông thường<br /> <br /> phân<br /> <br /> bón<br /> <br /> thông<br /> <br /> thường<br /> <br /> bón hóa học trong sản<br /> xuất trồng trọt<br /> <br /> 10. Khái quát được các sử dụng<br /> <br /> 27. Giải thích được nguyên<br /> <br /> phân hóa học<br /> <br /> nhân vì sao đất nông<br /> nghiệp hay bị chua<br /> <br /> Số câu:<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm:<br /> <br /> 1.67<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0.33<br /> <br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> 16.67<br /> <br /> 40<br /> <br /> 0<br /> <br /> 40<br /> <br /> 20<br /> <br /> Bài 13. Ứng dụng 11, 12. Kể tên các loại phân<br /> công nghệ vi sinh bón vi sinh vật thường dùng<br /> trong sản xuất phân<br /> bón<br /> Số câu:<br /> <br /> 2<br /> <br /> Số điểm:<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> 0.67<br /> <br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> 6.67<br /> <br /> 100<br /> <br /> Số câu<br /> <br /> 12<br /> <br /> 9<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> 3.96<br /> <br /> 2.97<br /> <br /> 1.98<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 40<br /> <br /> 30<br /> <br /> 20<br /> <br /> 10<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản