Đề kiểm tra C++

Chia sẻ: Nguyen Nhat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
386
lượt xem
80
download

Đề kiểm tra C++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

6. Viết phương trình tính và hiển thị tổng tất cả các số có giá trị nằm trong khoảng ( 0 đến 24) do người dùng nhập vào thỏa mãn các yêu cầu sau:- Số lượng giá trị người dùng là không chính xác._ Người dùng có thể nhập vào số nguyên bất kỳ nằm ngoài khoảng giá trị trên, trong trường hợp đó chương trình xuất hiện thị cảnh báo cho người dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra C++

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LẦN I  1. giả thiết các biến kiểu bool có tên là A, B, C, và D được dùng trong đoạn mã lệnh sau. if (A && B) if (!C || !D) cout
  2. 7. Cho đoạn chương trình sau, giá trị của biến i, j, k sẽ bằng bao nhiêu sau khi đoạn chương trình được thực hiện. int i = 10; int j = 20; int k = 30; i = (j = (k = k + 7) - 3) + 4; 8. Giá trị của x,y , z sẽ bằng bao nhiêu sao đoạn chương trình sau: int i = 20; int j = 20; int k = 30; int x,y,z; X = i * j % k; Y = i + 1 * j – 1 /k; Z = k / 3 % 3 + k / i – 1; 9. Đoạn chương trình sau sẽ xuất ra màn hình nội dung gì? 10. Nội dung gì sẽ được xuất ra màn hình sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện? int k = 4; do { cout
  3. Đoạn chương trình trên sẽ xuất ra màn hình nội dung gì? (a) 1 2 3 (b) 1 3 (c) 2 3 (d) 3 13. Có lỗi nào xảy ra với đoạn chương trình sau. const float PayRate = 6.50; float OldSalary = PayRate * 40; PayRate = 7.25; float NewSalary = Payrate * 40; 14. Xác định giá trị của biến Z sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện? int R = 6; bool S = true; bool T = false; bool Z = !(S || !T) || (R
  4. a[0] = 0; for (int i = 1; i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản