intTypePromotion=3

Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phan Văn Trị - Mã đề 357

Chia sẻ: Trang Lieu Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
28
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phan Văn Trị - Mã đề 357

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phan Văn Trị - Mã đề 357 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phan Văn Trị - Mã đề 357

  1. TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút;  (25 câu trắc nghiệm) Mã đề thi  357 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:............................................................Lớp: ..........S ố BD: …..................... Câu 1: Gọi l ,  h,  R  lần lượt là độ  dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ  (T). Diện tích toàn phần  Stp của hình trụ (T) là A.  Stp = π Rl + 2π R . B.  Stp = 2π Rl + 2π R . C.  Stp = π Rl + π R . D.  Stp = π Rh + π R . 2 2 2 2 ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ Câu 2: Đa diên đêu loai {3;5} co sô măt  la ̀ A. 8. B. 30. C. 12. D. 20. Câu 3: Gọi  l , h, R  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón.   Đẳng thức nào sau đây luôn đúng. 1 1 1 A.  R 2 = h 2 + l 2 . B.  l 2 = h 2 + R 2 . C.  2 = 2 + 2. D.  l 2 = hR. l h R Câu 4: Tổng bình phương các số thực thỏa mãn phương trình  x 6 − 43 = 0  bằng A. 0. B. 8. C. 16. D. 4 Câu 5: Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm? 4x + 1 2x − 3 3x + 4 −2 x + 3 A.  y = . B.  y = . C.  y = . D.  y = . x+2 3x − 1 x −1 x +1 Câu 6: Tìm   a ,  b ,  c  sao cho đồ  thị  hàm số   y = ax 4 + bx 2 + c  qua   O  và có một điểm cực  tiểu  A ( ) 3; −9 . A.  a = 1; b = −6; c = 0. B.  a = −1; b = 0; c = 0. C.  a = −1; b = 6; c = 0. D.  a = 1; b = 6; c = 0. Câu 7: Cho lăng trụ  tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, mặt bên là các hình  vuông. Diện tích toàn phần của hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là 2π a 2 3π a 2 A.  ( 3 + 1). 2 B.  2π a . C.  . D.  4π a 2 . 3 2 Câu 8: Cho khối nón có chu vi đường tròn đáy là  6π , chiều cao bằng  7 . Thể  tích của  khối nón là A.  3π 7. B.  12π . C.  36π . D.  9π 7. Câu 9: Cho hình chóp S.ABC. Gọi A’, B’ lần lượt là trung điểm của SA, SB. Khi đó tỉ số  thể tích của hai khối chóp S.A’B’C và S.ABC là 1 1 1 1 A.  . B.  . C.  . D.  . 8 2 3 4 Câu 10: Biểu thức  3 a 3 a a  (a > 0) được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là 1 2 3 1 A.  a 2 . B.  a 3 . C.  a 4 . D.  a 3 .                                                Trang 1/3 ­ Mã đề thi 357
  2. 3− x Câu 11: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y =  là x+2 A.  y = −3 . B.  y = 3 . C.  y = −1 . D.  y = 1 . 1 6 �1 1 1 − � �3 � 2 3 2 2 3 �2 2 � a b (a b ) � − − Câu 12:  Cho biểu thức   P = �a � �  với   a ,   b   là các số  dương.  � � � � � Khẳng định nào sau đây là đúng? b3 a a a A.  P = b3 a . B.  P = . C.  P = . D.  P = . a b3 ab3 Câu 13: Cho  x, y  là hai số thực dương và  m, n  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây  là sai? B.  ( x n ) = x nm . m A.  ( xy ) = x n . y n . D.  x m . y n = ( xy ) n m+n C.  x m .x n = x m + n . . 3 Câu 14: Hàm số y =  4 − x 2 ( ) 5  có tập xác định là A.  ( −�; −2 ) �( 2; +�) . B.  ( −2; 2 ) . C.  ᄀ . D.  ᄀ \ { 2} . 3 Câu 15: Đạo hàm của hàm số  y = ( 2 x − 3) 4  là 3 3 3 A.  y / = ( 2 x − 3) 4 . B.  y = / . 4 2 2x − 3 4 3 3 C.  y = D.  y = / / . . ( 2 x − 3) ( 2 x − 3) 2 3 2 4 4 4 −3 Câu 16: Cho hàm số  y = x 4 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? −3 −47 x > 0 A. Hàm số có đạo hàm là  x  ( )  . B. Hàm số nghịch biến trên  ᄀ . 4 C. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận. D. Đồ thị hàm số luôn đi qua A(1;1). Câu 17: Cho hình chóp  S.ABC  có đáy  ABC  là tam giác vuông cân tại  B ,  AB = a . Tam  giác  SAC  cân tại  S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết góc giữa  SB  và  mặt phẳng đáy bằng  450 . Thể tích khối chóp  S.ABC  là A.  a3 3 B.  a3 3 C.  a3 2 D.  a3 2 . . . . 4 12 12 4 ( ) ( ) −1 −1 Câu 18: Cho biểu thức  A = ( a + 1) + ( b + 1) . Nếu a =  2 + 3 −1 −1  và b =  2 − 3  thì giá trị  của A là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 19:  Một Bác nông dân cần xây dựng một hố  ga không có nắp dạng hình hộp chữ  nhật có thể tích  3200 cm3 , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng  2 . Hãy  xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? A.  1200 cm 2 . B.  160 cm 2 . C.  120 cm 2 . D.  1600 cm 2 . Câu 20: Khẳng định nào sau đây là sai?                                                Trang 2/3 ­ Mã đề thi 357
  3. 1 A.  ( −π ) = −π . B.  ( −0,5 ) D.  ( −0,1) = 1. 1 −1 0 = −2. C.  3 −1 = ( −1) 3 . m2 2 − n2 3 Câu 21: Cho  m, n > 0 , biểu thức  − 1  bằng với biểu thức nào sau đây? (m ) 2 2 +n 3 −2m 3 2m 3 2n 3 −2n 3 A.  . B.  . C.  . D.  . m 2 +n 3 m 2 +n 3 m 2 +n 3 m 2 +n 3 Câu 22: Tìm tất cả  các giá trị  của tham số   m  để  hàm số   y = x 3 − 2mx 2 + m 2 x + 2  đạt cực  tiểu tại  x = 1 . A.  m = 3 . B.  m = 1; m = 3. . C.  m = −1 . D.  m = 1 . Câu 23: Người ta nối trung điểm các cạnh của một hình hộp chữ nhật rồi cắt bỏ các hình   chóp tam giác ở các góc của hình hộp (như  hình bên dưới). Hình còn lại là một hình đa  diện có số cạnh và số mặt là A. 14 mặt ; 24 cạnh. B. 12 mặt ; 36 cạnh. C. 14 mặt ; 36 cạnh. D. 16 mặt; 24 cạnh. Câu 24: Cho hai khối trụ như hình vẽ, biết  a < b  . So sánh thể tích của hai khối trụ đó. A. Thể tích khối trụ (H2) luôn lớn hơn thể tích khối trụ (H1). B. Tùy vào giá trị của a , b. C. Thể tích khối trụ (H1) luôn bằng thể tích khối trụ (H2). D. Thể tích khối trụ (H1) luôn lớn hơn thể tích khối trụ (H2). Câu 25: Thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có các cạnh đều bằng a là 1 2π a 3 π 2a 3 2 3 A.  π a 3 . B.  . C.  . D.  πa . 6 9 12 6 ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 3/3 ­ Mã đề thi 357

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản