Đề kiểm tra học kì 1 môn địa lý lớp 11 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2010 - 2011

Chia sẻ: Nguyen Phuong Ha Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
589
lượt xem
55
download

Đề kiểm tra học kì 1 môn địa lý lớp 11 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2010 - 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì 1 môn địa lý lớp 11 tỉnh bà rịa vũng tàu năm học 2010 - 2011', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 1 môn địa lý lớp 11 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2010 - 2011

  1. SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 11 Hướng dẫn chấm có 01 trang I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 8,0 điểm) Câu 1: ( 4,0 điểm) - Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế: + Thương mại thế giới phát triển mạnh ( dẫn chứng) ( 0,5 điểm) ( dẫn chứng ) + Đầu tư nước ngoài tăng nhanh ( 0,5 điểm) + Thị trường tài chính quốc tế mở rộng ( dẫn chứng) ( 0,5 điểm) + Các công ty xuyên quốc gia có vai tro ngày càng lớn ( 0,5 điểm) - Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế: + Tích cực: Thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế. ( 0,75 điểm) + Tiêu cực: Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo. ( 0,25 điểm) - Thời cơ đối với Việt Nam Mở rộng thị trường, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tiếp nhận các tiến bộ khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. ( 1,0 điểm) Câu 2 : (4,0 điểm) - Vẽ biểu đồ : Đúng, đẹp, chính xác ( 2,0 điểm) - Lưu ý +Nếu thiếu tên biểu đồ, thiếu số liệu ghi trên các cột : Trừ mỗi ý 0,25 điểm + Nếu chia tỉ lệ trên trục tung ( trục đơn vị) sai chỉ cho toàn biểu đồ tối đa là 1,0 điểm + Nếu chia khoảng cách trên trục hoành ( trục năm) sai trừ 0,5 điểm. - Nhận xét : Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La Tinh không đều ( dẫn chứng) : 0,5 điểm) - Giải thích: + Tình hình chính trị thiếu ổn định đầu tư của nước ngoài giảm. ( 0,5 điểm) + Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài, sự cản trở của các thế lực bảo thủ Thiên Chúa giáo. ( 0,5 điểm) + Chưa xây dựng được một đường lối phát triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ, phụ thuộc vào tư bản bên ngoài ( 0,5 điểm) II/ PHẦN RIÊNG ( 2,0 điểm) Phần A -Liên kết vùng Châu Âu là chỉ một khu vực biên giới của EU, mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia. (1,0 điểm) - Ý nghĩa của liên kết vùng Ma-xơ Rai nơ: + Tăng cường quá trình liên kết nhất thể hóa ở EU ( 0,5 điểm) + Mở rộng hợp tác giữa các nước về mọi mặt mang lợi ích chung cho các bên tham gia.(0,5điểm) Phần B Đặc điểm khái quát của nền kinh tế tri thức: + Cơ cấu kinh tế: Dich vụ là chủ yếu, trong đó các ngành cần nhiều tri thức chiếm ưu thế tuyệt đối ( ngân hàng, tài chính, bảo hiểm..) ( 0,5 điểm) + Công nghệ chủ yếu để thúc đẩy phát triển : Công nghệ cao, điện tử hóa , tin học hóa.. ( 0,5 điểm) + Cơ cấu lao động : công nhân tri thức là chủ yếu ( 0,25 điểm) + Tỉ lệ đóng góp của khoa học- công nghệ cho tăng trưởng kinh tế: > 80% ( 0,25 điểm) + Tầm quan trọng của giáo dục: Rất lớn ( 0,25 điểm) + Vai trò của công nghệ thông tin, truyền thông :Quyết định ( 0,25 điểm)
  2. ------------------- HẾT---------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản