Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
5
download

Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x z + x t + x + xyzt + y + yz a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

  1. BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ – Chép đề trước khi làm. ĐỀ 1 (ĐỀ LẺ) Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng ((a ∨ b) → (b∨ c)) ∨ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c) Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x y z + x y z t + x y z t + xyzt + x y z + x yz a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool. ĐỀ 2 (ĐỀ CHẴN) Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng sai ((a ∨ b) → (b∨ c)) ∧ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c) Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có ít nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x y z t + x y zt + x y z + x yz + x y z + x y z t a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool. Hết
Đồng bộ tài khoản