Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Mã số hồ sơ 143627

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
6
download

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Mã số hồ sơ 143627

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “bà mẹ việt nam anh hùng”, mã số hồ sơ 143627', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Mã số hồ sơ 143627

  1. Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Mã số hồ sơ 143627 a) Trình tự thực hiện: Bước 1. UBND cấp xã lập danh sách những bà mẹ thuộc đối tuợng tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” báo cáo UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao động – TB&XH). Bước 2. Phòng Lao động – TB&XH chịu trách nhiệm giúp UBND cấp huyện hướng dẫn, rà soát việc lập danh sách ở cấp xã, đối chiếu danh sách liệt sỹ đang quản lý, cùng các cơ quan liên quan xác minh, tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh (qua Sở Lao động – TB&XH). b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: Bản kê khai danh sách về từng bà mẹ do UBND cấp xã và viên bản họp kiểm tra xác minh của các đoàn thể chính trị, xã hội; - Số lượng hồ sơ: 2 bộ
  2. d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã. - Cơ quan phối hợp : Các đoàn thể chính trị. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị, danh sách. h) Lệ phí : Không. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “bà mẹ Việt Nam anh hùng”: - Có 2 con là liệt sỹ và cói chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;
  3. - Có 2 con mà cả hai con là liệt sỹ hoặc chỉ có một con mà người con đó là liệt sỹ; - Có từ 3 con trở lên là liêt sỹ; - Có 1 con là liệt sỹ, chồng và bản thân là liệt sỹ. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ Về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. - Công văn số 4879/LĐ-TBXH ngày 11/11/1994 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thi hành Nghị định 176/CP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản