intTypePromotion=1

Đề ôn tập giữa HK 2 môn Tiếng Việt năm 2014 - Môn đọc hiểu

Chia sẻ: Phan Doanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
236
lượt xem
13
download

Đề ôn tập giữa HK 2 môn Tiếng Việt năm 2014 - Môn đọc hiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo đề ôn tập giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt năm 2014 - Môn đọc hiểu. Phần kiểm tra đọc tiếng Việt nhằm hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn tập giữa HK 2 môn Tiếng Việt năm 2014 - Môn đọc hiểu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ******************** ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ II Năm học : 2013-2014 MÔN : ĐỌC HIỂU Bài : HAI BÀ TRƯNG. Thưở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,…Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chống bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách. Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời : - Không ! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Theo Văn Lang Bài : Hai Bà Trưng. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu chéo vào ô vuông (  ) trước ý đúng trong các câu trả lời sau đây : 1.Hai Bà Trưng có chí lớn như thế nào ? a. Hai Bà Trưng rất giỏi võ nghệ. b. Hai Bà Trưng nuôi chí giành lại non sông. c. Hai Bà Trưng vừa có tài vừa có sức. 2. Chi tiết nào nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa ? a. Đoàn quân rùng rùng lên đường. b. Tiếng trống đồng dội lên. c. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. 3. Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai bà Trưng ? a. Vì Hai bà Trưng lãnh đạo nhân dân, giải phóng đất nước, là hai vị anh hùng đầu tiên trong lịch sử nước ta. b. Vì Hai bà Trưng lãnh đạo nhân dân. c. Vì Hai Bà Trưng là hai vị anh hùng đầu tiên chống giặc ngoại xâm.
  2. 4. Bộ phận in đậm trong câu “ Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác “ trả lời cho câu hỏi nào ? a. Ở đâu ? b. Khi nào ? c. Vì sao ? 5. Từ cùng nghĩa với Tổ quốc a. giang sơn b. bảo vệ c. xây dựng ĐÁP ÁN : Câu 1 2 3 4 5 Ý đúng b c a b a Điểm 1đ 1đ 1đ 0.5đ 0.5đ
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ******************** ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ II Năm học : 2013-2014 MÔN : ĐỌC HIỂU Bài : SUÔI A/ Đọc thầm :Học sinh đọc thầm bài văn sau đây và làm các bài tập bên dưới. Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sương của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra . Từ lòng khe hẹp thung xa Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời . Em đi cùng suối, suối ơi Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông . VŨ DUY THÔNG. B/ Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời đúngcho từng câu hỏi dưới đây: 1. Suối do đâu tạo thành. a. Do sông tạo thành. b. Do biển tạo thành. c. Do mưa và các nguồn nước tạo thành. 2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào? Suối gặp bạn hoá thành sông. Sông gặp bạn hoá mênh mông biển ngời a. Suối và sông là bạn của nhau. b. Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển. c. Suối, sông và biển là bạn của nhau. 3. Trong khổ thơ hai, những sự vật nào được nhân hoá? a. Suối, sông. b. Sông, biển. c. Suối, biển.
  4. 4. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ? a. Lát sau, chúng em, đã trồng xong bồn hoa. b. Lát sau chúng em, đã trồng xong bồn hoa. c. Lát sau, chúng em đã trồng xong bồn hoa. 5. Bộ phận trả lời cho câu hỏi“Vì sao?” trong câu :“Biển mênh mông vì có sông đổ ra biển” là: a. Vì có sông đổ ra biển. b. Biển mênh mông. c. Đổ ra biển. ĐÁP ÁN : Câu 1 2 3 4 5 Ý đúng c b a c a Điểm 1đ 1đ 0.5đ 1đ 0.5đ
  5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ******************** ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ II Năm học : 2013-2014 MÔN ĐỌC HIỂU Bài : RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO Tết Trung thu đã đến, Mẹ tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho Tâm một mâm cỗ nhỏ : Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím. Tâm rất thích mâm cỗ. Em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh, nom rất vui mắt. Chiều rồi đêm xuống. Trẻ con bên hàng xóm bập bùng trống ếch rước đèn. Lúc đó, tâm lại thấy không thích mâm cỗ của mình bằng đám rước đèn. Tâm bỏ mâm cỗ chạy đi xem. Tâm thích nhất cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. Tâm thích cái đèn quá, cứ đi bên cạnh Hà, mắt không rời cái đèn. Hà cũng biết là bạn thích nên thỉnh thoảng lại đưa cho Tâm cầm một lúc. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn, reo : “Tùng tùng tùng, dinh dinh !...” Theo NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi vaên Rước đèn ông sao, sau ñoù döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc, em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc nhöõng yù traû lôøi ñuùng cho töøng caâu hoûi döôùi ñaây: 1. Mâm cỗ trung thu của Tâm được bày như thế nào ? a. Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, một nải chuối ngự và bó mía tím. b. Một nãi chuối, một lồng đèn, một hộp bánh. c. Một quả bưởi, một quả ổi, một nãi chuối ngự. 2. Tâm thích nhất cái gì? a. Mâm cỗ của mẹ. b. Đèn ông sao của bạn Hà. c. Đồ chơi của mình. 3. Chi tiết nào cho thấy cuộc rước đèn trung thu rất vui? a. Trẻ con bập bùng trống ếch rước đèn. b. Trẻ con reo: “Tùng tùng tùng, dinh dinh!...” c. Cả hai ý trên đều đúng. 4. Trong câu “Nụ hoa hồng nhè nhẹ đung đưa, như muốn cười với gió, như muốn đùa cùng ong.” Sự vật nào được nhân hóa? a. Ong. b. Gió. c. Nụ hoa hồng. 5. Bộ phận in đậm trong câu “ Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.” trả lời cho câu hỏi nào dưới đây?
  6. a. Ở đâu ? b. Vì Sao ? c. Khi nào ? ĐÁP ÁN : Câu 1 2 3 4 5 Ý đúng a b c c a Điểm 1đ 1đ 0.5đ 1đ 0.5đ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2