ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 3

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
502
lượt xem
240
download

ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi toán lớp 6 đề 3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 3

  1. ĐỀ Ô THI TOÁN LỚP 6 Đề 3 Câu1 : Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi được 12% so với giá vốn. Giá vốn của cái quạt là : C A. 300 000 đồng B. 290 000 đồng 310 000 đồng D. 280 000 đồng . Câu2 : Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 5,4m và chiều rộng 4,2m. Người ta lát căn phòng bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 3dm. Số viên gạch men cần để lát căn phòng đó là: C A. 252 viên B. 162 viên 189 viên D. 756 viên . Câu3 : Hình vuông ABCD có diện tích A E B 2 bằng 16cm . Hai điểm E, F lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AD. F Khi đó diện tích của hình thang EBDF là: D C C A. 2 cm2 B. 4 cm2 8 cm2 D. 6 cm2 . Câu4 : Số hình tam giác ở hình bên là : B C D A. 7 10 9 12 . . . Câu5 : Chu vi một hình vuông tăng 20%. Vậy, diện tích hình vuông đó tăng : C A. 44% B. 34% 20% D. 25% . Câu6 : 2 y 7 2 3 10 Tìm y , biết : : :  : : 3 9 5 7 5 9 C A. y = 5 B. y = 10 y = 7 D. y = 2 . Câu7 : Một xe máy lên dốc từ A đến B với vận tốc 25 km/giờ rồi lập tức trở về A với vận tốc gấp 2 lần vận tốc lúc đi. Biết thời gian cả đi và về là 3 giờ. Vậy, quãng đường AB dài : C A. 60 km B. 45 km 50 km D. 75 km . Câu8 : 1 1 Biết hiệu của hai số là 84 và số bé bằng số lớn . Số bé là: 3 5 B C D A. 120 172 42 126 . . . Câu9 : 1 Mẹ biếu bà số trứng gà mẹ có, biếu dì một nửa số trứng gà còn lại, cuối cùng mẹ còn 3 12 quả trứng gà. Vậy, số trứng gà lúc đầu mẹ có là : A. 24 quả trứng gà B. 30 quả trứng gà C 36 quả trứng gà D. 42 quả trứng gà Đề 3 – Toán – TS NTP - 2009 1
  2. . Câu10 1 Cho tam giác ABC. Nếu giảm đáy BC đi đáy BC thì diện tích giảm đi 127 m2. Diện : 3 tích tam giác ABC là: C A. 318 m2 B. 381 m2 348 m2 D. 384 m2 . Câu11 1 1 Số 2 gấp bao nhiêu lần? : 4 8 C A. 24 lần B. 12 lần 9 lần D. 18 lần . Câu12 1 Chu vi hình tròn bé bằng chu vi hình tròn lớn. Vậy, diện tích hình tròn lớn gấp diện : 2 tích hình tròn bé là: C A. 2 lần B. 4 lần 5 lần D. 3 lần . Câu13 Chữ số 7 trong số thập phân 34,708 có giá trị là: : 7 7 C 7 A. B. 7 D. 1000 10 . 100 Câu14 Một vòi nước chảy vào bể cứ 2m mất 15 phút 20 giây. Biết rằng thể tích của bể là 7m3. 3 : Vậy, thời gian để vòi nước đó chảy đầy bể là: C A. 53 phút 40 giây B. 49 phút 40 giây 46 phút D. 7 phút 40 giây . Câu15 Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 64m. Người ta muốn vẽ trên bản đồ thành một : hình vuông có diện tích là 4cm2 thì phải vẽ theo tỉ lệ bản đồ là: 1 1 C 1 1 A. B. D. 6400 1600 . 800 640000 Câu16 Tổng của 1 + 3 + 5 + ... +2005 + 2007 + 2009 =…...Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : : C A. 1009020 B. 1010152 1010025 D. 1011030 . Câu17 Biết tổng của hai số là 0,25 và thương của hai số đó là 0,25. Số lớn là : : C A. 0,05 B. 0,15 0,12 D. 0,2 . Câu18 16 Cho phân số . Hãy tìm một số sao cho đem tử cộng với số đó và đem mẫu số trừ đi : 47 3 số đó ta được phân số mới bằng phân số . Số đó là: 4 B C D A. 11 9 12 10 . . . Câu19 3 1 ngày = ...............giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: : 4 7 C A. 75 giờ B. giờ 42 giờ D. 105 giờ 4 . Đề 3 – Toán – TS NTP - 2009 2
  3. Câu20 2009 2008 29 2009 Cho các phân số sau : ; ; ; . Phân số lớn nhất là : : 2009 2009 28 2008 2008 2009 C 2009 29 A. B. D. 2009 2009 . 2008 28 __________________________ Đề 3 – Toán – TS NTP - 2009 3
  4. phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : To¸n TuyÓn sinh líp 6 M· §Ò sè : 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đề 3 – Toán – TS NTP - 2009 4
Đồng bộ tài khoản