ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 6

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
383
lượt xem
167
download

ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi toán lớp 6 đề 6', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 6

  1. ĐỀ ÔN THI TOÁN LỚP 6 Đề 6 Câu1 : Một xe máy lên dốc từ A đến B với vận tốc 25 km/giờ rồi lập tức trở về A với vận tốc gấp 2 lần vận tốc lúc đi. Biết thời gian cả đi và về là 3 giờ. Vậy, quãng đường AB dài : C A. 60 km B. 75 km 50 km D. 45 km . Câu2 : 1 Mẹ biếu bà số trứng gà mẹ có, biếu dì một nửa số trứng gà còn lại, cuối cùng mẹ còn 3 12 quả trứng gà. Vậy, số trứng gà lúc đầu mẹ có là : C A. 24 quả trứng gà B. 42 quả trứng gà 30 quả trứng gà D. 36 quả trứng gà . Câu3 : 2 y 7 2 3 10 Tìm y , biết : : :  : : 3 9 5 7 5 9 C A. y =2 B. y = 10 y = 7 D. y = 5 . Câu4 : Tổng của 1 + 3 + 5 + ... +2005 + 2007 + 2009 =……Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: C A. 1009020 B. 1010152 1010025 D. 1011030 . Câu5 : 3 1 ngày = ...............giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 4 C 7 A. 42 giờ B. 75 giờ 105 giờ D. giờ . 4 Câu6 : 1 1 Biết hiệu của hai số là 84 và số bé bằng số lớn . Số bé là: 3 5 B C D A. 120 172 126 42 . . . Câu7 : Chữ số 7 trong số thập phân 34,708 có giá trị là: 7 7 C 7 A. B. D. 7 1000 10 . 100 Câu8 : 16 Cho phân số . Hãy tìm một số sao cho đem tử cộng với số đó và đem mẫu số trừ đi 47 3 số đó ta được phân số mới bằng phân số . Số đó là: 4 B C D A. 11 9 10 12 . . . Câu9 : 2009 2008 29 2009 Cho các phân số sau : ; ; ; . Phân số lớn nhất là : 2009 2009 28 2008 2009 2009 C 2008 29 A. B. D. 2009 2008 . 2009 28 Câu10 Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 5,4m và chiều rộng 4,2m. Người ta lát căn : phòng bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 3dm. Số viên gạch men cần để lát căn phòng đó là: C A. 162 viên B. 756 viên 189 viên D. 252 viên . Đề 6 – Toán – TS NTP - 2009 1
  2. Câu11 Chu vi một hình vuông tăng 20%. Vậy, diện tích hình vuông đó tăng : : C A. 20% B. 34% 44% D. 25% . Câu12 1 Chu vi hình tròn bé bằng chu vi hình tròn lớn. Vậy, diện tích hình tròn lớn gấp diện : 2 tích hình tròn bé là: C A. 3 lần B. 2 lần 5 lần D. 4 lần . Câu13 Biết tổng của hai số là 0,25 và thương của hai số đó là 0,25. Số lớn là : : C A. 0,2 B. 0,12 0,05 D. 0,15 . Câu14 1 Cho tam giác ABC. Nếu giảm đáy BC đi đáy BC thì diện tích giảm đi 127 m2. Diện : 3 tích tam giác ABC là: C A. 318 m2 B. 348 m2 381 m2 D. 384 m2 . Câu15 Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi được 12% so với giá vốn. Giá vốn của : cái quạt là : C A. 300 000 đồng B. 290 000 đồng 310 000 đồng D. 280 000 đồng . Câu16 Số hình tam giác ở hình bên là : : B C D A. 9 10 12 7 . . . Câu17 1 1 Số 2 gấp bao nhiêu lần? : 4 8 C A. 9 lần B. 24 lần 12 lần D. 18 lần . Câu18 Một vòi nước chảy vào bể cứ 2m3 mất 15 phút 20 giây. Biết rằng thể tích của bể là 7m3. : Vậy, thời gian để vòi nước đó chảy đầy bể là: C A. 7 phút 40 giây B. 53 phút 40 giây 46 phút D. 49 phút 40 giây . Câu19 Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 64m. Người ta muốn vẽ trên bản đồ thành một : hình vuông có diện tích là 4cm2 thì phải vẽ theo tỉ lệ bản đồ là: 1 1 C 1 1 A. B. D. 1600 800 . 6400 640000 Câu20 Hình vuông ABCD có diện tích bằng A E B : 16cm2. Hai điểm E, F lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AD. Khi đó diện tích của F hình thang EBDF là: Đề 6 – Toán – TS NTP - 2009 2
  3. D C C A. 6 cm2 B. 8 cm2 4 cm2 D. 2 cm2 . _____________________________ Đề 6 – Toán – TS NTP - 2009 3
  4. phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : To¸n TuyÓn sinh líp 6 M· §Ò sè : 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đề 6 – Toán – TS NTP - 2009 4
Đồng bộ tài khoản