intTypePromotion=1

Đề số 2 Mã đề 004

Chia sẻ: Kaka_0 Kaka_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
6
download

Đề số 2 Mã đề 004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a, khoảng cách S1S2 đến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,54 μm. Biết điểm M có vân sáng bậc 9 của ánh sáng bước sóng λ1. Nhận xét nào sau đây sai? A. Từ vân sáng trung tâm đếm M ta đếm được 18 vân sáng. B. Trên màn ta nhận được 3 loại vân sáng. C. Vân sáng tại M cùng màu với vân sáng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề số 2 Mã đề 004

  1. Đề số 2 Mã đề 004 1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a, kho ảng cách S1S2 đến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,54 μm. Biết điểm M có vân sáng bậc 9 của ánh sáng bước sóng λ1. Nhận xét nào sau đây sai? A. Từ vân sáng trung tâm đếm M ta đếm được 18 vân sáng. B. Trên màn ta nhận được 3 loại vân sáng. C. Vân sáng tại M cùng màu với vân sáng trung tâm. D. Tại M có vân sáng bậc 8 của ánh sáng bước sóng λ2. 2) Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ an tòan cho phép 64 lần. Thời gian từ lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là A. 6 giờ B. 32 giờ C. 12 giờ D. 24 giờ 3) Hiện tượng quang điện là hiện tượng A. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (có bước sóng ngắn) vào mặt một số chất thì làm chất đó phát sáng. B. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (bước sóng dài) vào mặt vào tấm kim loại tích điện dương thì có e bật ra. C. khi chiếu một chùm sáng thích hợp (bước sóng ngắn) vào mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các electron ở mặt kim loại đó bật ra. D. khi chiếu một chùm sáng có bước sóng đủ ngắn vào mặt một số kim loại thì làm kim loại đó dẫn điện. 4) Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa không khí và nước với góc tới i = 300. Khi đó tia khúc xạ vào trong nước A. có góc khúc xạ lớn hơn 300 nhưng vẫn có màu trắng. B. có góc khúc xạ nhỏ hơn 300 nhưng vẫn có màu trắng. C. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. D. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia tím bị lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất. 5) Tia phóng xạ A. đâm xuyên yếu nhất là tia β. B. đâm xuyên yếu nhất là tia . C. đâm xuyên yếu nhất là tia . D. đều đâm xuyên như nhau. 6) Trong phản ứng hạt nhân có bảo to àn số khối là vì A. tổng điện tích của các hạt ở hai vế trái và vế phải của phương trình luôn bằng nhau. B. tổng số nuclôn ở vế trái và vế phải của phương trình luôn luôn bằng nhau. C. khối lư ợng của hệ bảo toàn. D. trong phản ứng hạt nhân, một số prôtôn chỉ có thể biến thành một nơtrôn và ngược lại. 7) Dòng đ iện xoay chiều ba pha 1 A. là một hệ thống gồm ba dòng đ iện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau chu kì. 3 B. được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc 1200. C. là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch nhau về pha một góc bằng 1200. D. được tạo ra từ ba máy phát điện xoay chiều 1 pha. 8) Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R > 50 Ω, một cuộn thuần cảm kháng ZL = 30 Ω và một dung kháng ZC = 70 Ω khi đặt dưới điện áp hiệu dụng U = 200 V, tầnsố f. Biết công suất mạch P = 400 W, điện trở R có giá trị là A. 120 Ω B. 60 Ω C. 100 Ω D. 80 Ω 9) Tần số nhỏ nhất của phôtôn trong dãy Pasen là tần số của phôtôn được bức xạ khi electron chuyển từ mức năng lượng A. N về mức năng lượng K. B. N về mức năng lượng M C. P về mức năng lượng N D. vô cực về mức năng lư ợng M A 235 1 A 1 10) Xét phản ứng : 92 U  0 n  Z X  Z X  K 0 n  200Mev . Điều gì sau đây sai khi nói về phản ứng này?
  2. A. Đây là phản ứng phân hạch. B. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao C. Đây là phản ứng tỏa năng lượng. D. Tổng khối lượng các hạt sau phản ứng nhỏ hơn 235 1 tổng khối lượng hạt 92 U và hạt 0 n . 11) Ban đầu phòng thí nghiệm nhận 200 g iôt phóng xạ có chu kì bán rã là T = 8 ngày đêm. Sau 768 giờ khối lư ợng chất phóng xạ này còn lại A. 25 g B. 5 g C. 50 g D. 12,5 g 12) Chọn phát biểu sai. A. Tần số của dòng điện xoay chiều phụ thuộc tính chất của mạch điện. B. Dòng điện xoay chiều là một dao động cưỡng bức bởi điện áp dao động điều hòa. C. Độ lệch pha φ của dòng điện so với điện áp phụ thuộc tính chất của mạch điện. D. Trong mạch điện không phân nhánh, cường độ dòng đ iện ở mọi điểm trên mạch là như nhau. 13) Người ta thường tìm cách nâng cao hệ số công suấg đọan mạch điện xoay chiều để A. mạch sử dụng phần lớn công suất do nguồn cung cấp. B. làm tăng công suất nguồn cung cấp cho mạch. C. làm giảm lượng điện tiêu thụ cho mạch. D. độ lệch pha điện áp với dòng điện qua mạch tăng. 14) Khi thực hiện giao thao Y-âng với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân 4 sáng bậc 3. Khi đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n = thì tại M 3 A. ta có vân tối bậc 3 B. sẽ không có vân sáng hoặc tối C. ta có vân tối bậc 4 D. ta có vân sáng bậc 4 15) Một nguồn sáng điểm đơn sắc đặt cách tế bào quang điện đoạn d thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có hiệu điện thế hãm Uh = -2V. Khi đưa nguồn sáng cách tế bào quang điện đọan d’ = 0,5d thì hiệu điện thế hãm sẽ là A. U’h = -1 V B. U’h = -0,5 V C. U’h = -2 V D. U’h = -4 V 16) Chất iôt phóng xạ 153 I có chu kì bán rã 8 ngày đêm. Cho NA = 6,02.1023 hạt/moi, độ phóng xạ của 200 g 31 chất này bằng A. H = 3,6.1018 Bq B. H = 12,4.1018 Bq C. H = 14,4.1017 Bq D. H = 9,2.1017 Bq 17) Theo Anhxtanh A. các nguyên tử khi chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ bức xạ một phôtôn. B. mỗi phôton bị electron hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron. C. khi chiếu ánh sáng vào mặt catôt, điện trường biến thiên trong sóng ánh sáng sẽ làm các electron trong kim loại dao động. D. trong hiện tượng quang điện tất cả các phôtôn chiếu tới kim loại đều được các electrong hấp thụ hoàn toàn. 18) 24 Na là chất phóng xạ β- và tạo thành magiê. Sau thời gian 105 giờ, độ phóng xạ của nó giảm 128 lần. 11 Chu kì bán rã của 24 Na là 11 A. T = 30 giờ B. T = 15 giờ C. T = 3,75 giờ D. T = 7,5 giờ 19) Dung kháng của tụ điện tăng lên A. điện áp xoay chiều cùng pha với dòng điện xoay chiều. B. khi cường độ dòng điện xoay chiều qua tụ tăng lên. C. khi điện áp xoay chiều 2 đầu tụ tăng lên. D. tần số dòng điện xoay chiều qua tụ giảm. 20) Một mẫu 284 Po là chất phóng xạ  có chu kì bán rã T= 140 ngày đêm, tại t = 0 có khối lượng 2,1 g. Sau 10 thời gian t, khối lượng mẫu chỉ còn 0,525 g. Thời gian t bằng A. 140 ngày đêm B. 210 ngày đêm C. 70 ngày đêm D. 280 ngày đêm 21) Dòng điện có dạng I = cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là
  3. A. 9 W B. 7 W C. 10 W D. 5 W 22) Đọan mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một biến trở R, một cuộn thuần cảm kháng ZL = 50 Ω và một dung kháng ZC = 80 Ω khi đặtdưới điện áp hiệu dụng U, tầns ố f. Khi công suất mạch cực đại, R có giá trị là A. 30 Ω B. 65 Ω C. 60 Ω D. 130 Ω 23) Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào A. phụ thuộc hiệu điện thế giữa anôt và catôt. B. không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. C. phụ thuộc bản chất kim loại dùng làm catôt. D. phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích.  24) Cho dòng điện xoay chiều i = 4 2 cos(100πt + ) A chạy qua một điện trở thuần R = 50 Ω . Biểu thức 4 điện áp hai đầu điện trở là   A. u = 200 2 cos(100πt + B. u = 200 2 cos(100πt + )V )V 2 4   C. u = 200cos(100πt + D. u = 200cos(100πt + )V )V 4 2 25) Mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây chỉ có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điện áp xoay chiều 2 đầu mạch bằng điện áp 2 đầu điện trở R khi A. điện áp UL = UC = 0 B. điện áp hai đầu R cùng pha với dòng đ iện. C. điện áp này cùng pha dòng đ iện. D. LCω = 1. 26) Phóng xạ β+ A. có sự biến đổi hạt prôtôn t hành hạt nơtrôn. B. hạt nhân con có cùng số điện tích với hạt nhân mẹ. C. đi kèm theo các phóng xạ . D. hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ. 27) Catôt của một tế bào quang điện làm bằng xêdi làm kim loại có công thoát electron A = 2 eV, được chiếu bởi bức xạ có bước sóng 0,3975 μ m. Cho h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s, e=1,6.10-19C. Hiệu điện thế hãm UAK đủ hãm dòng quang đ iện có giá trị A. -1,125 V B. -1,25 V C. -2,5 V D. -2,125 V 28) Khi chiếu bức xạ điện từ có bư ớc sóng λ = 0,4 μ m vào tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là UAK = -1,5 V. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s, e = -1,6.10-19 C, m = 9,1.10-31 kg. Công thoát của electron bứt khỏi catôt là A. 1,6 eV B. 3,2 eV C. 2 eV D. 2,4 eV 29) Chọn câu đúng A. Sóng điện từ có tần số nhỏ thì năng lượng phôton nhỏ. B. Những sóng điện từ có bước sóng càng nắn tính sóng càng thể hiện rõ. C. Hiện t ượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. D. Hiện t ượng giao thoa dễ xảy ra với sóng điện từ có bước sóng λ nhỏ. 30) Chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng λ có giá trị A. 1 mm B. 0,1 m C. 1 nm D. 0,1 mm 31) Tuổi của Trái đất khoảng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái đất hình thành đã có chất urani. Chu k ì bán ra của urani là 4,5.109 năm. Nếu ban đầu có 2,72 kg urani thì đến nay còn A. 1,26 kg urani B. 1,16 kg urani C. 1,36 kg urani D. 0,76 kg urani.  32) Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện điện dung C = 31,8 µF là u = 80cos(100πt + ) 6 V. Cường độ dòng điện qua đọan mạch là   A. i = 0,8cos(100πt + ) A B. i = 0,8cos(100πt - ) A 2 3
  4.  2 C. i = 0,8 2 cos(100πt - D. i = 0,8cos(100πt + )A )A 2 3 33) Trong chất bán dẫn có hai loại hạt mang điện là A. electron và lỗ trống mang điện dương. B. electron và các ion âm. C. electron và ion dương. D. ion dương và lỗ trống mang điện âm. 34) Trạng thái dừng là trạng thái A. electron không chuyển động quanh hạt nhân. B. nguyên t ử đang có mức năng lượng xác định. C. đứng yên của nguyên tử. D. hạt nhân không dao động. 35) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm, kho ảng cách giữa hai khe là a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Trên đọan từ vân sáng trung tâm O đến điểm M cách O đoạn 6,5 mm, ta có A. 7 vân sáng, 7 vân t ối B. 6 vân sáng, 6 vân t ối C. 6 vân sáng, 7 vân t ối D. 7 vân sáng, 6 vân t ối 36) Quá trình phóng xạ hạt nhân là quá trình A. thu năng lượng B. vừa thu, vừa tỏa năng lượng C. không thu, không tỏa năng lư ợng D. tỏa năng lư ợng. 37) Chọn phát biểu sai. Người ta quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch vì A. nhiên liệu nhiệt hạch hầu như vô tận. B. phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng. C. phản ứng nhiệt hạch dễ xảy ra. D. phản ứng nhiệt hạch “sạch” hơn phản ứng phân hạch. 38) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, tại một điểm trong vùng giao thoa trên màn quan sát sẽ có vân tối khi hiệu đường đi bằng A. một số nguyên lần bước sóng. B. một số nửa nguyên lần bước sóng. C. một số nguyên lần bước sóng D. một số lẻ lần nửa bư ớc sóng. 39) Tia phóng xạ A. đâm xuyên mạnh nhất là . B. đâm xuyên nhanh nhất là tia β. C. đều có tính đâm xuyên như nhau. D. đâm xuyên mạnh nhất là . 40) Chọn phát biểu sai. Tia hồng ngoại A. có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. B. có tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt. C. là những bức xạ có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ. D. kích thích một số chất phát quang. 41) Công thoát e quang điện khỏi đồng là 4,47 eV. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,14 μm vào một quả cầu bằng đồng đặt cô lập thì quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại bằng A. 3 V B. 3,4 V C. 5,1 V D. 4,4 V 42) Độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu cuộn dây không thuần cảm với dòng điện xoay chiều qua cuộn dây tăng lên khi A. tần số dòng điện của mạch tăng. B. cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng. C. điện áp 2 đầu cuộn dây tăng. D. thay đổi điện dung C để mạch có cộng hưởng. 43) Tia phóng xạ A. bị lệch trong điện trường nhiều nhất là tia . B. bị lệch trong điện trường nhiều nhất là tia β. C. bị lệch trong điện trường nhiều nhất là tia . D. không bị lệch trong điện trường. 44) Độ hụt khối của hạt nhân là hiệu số của A. khối lư ợng hạt nhân với tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó. B. khối lư ợng hạt nhân phóng xạ với tổng khối lượng hạt nhân con và khối lượng hạt phóng xạ. C. tổng khối lượng của các electron tạo thành hạt nhân đó với khối lượng hạt nhân đó. D. khối lư ợng hạt nhân trước phản ứng với khối lượng hạt nhân tạo thành sau phản ứng. 45) Mạch R- L - C mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Khi mắc tụ C1 song song với tụ C thì tổng trở của mạch
  5. A. giảm xuống B. tăng lên C. tăng hay giảm tùy giá trị L và C. D. không đổi 46) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với nguồn là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, kho ảng cách giữa hai khe là a = 1 mm. Người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn ra xa hai khe đo ạn 0,5 m. Giá trị của bước sóng λ bằng A. 0,65 μ B. 0,5 μm C. 0,6 μm D. 0,45 μm 47) Trong các tia : đỏ, vàng và tím thì tia có vận tốc lớn nhất trong A. chân không là tia tím B. chân không là tia vàng C. nước là tia tím D. thủy tinh là tia đỏ 48) Trong máy phát điện xoay chiều ba pha A. stato là phần ứng, rôto là phần cảm. B. phần nào quay là phần ứng. C. phần nào đứng yên là phần tạo ra từ trường. D. stato là phần cảm, rôto là phần ứng.
  6. ¤ Ðáp án của ðề thi:004 1.A[1] 2.C[1] 3.C[1] 4.C[1] 5.C[1] 6.D[1] 7.B[1] 8.D[1] 9.B[1] 10.B[1] 11.D[1] 12.A[1] 13. A[1] 14.D[1] 15.C[1] 16.D[1] 17.B[1] 18.B[1] 19.D[1] 20.D[1] 21.D[1] 22.A[1] 23. C[1] 24.B[1] 25.C[1] 26.A[1] 27.A[1] 28.A[1] 29.A[1] 30.C[1] 31.A[1] 32.D[1] 33. A[1] 34.B[1] 35.A[1] 36.D[1] 37.C[1] 38.D[1] 39.D[1] 40.D[1] 41.D[1] 42.A[1] 43. B[1] 44.C[1] 45.C[1] 46.C[1] 47.D[1] 48.A[1]
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2