intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất, thành phần hóa học, lượng thức ăn thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của cỏ voi (Pennisetum purpureum)

Chia sẻ: 9 9 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

141
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích giúp cho các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu xem khoảng cách cắt sau tái sinh nào là tốt nhất trong vụ đông ở cả hai khía cạnh năng suất và giá trị dinh dưỡng, chúng tôi giới thiệu tới các bạn "Đề tài: Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất, thành phần hóa học, lượng thức ăn thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của cỏ voi (Pennisetum purpureum)", mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất, thành phần hóa học, lượng thức ăn thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của cỏ voi (Pennisetum purpureum)

  1. VŨ CHI CƯƠNG - Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất .... ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI TÁI SINH MÙA ĐÔNG ĐẾN NĂNG SUẤT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC, TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CỎ VOI (PENNISETUM PURPUREUM) Vũ Chí Cương*, Nguyễn Thiện Trường Giang và Nguyễn Văn Quân Bộ môn dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và đồng cỏ *Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương - Viện Chăn nuôi - Từ Liêm - Hà Nội Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506; Fax: (04) 38.389.775; Email: vuchicuong@gmail.com ABSTRACT Effect of length of re-growth in the dry season on productivity, chemical composition, potential intake, digestibility and nutritive value of Elephant grass One study of a split plot design with four cutting dates (45, 55, 65 and 75 days from regrowth) aimed at evaluating the possible effects of different cutting intervals in the winter on yields, chemical compositions, vonlunteery intake, nutrient digestibility and nutritive value of regrowth Napier grass (Pennisetum purpurreum) was undertaken from 24 October to 24 November, 2008. Significant (P
  2. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 16-Tháng 2-2009 lượng của cỏ voi thu cắt ở các tuổi tái sinh khác nhau. Do đó, phương pháp thí nghiệm được trình bày riêng cho từng nội dung nhỏ này. Xác định năng suất chất xanh và chất khô của cỏ voi tái sinh lúc 45, 55, 65, 75 ngày. Để xác định năng suất chất xanh của cỏ voi thu cắt ở các tuổi tái sinh khác nhau đồng thời đảm bảo cho việc cung cấp cỏ đủ và đúng ngày tuổi theo ý đồ thiết kế ban đầu của nội dung xác định tỷ lệ tiêu hóa, thí nghiệm xác định năng suất cỏ được bố trí chuẩn bị 4 ô cỏ lớn tương ứng với việc điều chỉnh để đánh giá năng suất và xác định tỷ lệ tiêu hóa cho 4 mức tuổi tái sinh là 45 ngày, 55 ngày, 65 ngày, 75 ngày. Trên mỗi ô lớn dự định dùng xác định năng suất cỏ ở các tuổi tái sinh khác nhau lại chia ra làm 20 ô nhỏ (kích thước 5 x 5 m, mỗi ô cách nhau 1m), mỗi ô nhỏ được tính để vừa đủ lượng cỏ nuôi 5 cừu trong 1 ngày ở giai đoạn thí nghiệm tiêu hóa in vivo. Mỗi ô lớn được chuẩn bị cách nhau 10 ngày và mỗi ô nhỏ trong từng ô lớn được chuẩn bị cách nhau 1 ngày. Như vậy ô nhỏ đầu tiên của ô lớn 75 ngày tái sinh sẽ được chuẩn bị sớm hơn ô nhỏ đầu tiên của ô lớn 65 ngày tái sinh 10 ngày nhưng ô nhỏ cuối cùng của ô lớn 75 ngày tái sinh lại được chuẩn bị sau ô nhỏ đầu tiên của ô lớn 65 ngày 10 ngày. Chi tiết sơ đồ bố trí thời gian chuẩn bị các ô cỏ thí nghiệm như sau: Chỉ tiêu Ngày chuẩn bị ô nhỏ đầu tiêu Ngày chuẩn bị ô nhỏ cuối cùng Lô 45 ngày tái sinh 20 tháng mười một 2007 10 tháng mười hai 2007 Lô 55 ngày tái sinh 10 tháng mười một 2007 30 tháng mười một 2007 Lô 65 ngày tái sinh 31 tháng mười 2007 20 tháng mười một 2007 Lô 75 ngày tái sinh 21 tháng mười 2007 10 tháng mười một 2007 Việc khảo sát năng suất chất xanh của cỏ voi được tiến hành theo phương pháp đường chéo do Nguyễn Chí Thành giới thiệu trong sách “Thiết kế thí nghiệm đồng ruộng”, NXBNN, 1998. Theo đó, trên diện tích đất trồng cỏ tiến hành thu cắt ở 5 vị trí theo 2 đường chéo của hình vuông tương đối, mỗi ô thu cắt có diện tích 1 m2, năng suất chất xanh của cây thức ăn trên diện tích đất trồng đó được tính trung bình từ 5 lần thu cắt. Xác định phần hoá học, lượng thức ăn thu nhận hàng ngày, tỷ lệ tiêu hoá in vivo và giá trị dinh dưỡng (các dạng năng lượng, đơn vị thức ăn cho tạo sữa – UFL và protein tiêu hoá ở ruột- PDI) của cỏ voi tái sinh lúc 45, 55, 65, 75 ngày. Thành phần hóa học thức ăn cho ăn, thức ăn thừa và phân được phân tích tại phòng Phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi -Viện Chăn nuôi. Các tiêu chuẩn TCVN 4326-86, TCVN 4328-86, TCVN 4329-86, TCVN 4327-86 được sử dụng để phân tích tỷ lệ nước ban đầu, protein thô, mỡ thô, xơ thô và khoáng tổng số. Phương pháp phân tích chất xơ của Goering và Van Soest (1970) được sử dụng để xác định hàm lượng NDF, ADF của cỏ voi và các mẫu thí nghiệm khác. Tỷ lệ tiêu hóa in vivo của thức ăn được xác định trên cừu giống Phan Rang, bằng qui trình thí nghiệm thu phân tổng số (total faeces collection) của Trường Đại học Công giáo Louvain (Bỉ) năm 2000 có hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thí nghiệm này. Theo qui trình nguyên bản thì tổng thời gian thí nghiệm cho mỗi loại thức ăn là 30 ngày gồm 20 ngày nuôi chuẩn bị và 10 ngày thí nghiệm. Trong thí nghiệm này, 10 ngày đầu của giai đoạn 20 ngày nuôi chuẩn bị tất cả cừu được ăn cùng 1 loại cỏ voi (50-60 ngày tái sinh) sau đó ở 10 ngày cuối của giai đoạn chuẩn bị cừu được ăn cỏ cắt theo đúng tuổi tái sinh từ các ô nhỏ đã chuẩn bị ở phần thí nghiệm 1 (xác định năng suất chất xanh và chất khô). Thí nghiệm tiêu hóa được bố trí theo thiết kế khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (completely random block design - CRBD) với 20 cừu, 5 blocks, mỗi block có 4 cừu tương ứng với 4 loại thức ăn thử nghiệm. Tỷ lệ tiêu hóa (TLTH) của một chất dinh dưỡng A nào đó trong thức ăn tính theo công thức: 2
  3. VŨ CHI CƯƠNG - Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất .... TLTH của chất A (%) = [(Lượng chất A ăn vào từ thức ăn - Lượng chất A thải ra trong phân)/ Lượng chất A ăn vào từ thức ăn] x 100. Các giá trị năng lượng (GE: năng lượng thô; DE: năng lượng tiêu hóa; ME: năng lượng trao đổi; NE: năng lượng thuần), đơn vị thức ăn tạo sữa (UFL), giá trị protein của thức ăn (PDI: protein tiêu hóa ở ruột; PDIN: protein tiêu hóa ở ruột tính theo ni tơ ăn vào; PDIE: protein tiêu hóa ở ruột tính theo năng lượng ăn vào). Giá trị năng lượng thuần cho sản xuất, UFL và protein tiêu hóa ở ruột (PDI) của thức ăn cho gia súc nhai lại được tính từ tỷ lệ tiêu hóa in vivo và lượng thức ăn ăn vào (g chất khô/kgW0,75) theo hệ thống của Pháp, sử dụng các công thức của Jarrige, 1978; Xandé và cs, 1989. Lượng thức ăn ăn vào–TAAV (g chất khô/kgW0,75) của bò ước tính từ lượng TĂ ăn vào của cừu theo PT hồi quy của Dulphy và cs, (1987) TAAV (g chất khô/kgW0,75) của bò sữa = 0,826 x TAAV (g chất khô/kgW0,75) của cừu + 78. Xử lí số liệu: năng suất chất xanh và chất khô và tỷ lệ tiêu hóa in vivo của cỏ ở mỗi tuổi tái sinh được xác định trên Excel bằng phép tính giá trị trung. Các giá trị trung bình của năng suất và tỷ lệ tiêu hóa của cỏ ở mỗi tuổi tái sinh khác nhau được so sánh phương sai ANOVA (và pairwise test nếu kết quả ANOVA cho thấy sai khác) trên Minitab 14.0. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất của cỏ voi Bảng 1: Năng suất của cỏ voi ở các tuổi tái sinh khác nhau (Mean ± SE). Tuổi tái sinh (ngày) Năng suất chất xanh (kg/m2) Năng suất chất khô (kg/m2) 45 1,16a ± 0,1 0,15a ± 0,01 55 1,69 a ± 0,13 0,23a ± 0,02 65 2,63 b± 0,24 0,39b ± 0,04 75 3,30 c ± 0,27 0,59c ± 0,05 Các số có mang ít nhất một ký tự khác nhau trong cùng một cột thì sai khác nhau có ý nghĩa thống kê (P0,05). Có sự sai khác về năng suất giữa cỏ voi tái sinh 65 và 75 ngày (P
  4. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 16-Tháng 2-2009 Adane 2003; Bayble và cs, 2007). Tương tự, hàm lượng ADF cũng tăng khi tuổi tăng lên (P
  5. VŨ CHI CƯƠNG - Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất .... (P>0,05). DM ăn vào của cỏ voi tái sinh 45 và 75 ngày sai khác có ý nghĩa thống kê (P
  6. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 16-Tháng 2-2009 voi tái sinh 75 ngày (1999,03; 1159,29 và 0,67). Tương tự như vậy, các giá trị protein: PDI – protein tiêu hóa ở ruột, PDIN - protein tiêu hóa ở ruột tính theo ni tơ ăn vào và PDIE - protein tiêu hóa ở ruột tính theo năng lượng ăn vào cũng giảm dần khi tuổi tái sing tăng tăng lên. Vì các giá trị protein có xu hướng giảm dần, trong đó PDIN giảm nhanh hơn PDIE nên hiệu số PDIN-PDIE luôn âm và có xu hướng tăng dần theo tuổi tái sinh. Điều này có nghĩa là khi tuổi tái sinh càng tăng thì lượng protein vi sinh vật dạ cỏ tổng hợp được từ nguồn ni tơ ăn vào của cỏ voi càng giảm. Giá trị PDI, PDIN và PDIE cao nhất ở cỏ voi tái sinh 45 ngày (77,10; 77,10; 88,36) và thấp nhất là cỏ voi tái sinh 75 ngày (54,64; 54,64; 72,81) còn hiệu số PDIN-PDIE thì ngược lại. Bảng 6: Phương trình hồi quy giữa các DE, ME, NE, UFL, PDIE và tuổi tái sinh của cỏ voi trong mùa đông Chỉ tiêu Phương trình hồi quy R P DE Y15 = 3004 - 7,207 x tuổi tái sinh - 0,997 0,003 ME Y16 = 2359 - 4,727 x tuổi tái sinh - 0,996 0,004 NE Y17 = 1430 - 3,559 x tuổi tái sinh - 0,997 0,003 UFL Y18 = 0,8165 - 0,0019 x tuổi tái sinh - 0,981 0,019 PDIE Y 19 = 109,3 – 0,5088 x tuổi tái sinh -0,930 0,047 Theo Aumont và cs, (1995); Chenost, (1975); Tudor và Minson, (1982); Minson, (1981) GE của cỏ nhiệt đới vào khoảng 18 MJ/kg DM và NEL của cỏ nhiệt đới là 4,2-5,5 MJ/kg DM. Cỏ voi trong nghiên cứu này có GE trung bình là 4168 Kcal tương dương 17,5 MJ và NEL là 1095 kcal tương đương 4,6 MJ. Theo Richard và cs, 1989 cỏ voi vùng nhiệt đới khô có UFL ở 6, 8 và 10 tuần là: 0,75, 0,74, 0,68, PDI: 79, 70, 58 g/kg chất khô. Còn theo Xandé và cs, (1989) cỏ voi vùng nhiệt đới ẩm có: UFL: 0,72 - 0,81, PDI: 34 - 49 g/kg chất khô. Đồ thị 2: Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất chất khô, UFL và PDI của cỏ voi 0.8 90 0.73 0.7 80 Năng suất chất khô (Kg/m2) và UFL/kg 0.71 0.7 77.1 0.67 70 0.6 0.59 60 PDI (g/kg chất khô) 0.5 62.22 56 chất khô 54.64 50 0.4 0.39 40 0.3 30 0.2 0.23 20 0.15 0.1 10 0 0 45 ngày 55 ngày 65 ngày 75 ngày Tuổi tái sinh NSCK UFL PDI . Đồ thị 1: Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông Theo Aumont và cs, (1995); Chenost, (1975); Tudor và Minson, (1982); Minson, (1981): cân bằng giữa N phân giải ở dạ cỏ và năng lượng phân giải ở dạ cỏ biểu thị bằng PDIN - PDIE của cỏ hòa thảo nhiệt đới thường là âm (bình quân 20%) và chỉ cân bằng khi CP đạt 12-14% và tỷ lệ tiêu hóa OM đạt >60%. Cân bằng giữa N phân giải ở dạ cỏ và năng lượng phân giải ở dạ cỏ biểu thị bằng PDIN-PDIE của các cây cỏ hòa thảo đều âm, dao động từ 0,31 đến 16,14 g/kg chất khô (trung bình 12,70g/kg chất khô) tương ứng là 0,26 đến 25,2% (trung bình 6
  7. VŨ CHI CƯƠNG - Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông đến năng suất .... 19,6%), tỷ lệ ME/DE chỉ xấp xỉ 0,82. Nghiên cứu của chúng tôi về cỏ voi cho thấy, các kết quả tương tự: cỏ voi có ME xấp xỉ 17 MJ/kg chất khô, NE xấp xỉ 5 MJ/kg chất khô, UFL: 0,67 - 0,73, PDI 54 - 77 g/kg chất khô, và hiệu số PDIN-PDIE luôn âm và từ - 11 đến - 18. Ảnh hưởng của tuổi tái sinh mùa đông của cỏ voi đến các giá trị năng lượng (DE, ME, NE, UFL), PDIE là ảnh hưởng âm tính kiểu hồi qui tuyến tính bậc nhất (Bảng 6). Vậy nên cắt cỏ voi tái sinh vào lúc nào để có thể có năng suất chấp nhận được mà giá trị dinh dưỡng không quá thấp, đồng thời cỏ có thể tái sinh tiếp sau khi cắt? Kết quả nghiên cứu về vấn đề này được trình bày ở Đồ thị 1.Kết quả cho thấy, tốt nhất là nên cắt cỏ voi lúc đạt tuổi tái sinh 70 ngày, ở thời điểm này vẫn đảm bảo có năng suất chất khô cao, UFL và PDI chấp nhận được. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận: Tuổi tái sinh mùa đông có ảnh hưởng rõ đến năng suất, thành phần hóa học, lượng thức ăn thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của cỏ voi theo hai hướng trái ngược. Khi tuổi tái sinh tăng thì năng suất chất xanh, chất khô, hàm lượng DM, NDF, ADF, hiệu số PDIN-PDIE tăng theo nhưng hàm lượng CP, tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng, NE, UFL và giá trị PDI giảm đi. Quan hệ giữa tuổi tái sinh mùa đông của cỏ với năng suất, lượng DM ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa, giá trị năng lượng và PDI … là quan hệ hồi qui tuyến tính bậc nhất với các hệ số hồi qui là dương hoặc âm. Vào mùa đông tốt nhất là cắt cỏ voi tái sinh lúc 70 ngày để vùa có năng suất chất khô cao, UFL và PDI không quá thấp. Đề nghị: Công nhận kết quả nghiên cứu là một tiến bộ kỹ thuật. Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi tái sinh của cỏ voi đến năng suất và giá dinh dưỡng của cỏ trong vụ hè thu để có đề xuất cho sản xuất. TÀI LIỆU THAM KHẢO Adane Kitaba, (2003). Effect of stage of growth and fertilizer application on dry matter yield and quality of natural grassland in the highlands of North Shoa, Oromia Region. M. Sc. thesis. Alemaya University, Ethiopia. p.104. Aschalew Tseghun, (1992). Effect of frequency of clipping and nitrogen fertilization on dry matter yield, nutrient composition and in vitro digestibility of four improved grasses under irrigated conditions. M. Sc. Thesis. Alemaya University, Ethiopia. p. 76. Aumont.A.G, Caudron. I., Saminadin. G. Xandé, A, (1995). Sources of variation in nutritive values of tropical forages from Caribbean. Anim. Feed. Sci. Technol. 51. p.1-13. Bayble.T,Solomon Melaku.N K Prasad, (2007). Effects of cutting dates on nutritive value of Napier (Pennisetum purpureum) grass planted sole and in association with Desmodium (Desmodium intortum) or Lablab (Lablab purpureus). Livestock Research For Rural Development 19 (1) 2007. Các tiêu chuẩn: TCVN 4326-86, TCVN 4328-86, TCVN 4329-86, TCVN 4327-86 Chenost. M, (1975). La valeur alimentaire du pangola (Digitaria decunbens Stend) et ses facteurs de Coward-Lord J J, Arroyo -Agulilu and Garcia –Molinari, (1974). Fibrous carbohydrate fractions and in vitro true and apparent digestibility of ten tropical forage grasses. Agricultural University of Puerto Rico58:p.293- 304. Daniel Keftassa, (1996). Effect of nitrogen application and stages of development on yield and nutritional value of Rhodes grass (Chloris gayana). Ethiopian Journal of Agricultural Science 15: p.86-101. Dulphy. J. P, Faverdin, P, Micol. D et Bocquier. F, (1987). Révision du système des Unités d’Encombrement (UE). Bull. Tech. CRZV Theix, INRA, 70. p. 35-48. 7
  8. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 16-Tháng 2-2009 Goering.H.K and Van Soest.P.J, (1970). Forage fiber analyses (Apparatus, procedures and some applications). USDA-ARS. Agricultural Handbook, 379.US Government Printing Office, Washington, D. C. In vivo protocol of The Catholic University of Louvain la Leuvre, Belgium, (2000). (Unpublished source). Jarige, (1978). Alimentation des ruminants. Ed, INRA, Versilles, p.597. Kabuga J D and Darko C A, (1993). In Saco degradation of dry matter and nitrogen in oven, dried and fresh tropical grasses and some relations to in vitro dry matter digestibility. Animal Feed Science and Technology 40.p.191-205. Kariuki, . N., S. Tamminga, C.K. Gachuiri, G. K. Gitau and J. M. K. Muia, (2001). Intake and rumen degradation in cattle fed napier grass (Pennisetum purpureum) supplemented with various levels of Desmodium intortum and Ipomoea batatus vines. South African Journal of Animal Science, 31(3) http://www.sasas.co.za/Sajas.html Kidunda R S, Lowga E J and Mtengeti E, (1990). Utilization of Pasture Research Results in Tanzania. PANESA/ARNAB (Pasture Network for Eastern and Southern Africa / African Research Network for Agriculture By-products). Utilization of research results on forage and agricultural by products as animal feed resources in Africa. Proceedings of the first Joint workshop held in Lilongwe, Malawi. 5-9 December 1988. PANESA/ARNAB, Addis Ababa, Ethiopia. p.705-735. Minson, D. J, (1981). Nutritional differences between tropical and temperate pasture. In: Morley.F. H. W. (ed) Grazing Animals. World Animal Science, B1, 143-157, Elsevier, Amsterdam. Nguyễn Chí Thành, (1998).Thiết kế thí nghiệm đồng ruộng NXB Nông nghiệp, 1998. Richard, D., Guerin, H and Safietou. T. Fall, (1989). Feeds of the dry tropics. In R. Jarrige, Ruminant Nutrition. Recommended allowances and feed tables. 1989. p. 325-342. Seyoum Bediye, Zinash Sileshi, Tadesse Tekle Tsadik and Liyusew Ayalew, (1998) Evaluation of Napier (Pennisetum purpureum) and Hybrids (Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides) in the central highlands of Ethiopia. Proceedings of the Fifth Conference of Ethiopian Society of Animal Production (ESAP). 15-17 May 1997. Addis Ababa Ethiopia. p.194-202. Tesema Zewdu, Baars M R T and Alemu Yami, (2002). Effect of plant height at cutting, source and Level of fertilizer on yield and nutritional Quality of Napier grass (Pennisetum purpureum (L.) Schumach.) African Journal of Range and Forage Science 2002, 19. p.123-128 Tudor, G. D. and Minson, D. J, (1982). The utilization of the dietary energy of Pangola and Setaria by young growing beef cattle. J. Agric. Sci., 98. p.395-404. Van Soest P.J, (1994). Nutritional Ecology of the Ruminant, Comstock Publishing Associates. A division of Cornell University Press, Ithaca and London. Xandé. A., Garcia-Trujillo. R and Caceres, (1989) . Feeds of the humid tropics (West Indies). In R. Jarrige, Ruminant Nutrition. Recommended allowances and feed tables. 1989. p. 347-362. Zinash Sileshi,. Seyoum Bediye,. Lulseged Gebrehiwot and Tadesse T, (1995). Effect of harvesting stage on yield and quality of natural pasture in the central highlands of Ethiopia. Addis Ababa, Ethiopia. In: Proceedings of 3rd National Conference of the Ethiopian Society of Animal Production. 27-29 April 1995. p. 316-322. *Người phản biện : TS. Nguyễn Thị Mùi ; Tha. Nguyễn Văn Quang 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=141

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2