ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI CÙNG HỘP SỮA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
24
download

ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI CÙNG HỘP SỮA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tạo mọi điều kiện , cơ hội giúp bé hoạt động tích cực với cái lon sữa , - Khai thác tối đa các chức năng sáng tạo của lon sữa để ứng dụng vào các hoạt động - Thông qua các hoạt động với lon sữa giúp trẻ phát triển các năng lực : + Năng lực thể chất qua các hoạt động xếp , lăn , chạy theo nhặt lon sữa lăn , bước, bật qua các lon sữa , đóng mở nắp hộp + Năng lực nhận thức : về cái hộp sữa , ôn nhận biết màu (nắp lon sữa) + Năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI CÙNG HỘP SỮA

  1. TÀI: BÉ CHƠI CÙNG H P S A
  2. I. YÊU C U : - T o m i đi u ki n , cơ h i giúp bé ho t đ ng tích c c v i cái lon s a , - Khai thác t i đa các ch c năng sáng t o c a lon s a đ ng d ng vào các ho t đ ng - Thông qua các ho t đ ng v i lon s a giúp tr phát tri n các năng l c : + Năng l c th ch t qua các ho t đ ng x p , lăn , ch y theo nh t lon s a lăn , bư c, b t qua các lon s a , đóng m n p h p + Năng l c nh n th c : v cái h p s a , ôn nh n bi t màu (n p lon s a) + Năng l c ngôn ng : trò chuy n , chơi nói chuy n đi n tho i + Năng l c tình c m xã h i : làm d ng c âm nh c hát múa , trang trí lon s a. II. CHU N B : - Lon s a đ cho s tr - Dán 3 màu xanh , đ , vàng vào các n p lon s a.
  3. - Dây g n vào lon s a làm tr ng đeo c (d ng c âm nh c) , làm dây đi n tho i. - Các v t li u trang trí h p s a : ch m tròn , h , bút màu , màu nư c… III. CÁC HO T Đ NG V I CÁI LON S A : Ch v i cái lon s a b t mà h ng ngày bé đư c th y , đư c u ng , ta có th dùng nó vào vi c t ch c các ho t đ ng sao cho có hi u qu . V i cái lon s a , tôi đã suy nghĩ và đưa ra nhi u d ng cho bé ho t đ ng tích c c v i cái lon s a đó. Sau đây là m t s d ng ho t đ ng v i lon s a : • Trò chuy n v cái lon s a : hình d ng , kích thư c, các lo i s a mà bé u ng , l i ích c a vi c u ng s a… • Các ho t đ ng phát tri n th ch t v i lon s a : - Lăn và ch y theo lon s a Lăn lăn lăn Đ b n bi t Cái gì lăn th ?
  4. Lăn lăn lăn A! H p s a lăn lăn • Các ho t đ ng x p : - Thi xem ai x p ch ng cao nh t Ngã Ch y theo nh t l i ( X p cao lên nào anh ch em ơi ! …) - X p bông hoa - X p theo ý thích - X p c nh nhau liên t c thành m t đư ng dài Bư c qua , bư c l i ; B t qua , b t l i … • Các ho t đ ng phát tri n nh n th c : - Phân lo i h p s a theo màu ( Chơi ch y v đúng nhà h p s a theo n p màu xanh , đ , vàng ) - Đóng m n p h p T tìm đ dùng b vào và đóng l i ( h t , nút , đ chơi , …) L c L ng nghe âm thanh phát ra t v t bé đ vào • Các ho t đ ng phát tri n ngôn ng và tình c m xã h i : - Làm d ng c âm nh c : L c h p s a có h t phát ra âm thanh , làm tr ng gõ , làm tr ng đeo vào c (Nào b n ơi ! L i đây chơi , xem chúng ta đua nhau chơi tr ng
  5. Tùng c c tùng , tùng c c tung , tùng c c tùng , c c tung tung tùng ) - Trang trí h p s a làm d ng c âm nh c : dán ch m tròn trang trí , kh m b ng đ t n n , v trang trí , in d u màu nư c… - Đ tl s n Cho tr nhìn vào h p s a và phát hi n có cái l Nhìn qua cái l Đ lon s a lên mi ng nói Cô dùng sơi dây n i 2 lon s a v i nhau G i ý bé chơi làm cái đi n tho i , trò chuy n qua đi n tho i v i nhau. - Dùng lon s a chơi khu y s a cho búp bê u ng , trò chuy n cùng búp bê ./. **************************************

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản