intTypePromotion=1

Đề tài: Khả năng tự chăm sóc của người bệnh suy tim có bệnh mắc kèm, đánh giá bằng bộ công cụ schfi 6.2 và charlson comorbidity - BCV. Phạm Thị Hồng Ngọc

Chia sẻ: Hạnh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
31
lượt xem
3
download

Đề tài: Khả năng tự chăm sóc của người bệnh suy tim có bệnh mắc kèm, đánh giá bằng bộ công cụ schfi 6.2 và charlson comorbidity - BCV. Phạm Thị Hồng Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Suy tim là một bệnh mạn tính, thường không thể chữa khỏi, người bệnh suy tim thường có một hoặc nhiều bệnh mắc kèm, có thể chăm sóc làm giảm mức độ, triệu chứng. Có hiểu biết về bệnh suy tim, biết tự chăm sóc phù hợp sẽ có chất lượng cuộc sống cao hơn, giảm tỷ lệ nằm viện, giảm tử vong. Nghiên cứu với mục tiêu mô tả khả năng tự chăm sóc của người bệnh suy tim, và xác định một số yếu tố liên quan đến khả năng tự chăm sóc của bệnh nhân suy tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Khả năng tự chăm sóc của người bệnh suy tim có bệnh mắc kèm, đánh giá bằng bộ công cụ schfi 6.2 và charlson comorbidity - BCV. Phạm Thị Hồng Ngọc

KHẢ NĂNG TỰ CHĂM SÓC<br /> CỦA NGƢỜI BỆNH SUY TIM CÓ BỆNH MẮC KÈM<br /> ĐÁNH GIÁ BẰNG BỘ CÔNG CỤ SCHFI 6.2 & CHARLSON COMORBIDITY<br /> <br /> Báo cáo viên: Phạm Thị Hồng Ngọc<br /> <br />  Tôi không có bất kì xung đột lợi ích nào<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> Đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> Kết quả và bàn luận<br /> Khuyến nghị<br /> <br /> 3<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> Suy tim là một bệnh mạn tính, thường không<br /> thể chữa khỏi.<br /> Người bệnh ST thường có một hoặc nhiều<br /> bệnh mắc kèm.<br /> <br /> Có thể chăm sóc làm giảm mức độ, triệu<br /> chứng.<br /> Có hiểu biết về bệnh ST, biết tự chăm sóc<br /> phù hợp sẽ có CLCS cao hơn, giảm tỷ lệ<br /> nằm viện, giảm tử vong.<br /> 4<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 11<br /> <br /> Titlesóc của ngƣời<br /> Mô tả khả Click<br /> năngto<br /> tƣ̣add<br /> chăm<br /> bệnh suy tim<br /> <br /> 12<br /> <br /> Xác định mộtClick<br /> số yếu<br /> to add<br /> tố liên<br /> Titlequan đến khả<br /> năng tự chăm sóc của NB suy tim.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2