Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Tiếp cận chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV tại Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp nhóm bệnh nhân điều trị thuốc kháng VIRUS HIV tại phòng khám ngoại trú Nam Từ Liêm - Hà Nội)

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
13
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Tiếp cận chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV tại Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp nhóm bệnh nhân điều trị thuốc kháng VIRUS HIV tại phòng khám ngoại trú Nam Từ Liêm - Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ khả năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV đang sử dụng thuốc kháng virus HIV (ARV) tại Hà Nội hiện nay. Đề xuất những khuyến nghị nhằm hỗ trợ nhóm phụ nữ nhiễm HIV đang điều trị ARV tại phòng khám có được khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe đầy đủ, toàn diện, chất lượng hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Tiếp cận chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV tại Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp nhóm bệnh nhân điều trị thuốc kháng VIRUS HIV tại phòng khám ngoại trú Nam Từ Liêm - Hà Nội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> MA THU THỦY<br /> <br /> TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA PHỤ NỮ NHIỄM HIV<br /> TẠI HÀ NỘI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHÓM BỆNH NHÂN<br /> ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VIRUS HIV (ARV) TẠI<br /> PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ NAM TỪ LIÊM- HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: XÃ HỘI HỌC<br /> <br /> Hà Nội-2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> MA THU THỦY<br /> <br /> TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA PHỤ NỮ NHIỄM HIV<br /> TẠI HÀ NỘI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHÓM BỆNH NHÂN<br /> ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VIRUS HIV (ARV) TẠI<br /> PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ NAM TỪ LIÊM- HÀ NỘI<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: XÃ HỘI HỌC<br /> Mã số:60 31 03 01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thu Hương<br /> <br /> Hà Nội-2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau một thời gian làm việc tích cực và nghiêm túc, luận văn “Tiếp cận<br /> chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV tại Hà Nội: Nghiên cứu trường hợp<br /> nhóm bệnh nhân điều trị thuốc kháng VIRUS HIV (ARV) tại phòng khám<br /> ngoại trú Nam Từ Liêm- Hà Nội” đã được hoàn thành. Trước tiên tôi xin gửi<br /> lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS. Hoàng Thu Hương, người đã<br /> tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Xã hội học đã dạy dỗ<br /> và truyền đạt những tri thức quý báu trong suốt những năm qua, để tôi có thể<br /> hoàn thành tốt khóa học của mình.<br /> Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vì thời gian có hạn, trình độ năng lực<br /> của bản thân còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất<br /> mong nhận được những góp ý của các thầy cô giáo khoa Xã hội học để tôi<br /> được rút kinh nghiệm trong những nghiên cứu sau đạt kết quả tốt hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Học viên<br /> <br /> Ma Thu Thủy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Trang<br /> Bảng 1.1<br /> <br /> Số bệnh nhân nữ nhiễm HIV đang điều trị ARV đến lĩnh<br /> thuốc/tái khám hàng tháng tại PKNT Nam Từ Liêm….............<br /> <br /> 17<br /> <br /> Bảng 1.2<br /> <br /> Bảng mã quan sát cán bộ Y tế…………………………………<br /> <br /> 20<br /> <br /> Bảng 1.3<br /> <br /> Bảng mã quan sát bệnh nhân…………………………………..<br /> <br /> 21<br /> <br /> Bảng 2.1<br /> <br /> Đặc điểm bệnh nhân đang điều trị ARV ở PKNT Nam Từ<br /> Liêm…………………………………......................................<br /> <br /> 34<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> Đặc điểm tuổi của nhóm bệnh nhân điều trị ARV……………<br /> <br /> 35<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Cơ cấu trình độ học vấn………………………………………..<br /> <br /> 37<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Cơ cấu thu nhập theo tháng của nhóm bệnh nhân điều trị<br /> ARV……………………………………………………………..<br /> <br /> Bảng 2.5<br /> <br /> Tương quan giữa trình độ học vấn và thu nhập của nhóm bệnh<br /> nhân điều trị ARV………………………………………………<br /> <br /> Bảng 2.6<br /> <br /> 40<br /> <br /> 41<br /> <br /> Cơ cấu số người trong gia đình bệnh nhân điều trị ARV đồng<br /> nhiễm HIV……………………………………………………….. 44<br /> <br /> Bảng 2.7<br /> <br /> Tỉ lệ đường lây nhiễm HIV của nhóm bệnh nhân điều trị<br /> ARV……………………………………………………………… 45<br /> <br /> Bảng 2.8<br /> <br /> Thời gian bắt đầu điều trị ARV của nhóm bệnh nhân nữ……….. 49<br /> <br /> Bảng 2.9<br /> <br /> Kết quả quan sát bệnh nhân điều trị ARV khi đến tái khám lĩnh<br /> thuốc định kỳ……………………………………………………<br /> <br /> 51<br /> <br /> Bảng 2.10 Đánh giá của bệnh nhân nữ điều trị ARV về địa điểm của các cơ<br /> sở y tế……………………………………............................<br /> <br /> 56<br /> <br /> Bảng 2.11 Số lượng bệnh nhân nữ điều trị ARV được tư vấn, trợ giúp về<br /> tâm lý, tình cảm ……………………………….........................<br /> <br /> 59<br /> <br /> Bảng 2.12 Thay đổi về tình trạng vận động của bệnh nhân nữ<br /> điều trị ARV…………………………………............................<br /> <br /> 64<br /> <br /> Bảng 2.13 Số bệnh nhân nữ điều trị ARV bị tăng nặng và gián đoạn trong<br /> quá trình điều trị……………………………………………...<br /> <br /> 66<br /> <br /> Bảng 2.14 Số bệnh nhân nữ điều trị ARV bị nhiễm trùng cơ hội trong 12<br /> tháng qua……………………………………………………….<br /> Bảng 3.1<br /> <br /> 67<br /> <br /> Kết quả quan sát cán bộ y tế trong các buổi tái khám lĩnh thuốc<br /> định kỳ tại phòng khám ngoại trú……………………..<br /> <br /> 79<br /> <br /> Bảng 3.2<br /> <br /> Mức độ bệnh nhân nữ điều trị ARV có người hỗ trợ khi bị ốm.<br /> <br /> 81<br /> <br /> Bảng 3.3<br /> <br /> Mức độ bệnh nhân nữ điều trị ARV có người cho tiền khi cần<br /> điều trị y tế……………………………………………………..<br /> <br /> Bảng 3.4<br /> <br /> Mức độ bệnh nhân nữ điều trị ARV có người để yêu và cảm thấy<br /> mình được cần đến……………………………………….<br /> <br /> Bảng 3.5<br /> <br /> 92<br /> <br /> Bệnh nhân nữ điều trị ARV có bảo hiểm y tế trong thời điểm<br /> hiện tại…………………………………………………………<br /> <br /> Bảng 3.9<br /> <br /> 90<br /> <br /> Ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đến quyết định điều trị của bệnh<br /> nhân nữ điều trị ARV………………………………………….<br /> <br /> Bảng 3.8<br /> <br /> 86<br /> <br /> Tương quan giữa thu nhập và khoản tiền để dành cho việc chăm<br /> sóc sức khỏe của bệnh nhân nữ điều trị ARV…………..<br /> <br /> Bảng 3.7<br /> <br /> 85<br /> <br /> Tương quan giữa điểm tựa tinh thần và người hỗ trợ điều trị cho<br /> nhóm bệnh nhân nữ điều trị ARV………………………...<br /> <br /> Bảng 3.6<br /> <br /> 82<br /> <br /> 93<br /> <br /> Quan điểm của bệnh nhân nữ điều trị ARV về việc nhập viện<br /> trong thời điểm hiện tại (3 tháng gần đây)……………………<br /> <br /> 95<br /> <br /> Bảng 3.10 Nhận định của bệnh nhân nữ điều trị ARV về sự kỳ thị của xã<br /> hội với việc điều trị ARV……………………………………..<br /> <br /> 98<br /> <br /> Bảng 3.11 Quan điểm của bệnh nhân nữ điều trị ARV cho rằng điều trị<br /> HIV/AIDS là sự yếu đuối và kém cỏi........................................<br /> <br /> 100<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản