Đề tài: Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ

Chia sẻ: Lô Văn Tám | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
68
lượt xem
15
download

Đề tài: Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ" trình bày các nội dung như sau: Tổng quan về động cơ điện 1 chiều và các phương pháp điều khiển động cơ điện 1 chiều, thiết kế bộ điều khiển động, thành lập sơ đồ khối và sơ đồ cấu trúc và khảo sát ban đầu hệ thống động cơ ôn định tốc độ động cơ một chiều,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ

D<br /> <br /> NN<br /> <br /> D N<br /> <br /> N<br /> <br /> N<br /> <br /> n ềt i<br /> C ư<br /> <br /> I:<br /> <br /> 1 1 Về nhiệm v<br /> <br /> n<br /> <br /> nh t<br /> <br /> ộ trong s n xu t v<br /> <br /> 1 2 Hệ truyền ộng iện T<br /> 13<br /> M<br /> <br /> sở h n ph<br /> <br /> 14<br /> <br /> t nh<br /> <br /> 16<br /> <br /> u<br /> <br /> 22<br /> <br /> ộ khuế h<br /> <br /> nh gi<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ộng t<br /> <br /> ộ ộng<br /> <br /> ộ ộng<br /> <br /> iều h nh t<br /> <br /> ng hệ th ng<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> T t<br /> <br /> iện một hiều<br /> <br /> M<br /> ộ ộng<br /> <br /> II:<br /> <br /> 21<br /> <br /> n<br /> <br /> ng nghệ<br /> <br /> ng ể iều h nh t<br /> <br /> ng hệ th ng iều khiển<br /> <br /> h ti u<br /> <br /> nh t<br /> <br /> iều h nh t<br /> <br /> m y ph t- ộng<br /> <br /> ux y<br /> <br /> C ư<br /> <br /> n<br /> <br /> ng ph p iều khiển v<br /> <br /> hệ T<br /> <br /> 1 5 Nghi n<br /> <br /> v hệ T<br /> <br /> qu tr nh<br /> <br /> t<br /> i iện t<br /> <br /> 2 3 M y ph t iện 2<br /> 24<br /> <br /> ng<br /> <br /> p khuế h<br /> <br /> i m y iện<br /> <br /> iện một hiều<br /> <br /> 2 5 M y ph t t<br /> 25<br /> <br /> m iến m -men.<br /> <br /> 25<br /> <br /> m h4<br /> <br /> C ư<br /> <br /> III :<br /> <br /> 3 1 Th nh l p s<br /> 32<br /> <br /> th<br /> <br /> ộng<br /> <br /> ng hi u h nh<br /> <br /> hệ th ng<br /> <br /> T<br /> <br /> kh i hệ th ng<br /> <br /> h n t nh to n<br /> <br /> u tr<br /> <br /> ộng h<br /> <br /> ph n t trong hệ th ng<br /> <br /> 3 3 Th nh l p s<br /> <br /> u tr<br /> <br /> hệ th ng<br /> <br /> T<br /> <br /> 3 3<br /> <br /> nh v<br /> <br /> h o s t t nh n<br /> <br /> nh gi<br /> <br /> h tl<br /> <br /> n<br /> <br /> T<br /> <br /> u<br /> <br /> ng hệ th ng<br /> <br /> n<br /> <br /> u<br /> <br /> M<br /> <br /> C ư<br /> <br /> IV :<br /> -ga.<br /> <br /> 4 1 h i qu t về<br /> t nh t n s l -ga.<br /> 4 2 T ng h p<br /> <br /> u hiệu h nh<br /> <br /> H<br /> <br /> H n i tiếp ho hệ th ng<br /> <br /> v t ng h p<br /> <br /> H<br /> <br /> T<br /> <br /> ộ ộng<br /> <br /> n<br /> <br /> nh t<br /> <br /> ng ph<br /> <br /> ng ph p<br /> <br /> Trang Bìa<br /> <br /> Trang Thông Tin Cá Nhân<br /> <br /> L i Cam Đoan<br /> <br /> m xin cam oan : Khoá lu n t t nghiệp với ề tài “Nghiên c u xây ng,<br /> tính toán, mô ph ng kh o sát hệ th ng iều khiển t ộng n nh t c ộ<br /> dùng hệ truyền ộng một chiều máy phát- ộng c ” là công trình nghiên c u<br /> c a cá nhân em, không sao chép c a b t c ai.<br /> m xin ch u m i trách nhiệm về công trình nghiên c u c a riêng mình<br /> Hà Nội, ngày …tháng… năm…….<br /> Ng ời cam oan<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản